Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Anàlisi d'alguns tòpics sobre els processos d'industrialització i sobre la diversitat de factors que els han condicionat. Estudi de l'evolució de l'empresa industrial en l'època contemporània, posant èmfasi en l'anàlisi dels factors (canvi tecnològic, marc institucional, estructura dels mercats o canvis en la demanda) que històricament han condicionat les transformacions en l'estructura i l'organització de les empreses.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Comunicar arguments de manera correcta, oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès.
 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Contextualizar els principals processos de canvi econòmic analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen.
 • Comprendre la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics que utilitza per a abordar la gestió de cadascuna de les seves àrees funcionals.

Continguts

1. Les arrels de la industrialització a Europa

          1.1. Agricultura i industrialització

          1.2. Els canvis econòmics i organitzatius en la manufactura: el debat sobre la protoindustrialització

          1.3. Les arrels de la industrialització des del costat de la demanda: la "revolució industriosa"

          1.4. Les arrels de la industrialització a Catalunya

2. El desenvolupament de la gran empresa industrial moderna i el procés de concentració empresarial (1870-1970)

          2.1. Els canvis en la tecnologia i en els mercats durant la segona revolució tecnològica

          2.2. Les estratègies de creixement de les grans empreses i les seves lògiques

          2.3. L'emergència del "capitalisme gerencial" i el debat sobre la persistència de l'empresa familiar

          2.4. Els canvis en l'organització del treball

          2.5. La gran empresa després de la Segona Guerra Mundial: les implicacions macroeconòmiques de la producció en massa i el gir keynesià de postguerra.

3. Indústria i empreses industrials als països desenvolupats a finals del segle XX

          3.1. Crisi del model de creixement de postguerra i globalització

          3.2. Una "segona ruptura industrial"? El debat sobre els districtes industrials i les PIMES

          3.3. La diversitat de les formes i estratègies empresarials a finals del segle XX

          3.4. Desindustrialització als països avançats?

4. Polítiques comercials i industrialització

          4.1. Amb quines polítiques comercials s'industrialitzaren els països desenvolupats?

          4.2. La industrialització per substitució d'importacions a Amèrica Llatina

          4.3. Els nous països industrials asiàtics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Debat 4,00 20,00 24,00
Lectura / comentari de textos 1,00 20,00 21,00
Resolució d'exercicis 2,00 0 2,00
Sessió expositiva 25,00 24,00 49,00
Sessió participativa 6,00 0 6,00
Sessió pràctica 3,00 40,00 43,00
Tutories de grup 2,00 0 2,00
Visionat/audició de documents 1,00 2,00 3,00
Total 44,00 106,00 150

Bibliografia

 • Amsden, Alice H (2001 ). The Rise of "the rest" : challenges to the west from late-industrializing economies . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Andreff, Wladimir (cop. 2003 ). Les Multinationales globales (Nouv. éd.). Paris: La Découverte. Catàleg
 • Berg, Maxine (1987 ). La Era de las manufacturas : 1700-1820 : una nueva historia de la revolución industrial británica . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Bértola, Luis i Ocampo, José Antonio (2012). Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia económica de América Latina. Secretaría General Iberoamericana.
 • Bethell, Leslie, ed. (1997). Historia de América Latina 11: Economía y sociedad desde 1930. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Boyce, Gordon (2002 ). The Development of modern business . New York: Palgrave. Catàleg
 • Bustelo, Pablo (1990 ). Economía política de los nuevos paises industriales asiáticos . Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Bustelo, Pablo (cop. 2004 ). Estructura económica de Asia oriental . Madrid: Akal. Catàleg
 • Bustelo, Pablo (1994 ). La Industrialización en América Latina y Asia Oriental : un estudio comparado de Brasil y Taiwán . Madrid: Editorial Complutense. Catàleg
 • Chandler, Alfred D (1996 ). Escala y diversificación : la dinámica del capitalismo industrial . Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Chandler, Alfred D. (1997 ). Big business and the wealth of nations . New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Chandler, Alfred D (1988 ). La Mano visible : la revolución en la dirección de la empresa norteamericana . Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Catàleg
 • Chang, Ha-Joon (2004). Retirar la escalera: la estrategia del desarrollo en perspectiva histórica. Madrid: Los Libros de la Catarata.
 • Jones, Geoffrey (cop. 2005 ). Multinationals and global capitalism : from the nineteenth to the twenty-first century . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Jones, Geoffrey, 1952- (2008 ). The Oxford handbook of business history . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Maluquer de Motes, Jordi (1998 ). Història econòmica de Catalunya, segles XIX i XX . Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya :Proa. Catàleg
 • Martín Martín, Victoriano (coord) (2012). Historia de la empresa. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Ogilvie, Sheilagh C. (cop. 1996). European proto-industrialization . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Schmitz, Christopher J (1995 ). The Growth of big business in the United States and western Europe 1850-1939 . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Toninelli, Pier Angelo (cop. 2006 ). Storia d'impresa . Bologna: Il Mulino. Catàleg
 • Torras, Jaume (1984). Especialización agrícola e industria rural en Cataluña en el siglo XVIII. Revista de Historia Económica, II(3), 113-127 Catàleg
 • Torras, Jaume (1994). L'economia catalana abans de 1800. Un esquema. Dins (Ed.), Història econòmica de la Catalunya contemporània (, p. 15-38). Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Valdaliso Gago, Jesús María (2000 ). Historia económica de la empresa . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Vries, Jan de (2009 ). La Revolución industriosa : consumo y economía doméstica desde 1650 hasta el presente . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • The East Asian miracle : economic growth and public policy (1993 ). New York: Oxford University press :World Bank. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1: Es plantejaran a classe exercicis sobre les lectures del tema 1. Es valorarà la capacitat d'identificar les principals idees i arguments del text. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita 15
Pràctica 2: Es plantejaran a classe exercicis sobre les lectures del tema 2. Es valorarà la capacitat d'aplicar els conceptes apresos a classe a la realitat que mostra el documental. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita 15
Pràctica 3: Es plantejaran a classe exercicis sobre les lectures del tema 3 Es valorarà la capacitat d'identificar les principals idees i arguments del text. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita 15
Pràctica 4: Es plantejaran a classe exercicis sobre les lectures del tema 4 Es valorarà la capacitat d'identificar les principals idees i arguments del text. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita 15
Exercicis de seguiment del contingut de les classes expositives Es valorarà la capacitat d'analitzar les relacions entre els principals fenòmens estudiats. 20
Ressenya d'un article i presentació oral Es valorarà la capacitat d'identificar les principals idees i arguments del text. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita i oral. 20

Qualificació

Els estudiants podran triar durant les dues primeres setmanes del curs entre un sistema d'avaluació continuada o un sistema d'avaluació basat en dos exàmens.

Aquells estudiants que optin per l'avaluació continuada hauran d'assistir necessàriament a un mínim del 80% de les classes presencials. L'avaluació de l'assignatura es farà a partir de quatre exercicis pràctics (60% de la qualificació total), la redacció d'una ressenya d'un article amb una breu presentació oral(20% de la qualificació) i quatre exercicis de comprensió del contingut de les classes expositives fets al llarg del curs (20% de la qualificació).

En el cas de l'avaluació fonamentada en exàmens, hi haurà dues proves al llarg del curs, que ponderaran un 50% cada una. Els estudiants que optin per aquesta modalitat s'examinaran del contingut de les classes expositives, de les lectures obligatòries de l'assignatura i del manual d'història de l'empresa de Valdaliso i López (2000). Aquest darrer no serà, en canvi, de lectura obligatòria pels estudiants que triïn l'avaluació continuada.

Hi haurà un examen de recuperació al que podran presentar-se els estudiants d'ambdues modalitats que hagin obtingut una nota mitjana inferior al 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de No Presentat es reservarà a aquells estudiants que hagin realitzat dues pràctiques o menys i que no s'hagin presentat a l'examen.