Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Anàlisi del procés històric que ha donat lloc a la formació de la Catalunya actual des d'una perspectiva econòmica. Això implica, sobretot, l'estudi dels orígens, desenvolupament i consolidació d'una economia industrial -amb els canvis institucionals, tecnològics, polítics i socials corresponents-, que en les darreres dècades s'ha vist immersa en una dinàmica de profundes transformacions estructurals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Comunicar arguments de manera correcta, oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès.
 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Contextualizar els principals processos de canvi econòmic analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen.

Continguts

1. PRIMERA PART: ELS ORÍGENS DE L'ECONOMIA CATALANA MODERNA

          1.1. Feudalització, frontera i servitud

          1.2. La crisi baix medieval i els canvis en l'estructura de la propietat agrària

          1.3. Població i productivitat agrària: les limitacions de l'expansió cerealista i l'especialització vitícola.

          1.4. La construcció d'un mercat interior i el mercat atlàntic

          1.5. Del taller a la fàbrica: de la draperia tradicional a la mecanització cotonera

          1.6. Els canvis en el model comercial, la crisi agrària finisecular i el conflicte rabassaire (1850-1936)

2. SEGONA PART: L'ECONOMIA CATALANA EN EL SEGLE XX

          2.1. Creixement i diversificació industrial: la segona revolució tecnològica.

          2.2. Les ruptures de mitjans segle XX: II República, Guerra Civil i Franquisme.

          2.3. La modernització i especialització de l'agricultura

          2.4. Transició demogràfica i migracions.

          2.5. Liberalització, creixement econòmic i canvi estructural (1959-1975)

          2.6. Transició democràtica, crisi i integració europea (1975-2000)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 10 30
Classes participatives 20 10 30
Exposició dels estudiants 1 30 31
Lectura / comentari de textos 0 24 24
Prova d'avaluació 3 30 33
Total 44 104 148

Bibliografia

 • Borja de Riquer i Jordi Naluquer de Motes (2003). La Catalunya Autonòmica, 1975-2003, vol. X de la Història de Catalunya.. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Carreras, Albert (2004 ). Història econòmica de les fires a Catalunya . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Comerç Turisme i Consum. Catàleg
 • Feliu, Gaspar (2012). Història econòmica de Catalunya. Barcelona: Base.
 • Feliu i Montfort, Gaspar (cop. 2010 ). La Llarga nit feudal : mil anys de pugna entre senyors i pagesos . [València]: Publicacions de la Universitat de València. Catàleg
 • Giralt i Raventós, Emili, 1927-2008 (2004- ). Història agrària dels Països Catalans . Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca [etc.]. Catàleg
 • Maluquer de Motes, Jordi (1998 ). Història econòmica de Catalunya, segles XIX i XX . Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya :Proa. Catàleg
 • Nadal, Jordi, 1929- (2012 ). Atles de la industrialització de Catalunya : 1750-2010 . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Nadal, Jordi, 1929- (1988-1994 ). Història econòmica de la Catalunya contemporània . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici pràctic sobre la primera part. Es valorarà la correcta comprensió dels continguts i la capacitat d'argumentació de les qüestions plantejades. 25
Exercici pràctic sobre la segona part Es valorarà la correcta comprensió dels continguts i la capacitat d'argumentació de les qüestions plantejades. 25
Presentació articles primera part Es valorarà la comprensió dels continguts dels articles treballats i la capacitat de síntesi dels seus principals arguments. 25
Presentació articles segona part Es valorarà la comprensió dels continguts dels articles treballats i la capacitat de síntesi dels seus principals arguments. 25

Qualificació

Els estudiants podran triar entre dos sistemes d'avaluació:

1) En el primer, basat en l'avaluació continuada, els estudiants hauran de fer dos exercicis de seguiment de les classes i les lectures, així com llegir 4 articles, que es discutiran a classe, fer-ne una ressenya i una presentació a l'aula. Aquesta opció requereix necessàriament l'assistència a almenys el 80% de les classes. Els estudiants que no superin l'avaluació continuada, podran presentar-se a la recuperació de l'examen final.
2)La segona opció d'avaluació consisteix en un examen final fonamentat en les lectures obligatòries, és a dir, els llibres de Jordi Maluquer de Motes (1998) i Gaspar Feliu (2012) que es citen a la bibliografia i diferents articles i fragments de la Història econòmica de Catalunya dirigida per J. Nadal, que es lliuraran a l'inici de curs. A diferència de l'anterior, aquesta opció no requereix una assistència a un mínim de classes.

Els estudiants hauran de triar el sistema d'avaluació que volen seguir en les dues primeres setmanes de classe. Amb posterioritat a aquesta data, no serà possible passar del sistema 2 a l'1.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Significa que l'estudiant no s'ha presentat a l'examen final de l'assignatura.

Observacions

.