Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Complementar la formació dels estudiants en matèria de comptabilitat, passant a analitzar les operacions que trascendeixen l'àmbit individual de l'empresa. Estudi de les operacions pròpies de la concentració empresarial i el seu registre comptable. Desenvolupament de les operacions pròpies del procés de consolidació comptable.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • CG6- Interpretar l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions principals en relació amb els continguts propis de cada matèria
 • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
 • CIFCE6- Registrar les transaccions que realitza l'empresa segons la normativa comptable i fiscal, i revisar i analitzar els resultats obtinguts

Continguts

1. Primera part: Combinacions d'empreses

          1.1. Introducció normativa

          1.2. La comptabilització de les operacions de fusió

2. Segona part: La comptabilització dels grups d'empreses

          2.1. Contingut de la Consolidació comptable

          2.2. Problemàtica de l'agregació comptable

          2.3. Les eliminacions patrimonials

          2.4. Les eliminacions financeres

          2.5. Les eliminacions econòmiques

          2.6. Estats comptables consolidats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7 28 35
Classes expositives 17 27 44
Classes participatives 20 45 65
Tutories 6 0 6
Total 50 100 150

Bibliografia

 • ALVAREZ MELCÓN, Sixto (1999). Consolidación de estados financieros (Segona). Madrid: Mc Graw Hill. Catàleg
 • Besteiro Varela, María Avelina (cop. 2012 ). Contabilidad de sociedades . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Francis Lefevre (2017). Grupos Consolidados 2018-2019. Francis Lefevre. (2017). Grupos Consolidados 2018-2019.. Francis Lefevre.. Catàleg
 • Garcia, Javier. (2017). Estados financieros consolidados y método de participación. ECOE ediciones.
 • LIZANDA J.M. i ABAD C. (2012). Contabilidad i fiscalidad de las combinaciones de negocio s. Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció. Catàleg
 • López J. i Ortega E. (2012). Reorganización empresarial (fusiones) 2013-2014 (1a). Francis Lefevre. Catàleg
 • PULIDO A. (2012). Combinaciones de Negocios y Preparación de las Cuentas Anuales Consolidadas. Garceta, grupo editorial. Catàleg
 • RODRIGUEZ ARIZA,L ROMÁN MARTÍNEZ , I. (2014). CONOSLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. COMBINACIONES DE NEGOCIOS . COPICENTRO SL.
 • Somoza Lopez, Antonio (2018). Análisis de Estados financieros consolidados.. Pirámide. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici de consolidació L'exercici cosistirà en la confecció d'uns comptes anuals consolidats. 15
Exercici de fusió L'exercici consistirà en la comptabilització d'un procés de fusió 15
Prova avaluació final La part pràctica representa un 80% de la nota total i la part teòrica un 20%. 70

Qualificació

Els exercicis avaluatius és realitzaran en hores de classe i prèviament serà anunciada la hora i la data en la pàgina de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No assistir a la prova final o de la segona convocatòria. O bé assisir-hi i retirar-se sense fer l'examen.

Observacions

Les pràctiques consisteixen en la resolució d'exercicis i supòsits lligats amb els diversos temes que tenen aplicació pràctica del temari teòric, així com l'estudi de comptes anuals consolidats.

És aconsellable que l'alumne tingui un bon nivell de les assignatures de l'àrea de comptabilitat.