Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d’acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Estratègies i habilitats per a una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com per a l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ESTHER CACERES MALAGELADA  / MIRIAM FERRER AVELLI  / EVA GASULL PUJOL  / SUSANA MANTAS JIMENEZ  / AFRA MASIÀ PLANA  / EVA SERRAT GRABOLEDA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MIRIAM FERRER AVELLI  / JUDIT GUIX HERRERA  / SUSANA MANTAS JIMENEZ  / AFRA MASIÀ PLANA  / EVA SERRAT GRABOLEDA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents.
 • Comunicar-se de manera efectiva amb la persona atesa, família i grups socials respectant el seu sistema de creences i valors.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. RELACIONS INTERPERSONALS.

          1.1. Treball en equip

          1.2. Estils de relació

          1.3. Equip d´infermeria

          1.4. Gestió del conflicte

2. HABILITATS SOCIALS I COMUNICATIVES

          2.1. Factors que influeixen en la comunicació

          2.2. Comunicació Verbal, Comunicació no verbal, Escolta activa

3. PSICOLOGIA DE LA SALUT

4. LA PERSONALITAT.

          4.1. Introducció

          4.2. Perspectives: biològica, psicoanàl.lisi,aprenentatge ...

          4.3. Modalitats psicoterapèutiques

5. RELACIONS INTRAPERSONALS

          5.1. Comunicació Assertiva

          5.2. Autoestima

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 38 87 125
Seminaris 10 15 25
Total 48 102 150

Bibliografia

 • Goldstein, Arnold P. (cop.1989 ). Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia : un programa de enseñanza . Barcelona: Martínez Roca. Catàleg
 • Roca, Elia (2005 ). Cómo mejorar tus habilidades sociales : programa de asertividad autoestima, e inteligencia emocional (2ª ed., rev.). Valencia: ACDE. Catàleg
 • Pades Jiménez, Antonia (2002 ). Cómo mejorar las habilidades sociales : ejercicios prácticos para profesionales de Enfermería . Granada: Grupo Editorial Universitario. Catàleg
 • Morrison, Val (cop. 2008 ). Psicología de la salud . Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Cibanal Juan, L. (cop. 2003 ). Técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la salud . Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Novel Martí, Gloria (cop. 2000 ). Enfermería psicosocial y salud mental . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • shelley E. Taylor (2007). Psicologia de la Salud (sexta). los angeles: Mc GrawHill. Catàleg
 • Campos Pinar, Mª Isabel (2005 ). Relaciones interpersonales : trabajo en equipo . Alcalá la Real (Jaén): Formación Alcalá. Catàleg
 • Carver, Charles S (cop. 1997 ). Teorías de la personalidad (3ª ed.). México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Taylor, Shelley E (cop. 2007 ). Psicología de la salud (6a ed.). México, D. F.: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Clèries, Xavier (2009). El Pacient té la paraula :. Barcelona: Viguera. Catàleg
 • Rosenberg, Marshall B (2006). Comunicación no violenta :. Buenos Aires: Gran Aldea Editores. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Teoria: Classes magistrals amb el suport de mitjants audiovisuals i continguts treballats amb metodologia ABP. prova escrita tipus test 70
Seminaris en petit grup. S´avaluaran els seminaris tenint en compte el material entregar i la participació a l´aula. 20
ABP S'avalua la participació i aportacions individuals al grup (10%) i els coneixements a través de preguntes sobre el cas(10%) 10

Qualificació

La NOTA FINAL inclourà:
La nota obtinguda a l´ABP, 10 % de la nota final
La nota obtinguda als seminaris, 20 % de la nota final. LA NOTA DELS SEMINARIS PUNTUA SOBRE 2.
La nota obtinguda de les proves tipus test, 70% de la nota final.
L'AC de contingut teòric treballat a les magistrals (60%)i amb metodologia ABP.(10%)
Cada prova escrita o cada activitat d´avaluació continuada s´ha de superar amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d´activitats
SEMINARIS:
Aquest 20 % de la nota de seminaris s´avaluarà a partir de:
l´exposició oral,l´avaluació continuada a partir de tutories i l'entrega i la defensa del treball escrit.

És imprescindible haver assistit a TOTS ELS SEMINARIS i haver-ne obtingut una nota per poder accedir a la PROVA TIPUS TEST dels contiguts teorics.
L’assistència als seminaris i tutories ABP és obligatòria en el 100% de la seva totalitat.Són activitats recuperables si no s’han superat les activitats d’avaluació continuada, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts: ABP,prova tipus test.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
1. els estudiants, que per un motiu justificat documentalment, no hagin assistiit a alguna activitat obligatòria,hauran de recuperar-la mitjançant activitats establertes pel professorat.