Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Termodinàmica i cinètica química. Equilibris físics i químics. Electroquímica. Química de superfícies.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARTA VERDAGUER PLANAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CE26 Capacitat per a comprendre i aplicar coneixements avançats de la química orgànica i química física.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ.

2. TERMODINÀMICA.

          2.1. PRIMER PRINCIPI.

          2.2. SEGON I TERCER PRINCIPIS. EQUILIBRI.

          2.3. TERMOQUÍMICA.

3. EQUILIBRIS FÍSICS Y QUÍMICS.

4. ELECTROQUÍMICA.

5. CINÈTICA QUÍMICA

          5.1. CINÈTICA DE REACCIONS HOMOGÈNIES.

          5.2. FENÒMENS SUPERFICIALS I CATÀLISI HETEROGÈNIA.

          5.3. REACCIONS FOTOQUÍMIQUES.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 45 55 100
Classes pràctiques 10 15 25
Elaboració de treballs 3 15 18
Prova d'avaluació 7 0 7
Total 65 85 150

Bibliografia

 • Díaz Peña, Mateo (1984 ). Química física (2ª ed.). Madrid: Alhambra. Catàleg
 • Levine, Ira N (2004 ). Físicoquímica (5ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Atkins, P. W.|q(Peter William) (2006 ). Atkins' physical chemistry (8th ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Metz, Clyde R (1991 ). Fisicoquímica . México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Labowitz, Leonard C (DL 1978 ). Físicoquímica : problemas y soluciones . Madrid: AC. Catàleg
 • Castellan, Gilbert W (1987 ). Fisicoquímica (2ª ed.). México, [etc.]: Addison-Wesley Iberoamericana. Catàleg
 • Rock, Peter A (1989 ). Termodinámica química . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Aleksishvili, Maka (cop. 2002 ). Problems in chemical thermodynamics with solutions . New Jersey [etc.]: World Scientific. Catàleg
 • Price, Gareth J (1998 ). Thermodynamics of chemical processes . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Hillert, Mats (1998 ). Phase equilibria, phase diagrams and phase transformations: their thermodynamic basis . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Brillas, Enric (cop. 1992 ). Fonaments de termodinàmica, electroquímica i cinètica . Barcelona: Publicacions [de la] Universitat de Barcelona[etc.]. Catàleg
 • Claret Bonet, Josep (2003 ). Termodinàmica química i electroquímica . Barcelona: Llibres de l'Índex. Catàleg
 • Logan, S. R (cop. 2000 ). Fundamentos de cinética química . Madrid: Addison Wesley Iberoamericana. Catàleg
 • Aguilar, Antonio (1997 ). Cinètica química . Barcelona: Llibres de l'Índex :Universitat de Barcelona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració i exposició oral d'un treball elaborat en grup. Previ a l'exposició oral, tots els estudiants del grup discutiran amb el professor els continguts del treball, la seva estructuració i la seva presentació. (Activitat no recuperable) Es valoraran continguts, estructuració i exposició oral del treball. 10
Es realitzarà una prova 1 d'avaluació parcial. (Activitat recuperable) La prova d'avaluació parcial es temporalitzarà en funció dels continguts. En cas de no assoliment de la nota mínima requerida, es realitzarà una prova de recuperació quan es realitzi la prova d'avaluació 2. 35
Es realitzarà una prova 2 d'avaluació parcial. (Activitat recuperable) La prova d'avaluació es temporalitzarà en funció dels continguts. En el desenvolupament d'aquesta prova s'inclourà addicionalment, pels estudiants que així ho necessitin, una recuperació de la prova d'avaluació 1. 55

Qualificació

Es considerarà l'assignatura superada quan la qualificació de cadascuna de les proves d'avaluació parcial sigui com a mínim de 6. En cas d'assoliment, la nota final correspondrà a la qualificació ponderada del conjunt de les activitats avaluables.

En cas de no assoliment de la nota mínima requerida en alguna de les proves (prova d'avaluació 2 o recuperació de prova 1), es realitzarà una prova global de l'assignatura en el període d'avaluació final. La qualificació d'aquesta prova constituirà la nota global de les proves d'avaluació. Es considerarà l'assignatura superada quan s'assoleixi una qualificació final de 5.

Si durant la realització d'una prova s'utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d'emmagatzematge sense permís explícit del professor, l'estudiant quedarà automàticament suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a No Presentat, aquell estudiant que no hagi realitzat alguna de les activitats avaluables.

Observacions

Adquirir la capacitat per comprendre i aplicar coneixements avançats de química física, constitueix l'objectiu específic d'aquesta assignatura.

És aconsellable tenir superades les assignatures de primer curs recomanades.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de matemàtiques 1
 • Fonaments de química