Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció al comportament resistent de materials i estructures.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER CAHIS I CAROLA  / ENRIQUE SIMON MADRENAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CE16 Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

2. TRACCIÓ I COMPRESSIÓ SIMPLE: TENSIONS I DEFORMACIONS

3. ESFORÇOS I DIAGRAMES D'ESFORÇOS

4. FLEXIÓ PURA. TENSIONS NORMALS EN FLEXIÓ

5. FLEXIÓ SIMPLE. TENSIONS TALLANTS EN FLEXIÓ

6. DEFORMACIONS EN LA FLEXIÓ.

7. ALTRES CASOS DE FLEXIÓ: ESFORÇOS COMBINATS

8. TORSIÓ

9. VINCLAMENT

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 30 60
Classes pràctiques 12 18 30
Prova d'avaluació 5 20 25
Resolució d'exercicis 15 20 35
Total 62 88 150

Bibliografia

 • Gere, James M (cop. 2002 ). Resistencia de materiales (5a. ed). España [etc.]: International Thomson Editores. Catàleg
 • Mott, Robert L (1996 ). Resistencia de materiales aplicada . México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Ortiz Berrocal, Luis (cop. 2002 ). Resistencia de materiales (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Rodríguez-Avial Azcunaga, Fernando (1993 ). Resistencia de materiales (2ª ed. corr. y actualizada). Madrid: Bellisco. Catàleg
 • Popov, Egor P (cop. 2000 ). Mecánica de sólidos (2ª ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Beer, Ferdinand Pierre (cop. 1982 ). Mecánica de materiales . México [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
 • Ortiz Berrocal, Luis (1985 ). Elasticidad : curso de elasticidad y resistencia de materiales (2ª ed.). Madrid: Universidad Politécnica. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen final d'avaluació de coneixements Resolució de 6-7 problemes relacionats amb el temari de l'assignatura. El % de la nota que s'indica és pels alumnes que han fet avaluació continuada. Veure criteris de qualificació. 60
Prova intersemestral Resolució de 2-3 problemes relacionats amb el temari de l'assignatura. El % de la nota que s'indica és pels alumnes que han fet avaluació continuada. Veure criteris de qualificació. 20
Pràctiques de laboratori Entrega i defensa de pràctiques resoltes i dels exercicis proposats. El % de la nota que s'indica és pels alumnes que han fet avaluació continuada. Veure criteris de qualificació. 20

Qualificació

Identificadors
------------------
NE = Nota de l'examen final d'avaluació.
NPI = Nota prova intersemestral (PAC)
NP = Nota de l'avaluació continuada de pràctiques
NF = Nota final


Qualificació
------------------

Si la NE < 4/10, aleshores la NF = NE
Si la NE > 4/10, aleshores la NF és el valor màxim de:
- NE
- NE * 0.6 + NPI * 0.2 + NP * 0.2

Per aprovar l'assignatura, la nota final (NF) ha de ser igual o major que 5/10.

Tots els treballs i exercicis d'avaluació que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

Les pràctiques no són recuperables.

Les PAC no són recuperables.

L'examen final d'avaluació és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. Per tenir dret a la recuperació, cal que la nota de l'avaluació de l'assignatura sigui igual o superior a 3/10.

L'intercanvi d'informació durant la realització d'una prova individual representarà automàticament un suspès de l'assignatura de les persones implicades.

Igualment, si durant la realització d'una prova s'utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d'emmagatzematge sense permís explícit del professor, l'estudiant quedarà automàticament suspès de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un alumne l'hi consta en el seu expedient acadèmic un NP només si no es presenta a cap de les proves avaluables (prova intersemestral, pràctiques i examen final d'avaluació) que es realitzin a partir del dia 1 d'abril.

Observacions

El temari de l'assignatura es força seqüencial, així que es recomana portar la feina al dia.

Tot el material penjat en aquesta assignatura és d'ús exclusiu pels estudiants UdG que hi estan matriculats i únicament poden tenir com a finalitat l'aprenentatge dels continguts de la mateixa. Està prohibit qualsevol altre ús ja que atempta contra els drets d'autor i pot tenir conseqüències legals.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de física 2