Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Origen, evolució i estructura de la Unió Europea. Objectius d'integració i objectius de cooperació. Sistema institucional. Els principis que regeixen l'exercici de les competències europees. Teories de la integració europea. Polítiques públiques de la Unió Europea
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCINA ESTEVE GARCIA  / MONICA PLANA CULUBRET
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Treballar en equip
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Utilitzar correctament una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE6. Identificar i valorar els aspectes essencials de la política internacional
 • CE7. Descriure i analitzar l'estructura i el funcionament de la Unió Europea
 • CE20. Identificar el Dret com a producte històric i reconèixer, en la seva gènesi i conjunt, les principals institucions jurídiques

Continguts

1. ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA

2. 1. Els primers intents d'integració europea. La Declaració de Robert Schumann de 1950. La creació de les Comunitatss Europees. L'Acta Única Europea. El Tractat de Maastricht. El Tractat d'Àmsterdam. El Tractat de Niça. El Tractat de Lisboa. Estructura i naturalesa jurídica de la UE. El mecanisme de cooperación reforçada.

3. 2. Els membres de la Unió Europea. Els membres originaris. L'adhesió de nous estats membres a la Unió Europea. Condicions exigides als estats candidats: els criteris de Copenhague. El procediment d'adhesió. El procediment de retirada de la Unió Europea.

4. ESTRUCTURA ORGÀNICA DE LA UNIÓ EUROPEA

5. 3. El sistema institucional de la Unió Europea. El marc institucional únic.

6. 4. El Consell Europeu. El Consell i el COREPER. La Comissió Europea. La doble vinculació de l'Alt Representant.

7. 5. El Parlament Europeu. El procediment legislatiu ordinari.

8. 6. El Tribunal de Justícia de la UE. El Tribunal General. El Tribunal de Comptes. El Banc Central Europeu. Altres òrgans i agències de la UE.

9. POLÍTIQUES EUROPEES

10. Valors, objectius i competències de la Unió Europea

11. L'ordenament jurídic de la Unió Europea: el dret originari i el dret derivat obligatori

12. El mercat interior i la ciutadania europea

13. La Unió Econòmica i Monetària

14. L'espai de llibertat, seguretat i justícia

15. La Política Comercial Comuna

16. Política Exterior i de Seguretat Comuna

17. Altres polítiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 14 24
Classes expositives 20 0 20
Debat 13 8 21
Prova d'avaluació 22 13 35
Total 65 35 100

Bibliografia

 • Mangas Martín, Araceli (2016 ). Tratado de la Unión Europea, tratado de funcionamiento y otros actos básicos de la Unión Europea (20ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Abellán Honrubia, Victoria (2011 ). Lecciones de derecho comunitario europeo (6a ed. act.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Alcaide Fernández, Joaquín Casado Raigón, Rafael Arcos Vargas, M. Cruz (2011 ). Curso de derecho de la Unión Europea . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Alonso García, Ricardo (2014 ). Sistema jurídico de la Unión Europea (4ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters. Catàleg
 • Borchardt, Klaus-Dieter (2017). El ABC del Derecho de la Unión Europea. Bruselas: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
 • Escobar Hernandez, Concepcion Torres Ugena, Nila (2015 ). Instituciones de la Unión Europea (2ª Ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Fernández de Casadevante, Carlos (2015 ). Nociones básicas de derecho de la Unión Europea (2ª ed.). Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. Catàleg
 • Gutiérrez Espada, Cesáreo (cop. 2015 ). La Unión Europea y su derecho (2ª ed.). Madrid: Trotta. Catàleg
 • Linde Paniagua, Enrique (2012 ). Principios de derecho de la Unión Europea (6ª ed.). Madrid: Colex :UNED. Catàleg
 • Mangas Martín, Araceli (2016 ). Instituciones y derecho de la Unión Europea (9ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Molina del Pozo, Carlos Francisco (2015 ). Derecho de la Unión Europea (2ª ed.). Madrid: Reus. Catàleg
 • Sánchez, Víctor M. (2016 ). Derecho de la Unión Europea (3a ed.). Barcelona: Huygens. Catàleg
 • Secretaría General del Consejo (2012). Una Unión de Derecho: de París a Lisboa : secuencia histórica de los Tratados de. Oficina de Publicacions de la Unió Europea .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
prova tipus test i preguntes curtes les respostes errònies descompten en el text. Només elimina matèria en el cas que es tregui com a mínim un 5 de nota global. És recuperable 20
Sessió de debat sobre polítiques europees (més o menys Europa!) No Recuperable 15
Presentació escrita sobre una ICE i defensa oral de la mateixa no és recuperable 15
Examen global de l'assignatura Recuperable 50

Qualificació

* A l'examen global (50%) es valorarà l'adequació de les respostes a les qüestions plantejades. És imprescindible una nota mínima de 4 per fer mitja amb la resta de les activitats i aprovar l'assignatura (R).

* La prova sobr Institucions UE (test i preguntes curtes) només servirà per eliminar matèria si es treu com a mínim un 5 de nota global (R).

* A la sessió de debat es valorarà la documentació escrita que es demani presentar, l'exposició oral i la qualitat dels arguments emprats

* Al treball i exposició oral es valorarà la claredat de l'exposició, i la qualitat del treball així com les fonts emprades.

* En cas de còpia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en una activitat, l’assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dona lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No presentat l'alumne que no accedeixi a l'aula el dia de l'examen de recuperació