Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'estadística és una de les principals disciplines que s'utilitzen per a la comprensió i anàlisi de la realitat en Ciències Socials com la ciència política, la sociologia, la psicologia o l'economia. L'estadística s'utilitza principalment en l'aproximació quantitativa a la realitat i permet l'estudi del comportament i l'opinió de grans quantitats de persones a través de la inferència, això és de la generalització i extrapolació de la informació obtinguda a través de mostres relativament petites de persones. En aquesta assignatura aprofundirem en la teoria i en la pràctica dels principals conceptes de l'estadística aplicada a la ciència política.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI BONET MARTI  / GEMMA UBASART GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE18. Aplicar conceptes i tècniques d'estadística aplicada

Continguts

1. Introducció

2. Les fonts de dades estadístiques i estudis d'opinió

3. La producció de dades quantitatives

4. Anàlisi estadístic univariant

5. Fonaments de l'estadística inferencial

6. Anàlisi estadístic bivariant

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 26 0 26
Classes pràctiques 10 30 40
Prova d'avaluació 4 30 34
Total 40 60 100

Bibliografia

 • Achen, Christopher H (1982 ). Interpreting and using regression . Newbury Park [etc.]: Sage. Catàleg
 • Asher, Herbert B (2004 ). Polling and the public : what every citizen should know (6th ed.). Washington, D.C.: CQ Press. Catàleg
 • Behar Gutiérrez, Roberto (cop. 2004 ). 55 respuestas a dudas típicas de estadística . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Best, Joel (2001 ). Damned lies and statistics : untangling numbers from the media, politicians, and activists . Berkeley: University of California Press. Catàleg
 • Box-Steffensmeier, Janet M. Brady, Henry E. Collier, David, 1942- (2008 ). The Oxford handbook of political methodology . Oxford, [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Cea D'Ancona, María Ángeles (DL 2002 ). Análisis multivariable : teoría y práctica en la investigación social . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Corbetta, Piergiorgio (DL 2007 ). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Recuperat 21-06-2018, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9788448183998 Catàleg
 • Dalgaard, Peter (2002 ). Introductory statistics with R. New York: Springer. Recuperat 21-06-2018, a http://link.springer.com/book/10.1007%2Fb97671 Catàleg
 • Guillén, Mauro F (2014 ). Análisis de regresión múltiple (2ª ed.). Madrid: Centro de investigaciones sociológicas. Catàleg
 • Lewis-Beck, Michael S (1980 ). Applied regression : an introduction . Newbury Park [etc.]: Sage. Catàleg
 • López-Roldán, P., Fachelli, S. (2015). Metodología de la investigación social cuantitativa. Bellaterra (Cerdanyola): Universitat Autònoma de Barcelona - http://pagines.uab.cat/plopez/content/manual.
 • Moore, David S (DL 2005 ). Estadística aplicada básica (2ª ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Ritchey, Ferris J (cop. 2008 ). Estadística para las ciencias sociales . México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Rojas Tejada, Antonio J. Fernández Prados, Juan Sebastián Pérez Meléndez, Cristino (DL 1998 ). Investigar mediante encuestas : fundamentos teóricos y aspectos prácticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Ross, Sheldon M (cop. 2010 ). Introductory statistics (3rd ed.). Amsterdam [etc.]: Elsevier : Academic Press. Recuperat 21-06-2018, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123743886 Catàleg
 • Sánchez Carrión, Juan Javier (1999 ). Manual de análisis estadístico de los datos (2a ed. rev.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Tufte, Edward R (cop. 1974 ). Data analysis for politics and policy . Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Catàleg
 • Tufte, Edward R (cop. 1990 ). Envisioning information . Cheshire, Connecticut: Graphics Press. Catàleg
 • Tufte, Edward R (cop. 1997 ). Visual explanations : images and quantities, evidence andnarrative . Cheshire, Connecticut.: Graphics Press. Catàleg
 • Visauta Vinacua, Bienvenido (2007 ). Análisis estadístico con SPSS 14 (3a ed.). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana. Recuperat 21-06-2018, a https://www.dawsonera.com/abstract/9788448175047 Catàleg
 • Wooldridge, Jeffrey M (cop. 2001 ). Introducción a la econometría : un enfoque moderno . México [etc.]: Thomson Learning. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques Demostrar la capacitat d'aplicació dels diferents conceptes i tècniques apreses 50
Proves d'avaluació Demostrar que s'han après i entès els principals continguts de l'assignatura 50

Qualificació

SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTINUADA

L'assignatura té un sistema d'avaluació continuada. Aquest sistema té les següents parts:

1) La realització de pràctiques, que en conjunt valdran el 50% de la nota

2) La realització d'exàmen/s, que en conjunt valdrà/n el 50% de la nota

La nota final serà una mitjana entre les notes de les diferents parts de l'avaluació.

Per aprovar l'assignatura s'ha de treure almenys un 4 en cada una de les parts i un 5 en la nota final.


RECUPERACIÓ:

. DE LA PART PRÀCTICA: El/la professor/a establirà oportunament una forma de recuperar la part pràctica en cas que algú no arribi al mínim de 4 d'aquesta part.

. DE L'EXÀMEN/S: En cas que l'estudiant suspengui proves escrites tipus examen podrà fer una única prova de recuperació en la data establerta pel calendari oficial d'exàmens.

Qualsevol plagi total o parcial en qualsevol dels treballs pràctics suposarà la suspensió automàtica de l'assignatura, sense possibilitat de recuperció, i la possibilitat de l'obertura d'un expedient acadèmic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat com a “no presentat" a l’avaluació qui no compleixi qualsevol d’aquests dos requisits:

- Presentar-se als exàmens

- Presentar dins del termini establert les corresponents pràctiques i seminari/s

Assignatures recomanades

 • Comportament polític i electoral
 • Desigualtats socials i polítiques públiques
 • Introducció a la ciència política
 • Introducció a la sociologia
 • Metodologia de la investigació social