Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Escoles i enfocaments de la ciència política des dels anys 50 del segle XX fins avui. Els temes centrals seran l'objecte d'estudi, els mètodes, els enfocs i els interessos de les diverses escoles politològiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUAN TRIAS BADRUNA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup P2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERTO MARTIN ALVAREZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • 6. Conèixer el funcionament dels processos electorals.
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 7. Comprendre les teories polítiques contemporànies.
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip
 • CE1. Reconèixer i analitzar les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració
 • CE1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració
 • CE2. Reconèixer i analitzar les teories polítiques contemporànies
 • CE5. Identificar i tenir capacitat d'aplicar els fonaments de la política comparada
 • CE7. Comprendre les teories polítiques contemporànies
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 25. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social

Continguts

1. La Ciència Política: Orígens i desenvolupament.

2. Les escoles tradicionals. L'institucionalisme.

3. Els enfocs sistèmics: Easton i la seva escola.

4. La corrent culturalista: Almond i Verba i la seva escola.

5. Les teories de l'Elecció Racional: Olson i el desenvolupament posterior.

6. Els estudis estratègics: Neomaquiavèlics i estudis de canvi de règim.

7. La política contenciosa. La interelació entre les institucions i el carer.

8. La Ciència Política avui: Entre la complexitat metodològica i la rellevància.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 4 12 16
Classes expositives 30 15 45
Classes participatives 5 7 12
Lectura / comentari de textos 4 25 29
Prova d'avaluació 4 40 44
Visionat/audició de documents 3 1 4
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Auyero, Javier. (2013). Pacientes del Estado.. Buenos Aires. Eudeba.. Catàleg
 • Castells, Manuel (2009 ). Comunicación y poder . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Putnam, Robert (2011). Para que la democracia funcione. Las tradiciones cívicas en la Italia moderna.. Madrid: CIS.
 • VARIS (2011). Diez textos básicos de Ciencia Política.. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Vallès, Josep M. & Martí i Puig, Salvador (2015). Ciencia Polítca. Un manual. (9ª). Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Cerca d'informació Se evaluará la pertinencia y calidad de la información hallada 15
Classes participatives, debat Se evaluará la participación y la calidad argumentativa 10
Lectura / comentari de textos Se evaluará la comprensión de las lecturas y la corrección y originalidad de los comentarios 15
Exàmens Se evaluará la comprensión y exposición de las materias sujetas a examen 60

Qualificació

La qualificació total de l'assignatura serà la suma de la nota de l'examen (60%) amb les dels assajos / controls que es demanaran al llarg del curs (40%).
Serà necessari aprovar l'examen per superar l'assignatura.
Si en un treball lliurat i ha PLAGI es suspendrà directament l'estudiant, sense dret a fer recuperació durant la convocatòria en curs.
Una part de la qualificació estarà relacionada amb la participació activa a classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat el alumne que no hagi fet els assajos que es demanin durant el curs.

Observacions

No hi ha cap manual per seguir l'assignatura. Els materials de referència seran les lectures, els comentaris i els debat sobre les mateixes a classe.