Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El curs té per objectiu familiaritzar a l’alumnat amb l’estudi de la ciència política des d’una perspectiva de gènere, introduint alguns dels conceptes, crítiques i contribucions clau tant del pensament feminista com dels moviments feministes a aquest camp d’estudi. Al llarg del curs examinarem l’evolució del pensament i les lluites feministes, introduint les veus contra-hegemòniques dels feminismes des dels marges i del Sud global. Analitzarem alguns dels conceptes clau de la ciència política, com ciutadania i democràcia, des de la teoria política feminista. A continuació estudiarem la participació política de les dones, centrant-nos en els debats sobre representació i gènere, i en particular analitzant el paper de les quotes de gènere. Ens aturarem també a explorar les polítiques d’equitat de gènere, en especial l’anomenat gender mainstreaming i la recent incorporació de la interseccionalitat en les polítiques públiques. Per últim, identificarem alguns dels temes centrals de l’agenda política feminista en els nostre context més immediat i explorarem algunes de les controvèrsies i debats més rellevants dels feminismes contemporanis. Aquesta assignatura s'impartirà de forma semi-presencial.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EDURNE LARRACOECHEA BOHIGAS
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Competències

 • 1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 7. Comprendre les teories polítiques contemporànies.
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip
 • CE1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració
 • CE7. Comprendre les teories polítiques contemporànies
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • 31. Treballar en equip.

Continguts

1. Introducció als conceptes de gènere i política.

2. Pensament i moviments feministes: mirades des del Nord

3. Pensament i moviments feministes: mirades contra-hegemòniques

4. Teories feministes sobre l'estat, la democràcia i la ciutadania

5. Gènere i polítiques públiques

6. Polítiques de gènere

7. Temes, debats i controvèrsies de l’agenda feminista contemporània

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,00 39,00 0 51,00
Sessió expositiva 12,00 0 0 12,00
Sessió participativa 12,00 0 0 12,00
Total 36,00 39,00 0 75

Bibliografia

 • Alonso, Alba i Lois, Marta (2014). Ciencia política con perspectiva de género. . Madrid: Akal. Catàleg
 • Amoros, Celia i Ana de Miguel (2007). Teoría feminista: de la ilustración a la globalización. Minerva. Catàleg
 • Beltrán, Elena i Maquieira, eds. (2001). Feminismos, debates teóricos contemporáneos. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Bustelo, Maria i Lombardo, Emanuela (2007). Políticas de igualdad en España y en Europa. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Diz, Isabel i Lois, Marta (2012). ¿Han conquistado las mujeres el poder político?. Madrid: Catarata.
 • Krook, Mona Lena i Childs, Sarah (2010). Women, Gender, and Politics: A Reader. . Londres: Oxford University Press.. Catàleg
 • Phillips, Anne (2009). Feminism and Politics. Oxford: Oxford University Press.
 • Waylen, georgina, Karen Celis, Johanna Kantola i S. Laurel Weldon (2013). The Oxford Handbook of Gender and Politics. Oxford: Oxford University Press. Recuperat , a https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199751457.001.0001/oxfordhb-9780199751457

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi crític de 3 textos del llistat de lectures obligatòries Claredat del text. Correcció en l'anàlisi. 40
Assistència i participació a l'aula Participació activa i crítica en els debats que es generin a l'aula. Assistència a classe. 20 No
Examen amb apunts Adquisició dels coneixements. Capacitat d'anàlisi crítica. 40

Qualificació

L’avaluació es realitzarà a partir de tres resums crítics a escollir entre les 6 de lectures obligatòries proposades en relació amb el curs (40%), l'assistència i participació a classe (20%) i de la realització d'un examen final (40%). Si es troba un plagi en els assajos es suspendrà la convocatòria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que a final de curs no tingui quatres assajos lliurats o que no realitzi l'examen es considerarà “no presentat”.

Avaluació única:
Per aquelles persones que optin a l'avaluació única hauran de:

1. Entregar 5 resums crítics a escollir entre les 6 lectures obligatòries del curs (40%)
2. Fer un examen (60%)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Per poder accedir a l'avaluació tradicional s'haurà d'assistir a un mínim de 4 de les 7 sessions que conformen l'assignatura.

Tutoria

Les tutories es faran online. Per tal de sol·licitar una tutoria s'haurà d'enviar un mail a edurne.larracoechea@udg.edu.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La docent es comunicarà amb l'estudiantat a través dels fòrums de la plataforma Moodle i via email. Així mateix, per contactar amb la docent, l'estudiantat haurà d'enviar un mail a edurne.larracoechea@udg.edu

Observacions

Es recomana assistir a classe havent llegit la bibliografia obligatòria per cada setmana.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que no fos possible fer totes les sessions de forma presencial, aquestes passarien a un format presencial que consistiria en:
- 2 hores de classe online en l'horari de l'assignatura
- 1 hora de treball pràctic individual seguint les indicacions de la docent utilitzant recursos audiovisuals i altres materials.

Aquest serà el format que s'utilitzarà també durant les sessions que es facin en format virtual en cas que les condicions sanitàries obliguin a impartir l'assignatura en format semi-presencial.

Modificació de l'avaluació:
En cas que no fos possible fer totes les sessions de forma presencial, l'avaluació no es modificarà ja que l'examen final està previst realitzar-se amb apunts. L'únic canvi serà que l'assistència i participació (20%) s'avaluarà en base a l'assistència a les classes online en l'horari de l'assignatura i els treballs pràctics guiats a realitzar durant la mateixa.

Tutoria i comunicació:
Les tutories es faran online. Per tal de sol·licitar una tutoria s'haurà d'enviar un mail a edurne.larracoechea@udg.edu.

La docent es comunicarà amb l'estudiantat via email i via missatges als fòrums del Moodle.