Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Termodinàmica química i equilibri. Espectroscòpia. Cinètica química. Electroquímica. Química computacional.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EMILI BESALU LLORA  / PAU BESALÚ SALA  / SILVIA ESCAYOLA GORDILS  / JOSEP MARIA LUIS LUIS  / PEDRO SALVADOR SEDANO  / SILVIA SIMON RABASEDA  / JORDI SOLER I PARPAL  / SERGEY VYBOYSHCHIKOV PREOBRAZHENSKAYA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Utilitzar correctament la terminologia química : nomenclatura , convencions i unitats i aplicar conceptes , principis i teories relacionades amb les diferents àrees de la química.
 • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.
 • Interpretar i aplicar els principis fisicoquímics a la descripció de l'estructura i les propietats dels àtoms i les Molècules.

Continguts

1. Termodinàmica Química i Equilibri

          1.1. Comportament dels gasos ideals i reals

          1.2. Calorimetria

          1.3. Mescles de varis components

          1.4. Determinació del producte de solubilitat

2. Cinètica Química

          2.1. Determinació de constants de velocitat

          2.2. Efecte de la temperatura en les constants de velocitat

3. Espectroscopia

          3.1. Espectres atòmics

          3.2. Modelització d'un espectre visible

4. Electroquímica

          4.1. Dissolucions iòniques

5. Aplicacions Computacionals

          5.1. Determinació de propietats estructural de molècules

          5.2. Determinació de propietats espectroscòpiques

          5.3. Seguiment de una reacció química

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 10,00 0 14,00
Elaboració individual de treballs 0 45,00 0 45,00
Prova d'avaluació 3,00 12,00 0 15,00
Sessió expositiva 3,00 6,00 0 9,00
Sessió pràctica 60,00 7,00 0 67,00
Total 70,00 80,00 0 150

Bibliografia

 • Atkins, P. W.|q(Peter William) (2006 ). Atkins' physical chemistry (8th ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Ruiz Sánchez, Juan José (DL 2003 ). Curso experimental en química física . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Shoemaker, David P (cop. 1996 ). Experiments in physical chemistry (6th ed.). New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Sime, Rodney J (1990 ). Physical chemistry : methods, techniques and experiments . Philadelphia [etc.]: Saunders College. Catàleg
 • Besalú i Llorà, Emili (2010 ). Termodinàmica química : un llibre d'autoaprenentatge (2a ed.). Girona: Documenta Universitaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració i presentació dels informes i/o llibreta de laboratori de les diferents pràctiques Avaluació a partir dels informes i/o llibreta de laboratori presentats al llarg de curs (25%).
Es tracta d'activitats d'avaluació no recuperables.
25 No
Presentació oral d'una pràctica Presentació oral d'una pràctica 15 No
Prova escrita sobre el contingut de les pràctiques Prova escrita. Es tracta d'una prova recuperable. 60

Qualificació

Tipus de Proves:

- Assistència a les Classes Pràctiques
L'assistència al laboratori i a l'aula informàtica és obligatòria. Els alumnes hauran de treballar-hi per dur a terme les pràctiques i la recollida de dades. El professorat en farà un seguiment i tutorització in situ.

- Elaboració d'informes corresponents a les diferents pràctiques (presencials i interactives)
Aquests informes (i/o llibreta) de laboratori servirà per avaluar la qualitat dels resultats exprimentals (50%) així com el tractament de les dades següent (50%). Entre altres, es tindrà en compte la capacitat que té l'alumne en obtenir, avaluar i interpretar dades experimentals així com el seu tractament. Durant la presentació de l'assignatura (1er dia de pràctiques) es procedirà a l'explicació de com han de ser els informes i/o llibreta. Aquesta part de la nota és No Recuperable.

- Prova escrita final
En la prova escrita final es posarà especial atenció en comprovar que l'alumnat assoleix un grau mínim de comprensió de les lleis fisicoquímiques que governen els experiments estudiats. Aquesta part és Recuperable. L'alumne ha de treure un mínim de 4.5 sobre 10 per tal de poder ponderar amb la resta d'activitats.


- Puntuacions:
La nota de l'assignatura s'obtindrà a partir de totes les activitats d'avaluació ponderant-les amb els percentatges respectius. S'aprova amb una nota de 5.0 o superior.
No assistència a una sessió de pràctica anul·la la nota d'aquesta pràctica. No s'ofereix la recuperació de sessions.

- Activitats i opcions de recuperació:
El professorat organitzarà una nova prova escrita per recuperar la part definida com a recuperable. L'examen de recuperació està obert a tots es alumnes. Si l'estudiant renuncia a presentar-s'hi, es mantindrà la nota assolida en primera instància.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per obtenir una qualificació de No Presentat, no s'haurà d'haver realitzat cap activitat d'avaluació.

Avaluació única:
L'avaluació única serà una prova molt llarga i detallada. A banda de qüestions teòriques, pot incloure també la redacció d'un informe, a partir de dades pròpies de l'estudiant o proporcionades pel professorat.

No obstant això, l'assistència a les pràctiques i l'entrega dels informes són obligatòries.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

La tutoria s'ofereix de manera presencial o no presencial sol·licitant cita prèvia al professor que toqui per correu electrònic o bé personalment després de cada classe presencial

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Comunicació amb el professors es realitza mitjançant correu-e o bé personalment durant pràctiques de laboratori.

Observacions

L'assistència a totes les pràctiques de laboratori i/o a l'aula informàtica és obligatòria. En cas contrari no es superarà l'assignatura.
És obligatori lliurà els informes i/o llibreta dins dels terminis establerts, els quals vindran donats el primer dia de practiques.

Dues terceres parts de les sessions es realitzen al laboratori, pel que tots els estudiants han de portar bata de laboratori, ulleres de protecció, una pera per les pipetes, espàtula, guants, rotulador de vidre i calculadora. Tot i que no és obligatori, la utilització d'ordinadors portàtils pot facilitar el tractament de dades durant les sessions pràctiques.

La part corresponent a la pràctiques de Química Computacional es realitzaran a les aules informàtiques de la mateixa facultat.

Assignatures recomanades

 • Cinètica química i dinàmica molecular
 • Física
 • Matemàtiques
 • Química
 • Química quàntica i espectroscòpia
 • Tècniques científiques integrades I
 • Tècniques científiques integrades II
 • Tècniques científiques integrades III
 • Termodinàmica bàsica
 • Termodinàmica química i estadística

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial.
Les pràctiques de laboratori es duran a terme de manera habitual, respectant totes les normes de seguretat (mascaretes i pantalles facials a part de bates i ulleres de laboratori).
Les pràctiques computacionals es realitzaran a les aules informàtiques, de manera presencial o bé en línia, en funció de la situació epidemiològica concreta.

Escenari tancament UdG.
Totes les activitats passen a ser en modalitat en línia, els materials de l'assignatura s'adaptaran a aquesta nova situació.
Les pràctiques computacionals es realitzaran en línia als horaris establerts. En el cas de les practiques de laboratori es proporcionaran dades experimentals per tal que l'alumne pugui resoldre les qüestions proposades a cada pràctica.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Per aquests estudiants posarem a disposició els mateixos materials que en l'escenari de tancament total de la facultat i/o streaming des de l'aula d'informàtica.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial.
L'avaluació no es modifica en aquesta assignatura pràctica.

Escenari tancament UdG.
Totes les activitats passen a ser en modalitat en línia. La prova escrita, si s'escau, es realitzarà mitjançant la plataforma Moodle o similar amb control per videconferència. Tot i que les pràctiques no siguin al laboratori, l'estudiantat haurà de elaborar els mateixos informes que en l'escenari presencial/semipresencial.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
La prova escrita, si s'escau, es realitzarà mitjançant la plataforma Moodle o similar amb control per videconferència. Tot i no poder assistir, l'estudiantat que es trobi en aquestes condicions haurà d'elaborar (sempre que es pugui) els mateixos informes que en l'escenari presencial/sempresencial.

Tutoria i comunicació:
Només en el escenari de tancament total o en el cas d'estudiatns vulnerables o amb confinament temporal es podran convenir tutories individuals o en grups petits per videconferència