Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Lectura i comentari de textos narratius en prosa de l'Edat Mitjana als nostres dies. Prosa medieval: 1 d'octubre-4 de desembre del 2019 Prosa moderna: 9 de desembre del 2019-24 de febrer del 2020 Prosa contemporània: 26 de febrer-28 de maig del 2020.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARGARIDA CASACUBERTA ROCAROLS  / FRANCESC XAVIER PLA I BARBERO  / XAVIER RENEDO PUIG  / PEP VALSALOBRE PALACIOS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (6%), Francès (2%), Italià (2%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE49- Dominar la llengua catalana en els seus usos orals i escrits a través d'exposicions orals, treballs acadèmics i exàmens
 • CE51- Conèixer a fons la tradició literària, gramatical i lingüística de la llengua catalana per poder aplicar-la en l'ensenyament o en el món del treball o de la comunicació
 • CE52- Argumentar amb rigor i amb sentit crític sobre temes i problemes relacionats amb la llengua i la literatura catalanes

Continguts

1. Part I. Literatura medieval (Xavier Renedo)

          1.1. Les cròniques medievals

                    1.1.1. El "Llibre dels fets" de Jaume I: un llibre de memòries.

                    1.1.2. 1.2 La "Crònica" de Bernat Desclot: la història en tercera persona.

                    1.1.3. La "Crònica" de Ramon Muntaner: història i profecia.

          1.2. El "Viatge al Purgatori de San Patrici" de Ramon de Perellós: un viatge a Irlanda i al més enllà.

          1.3. Els 'exemples' dels predicadors (Eiximenis i Vicent Ferrer) en el marc de la narrativa breu medieval.

2. Part II. Literatura moderna (Pep Valsalobre)

          2.1. La prosa narrativa en català a l’edat moderna: singularitats i dificultats

          2.2. Textos i autors

                    2.2.1. La novel·la al·legòrica: "Desitjós".

                    2.2.2. L’assaig naturalista i polític: el diàleg sisè de "Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa" de Cristòfol Despuig.

                    2.2.3. El relat breu: "Viatge d’en Pere Porter a l’Infern".

                    2.2.4. La prosa de viatges: memorialística i viatges a Terra Santa.

          2.3. Un desplaçament a centre del cànon: crisi de la ficció novel·lesca, emergència de les formes no-ficcionals (1925-1930)

          2.4. La modernització del libre de viatges: Josep Pla. El viatge a Rússia a Catalunya, Espanya i Europa.

          2.5. Josep Pla, "Cartes d'Itàlia" (1955). Recorregut biogràfic, gènesi textual, recepció crítica.

          2.6. Una viatgera moderna: Aurora Bertrana al Marroc.

          2.7. Aurora Bertrana, "Paradisos oceànics" (1930). El viatge a Tahití i l'exotisme.

          2.8. Josep M. de Sagarra: entre la ficció i l ano-ficció. Articulisme, memorialisme i llibres de viatges.

          2.9. Josep M. de Sagarra, "La ruta blava" (1964), viatge a les mars del Sud.

3. Part IV: El conte. Segles XIX-XX (Mita Casacuberta). Estudi de l'evolució interna del conte contemporani fins a partir de la lectura, anàlisi crítica i contextualització històrica d'una selecció representativa d'obres (de Narcís Oller a Quim Monzó).

4. Part V. Narrativa catalana del segle XXI. Territoris de frontera. Lectures obligatòries: -Vicenç Pages, "Dies de frontera". -Francesc Serés, "La pell de la frontera". -Toni Sala, "Els nois".

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25 24 49
Elaboració individual de treballs 4 12 16
Exposició dels estudiants 45 85 130
Lectura / comentari de textos 40 60 100
Prova d'avaluació 9 0 9
Sessió expositiva 15 0 15
Total 138 181 319

Bibliografia

 • Le Goff, Jacques (cop. 1981 ). La Naissance du purgatoire . [Paris]: Gallimard. Catàleg
 • Marcos Hierro, Ernest (2005 ). Almogàvers : la història . Barcelona: Esfera dels Llibres. Catàleg
 • Muntaner, Ramon (1992 ). Crònica . Barcelona: Teide. Catàleg
 • Perellós, Ramon de (1917|e(Barcelona :|fFidel Giró) ). Viatge al Purgatori de Sant Patrici . Barcelona: [R. Miquel y Planas]. Catàleg
 • Richard, Jean (1981 ). Les Récits de voyages et de pelegrines . Turnhout: Brépols. Catàleg
 • Broch, Àlex (2008 ). Diccionari de la literatura catalana . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Cassany, Enric Hauf, Albert G. (Albert Guillem), 1938- Rossich, Albert, 1952- (2009- ). Panorama crític de la literatura catalana . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Riquer, Martí de, 1914- (1984-1988 ). Història de la literatura catalana . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Rossich, Albert (DL 2011 ). Literatura catalana moderna, siglos XVI-XVIII . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Alonso, V., A. Bernal i C. Gegori, ed. (1998). Actes del primer simposi internacional de Narrativa breu. Barcelona: PAM. Catàleg
 • Valsalobre, Pep (2007 ). Literatura i cultura catalanes (segles XVII-XVIII) . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Valsalobre, Pep (2009). Il romanzo nell’età moderna: storia di una difficoltà. Dins Empar Devís i Lídia Carol (Ed.), Studi Catalani. Suoni e parole. Atti delle Giornate di Studi Catalani. Bologna, (, p. 121-130). Bolonya: Bononia University Press. Catàleg
 • Miralles, Eulàlia (2010 ). Del cinccents al setcents : tres-cents anys de literaturacatalana . Bellcaire d'Empordà: Vitel·la. Catàleg
 • Verdaguer, Jacint (1991-1992 ). Excursions i viatges . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Yates, Alan (1975). Una generació sense novel·la?. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Castellanos, Jordi (2013). Literatura i societat. Barcelona: L'Avenç. Catàleg
 • Aurora Bertrana (1998). Paradisos ocèanics. Columna. Catàleg
 • Sagarra, Josep M. de (2000 ). La Ruta blava : viatge a les mars del sud . Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Pla, Josep (2011 ). Cartas de Italia . Barcelona: Destino. Catàleg
 • Jaume (1991). Llibre dels fets. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Muntaner, Ramon (2015). La "Crònica" de Ramon Muntaner :. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans Secció Filològica. Catàleg
 • Desclot, Bernat (2007-2016). Les Quatre grans cròniques. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Oller, Narcís (2018). Notes de color. Cossetània.
 • Rusiñol, Santiago (1976). Obres Completes. Selecta.
 • Català, Víctor (2018-2019). Tots els contes (1a edició en aquesta col·lecció). Barcelona: Club Editor. Catàleg
 • Ruyra, Joaquim (2004). Marines i boscatges :. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Carner, Josep (1980). La Creació d'Eva i altres contes. Barcelona: Laia. Catàleg
 • Espriu, Salvador (2003). Ariadna al laberint grotesc. [Barcelona]: Planeta. Catàleg
 • Calders, Pere (2001). Cròniques de la veritat oculta (1a ed. dins aquesta col·lecció). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Rodoreda, Mercè (2001). La Meva Cristina i altres contes. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Riera, Carme (2003). Te deix, amor, la mar com a penyora. Barcelona: Proa. Catàleg
 • Roig, Montserrat (1989). El Cant de la joventut. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Monzó, Quim (1999). Vuitanta-sis contes. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectures bibliografia recomanada: obligatòria i complementària
Part I: Lectura i exposició oral de seqüències narratives de les cròniques catalanes medievals. Es valoraran la capacitat argumentativa i expressiva orals. 13,3
Part I: Treball de traducció i de comentari d’un fragment de la "Crònica" de Ramon Muntaner. Es valoraran la correcció gramatical, la coherència textual i l'argumentació expositiva. 19,8
Part II: Lectura i exposició oral dels textos. Es valoraran la capacitat argumentativa i expressiva orals i els materials utilitzats. 10
Part II: Prova escrita de les lectures Es valoraran la correcció gramatical, la coherència textual i l'argumentació expositiva. 15
Part III: Lectura i exposició oral sobre els libres de Josep Pla, Aurora Bertrana i Josep M. de Sagarra. Es valoraran la capacitat argumentativa i expressiva orals. 10
Part III: Prova escrita de les lectures Es valoraran la correcció gramatical, la coherència textual i l'argumentació expositiva. 15
Part IV: Lectura i exposició oral dels contes sobre els quals s'organitza aquesta part de l'assignatura. 10
Part IV: Elaboració d'un treball escrit. 15
Part V. Exposició oral i treball escrit. Es farà una exposició oral de la qual, després del debat a classe, es lliurarà el treball per escrit. 15

Qualificació

La nota final serà la mitjana de les notes de les diferents parts del curs.
El conjunt de les exposicions orals en equip computa un 40% de la nota; els exercicis escrits sobre les lectures, computen un 60% de la nota.
En l'avaluació dels exàmens i treballs, els errors gramaticals i les faltes d'ortografia rebaixaran 0,1 punts cadascun.
El plagi comportarà el suspens immediat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació a alguna de les parts del curs comporta la no presentació a l'acta de l'assignatura.

Observacions

Es valorarà l'assistència i la participació a classe durant tot el curs.