Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi general de la història de la música occidental des del Barroc, tot atenent als estils musicals i als seus contexts de producció i recepció.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA CARMEN PARDO SALGADO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE40- Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diferents manifestacions artístiques i musicals que s'han succeït al llarg de la història en el domini universal i local
 • CE41- Adquirir, interpretar i posar en pràctica els coneixements específics relatius als llenguatges i les tècniques artístiques

Continguts

1. Introducció: conceptes i metodologia

2. Barroc

          2.1. El naixement de l’òpera. La Camerata Fiorentina. L’expansió de l’òpera per Itàlia i França: la figura dels castrati

          2.2. La música instrumental: estils i gèneres

          2.3. El barroc tardà a Italia: òpera seria i òpera buffa. La música instrumental

          2.4. Alemanya: J.S. Bach i G.F. Händel

3. Classicisme

          3.1. Música i societat. L’estil galant i l’empfindsamer Stil

          3.2. Els inicis de la simfonia. G.B. Sammartini. J. Stamitz i la música a la cort de Mannheim. El Sturm und Drang.

          3.3. El classicisme vienès

                    3.3.1. J. Haydn: la sonata i la simfonia

                    3.3.2. W.A. Mozart: les formes concertants i l’òpera

4. Romanticisme

          4.1. El Romanticisme a Alemanya. Música i societat. Aspectes estètics: la música i l’inefable

          4.2. L.V. Beethoven: entre Classicisme i Romanticisme. L’ombra de Beethoven en els músics romàntics

          4.3. La música del Romanticisme

                    4.3.1. Música de saló i de concert. El lied: F. Schubert. El piano: F. Chopin i F. Liszt. La música de cambra

                    4.3.2. La música simfònica al segle XIX. La simfonia com a veu de la comunitat. L’orquestra romàntica. El poema simfònic: F. Liszt i H. Berlioz. La simfonia a la segona meitat del segle: J. Brahms

                    4.3.3. L’òpera italiana: G. Verdi. L’òpera alemanya: Òpera i Drama de R. Wagner

                    4.3.4. El nacionalisme musical. Nacionalisme rus, del centre i nord d’Europa. El nacionalisme espanyol

                    4.3.5. L’últim Romanticisme: R. Strauss i G. Mahler

                    4.3.6. 5.El segle XX: derives de la música culta occidental. Les avantguardes musicals de principis de segle.

                    4.3.7. 5.1.Dodecafonisme: l'escola de Viena

                    4.3.8. 5.2.La música als EEUU

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 10,00 5,00 21,00
Prova d'avaluació 11,00 30,00 11,00 52,00
Sessió expositiva 17,00 0 17,00 34,00
Sessió pràctica 8,00 27,00 8,00 43,00
Total 42,00 67,00 41,00 150

Bibliografia

 • Blacking, John (1994 ). Fins a quin punt l'home és músic? . Vic [etc.]: Eumo [etc.]. Catàleg
 • Kühn, Clemens (cop. 2003). Historia de la composición musical en ejemplos comentados. Barcelona: Idea Books. Catàleg
 • Grout, Donald Jay, Palisca, Claude V (2001). Història de la música occidental (3ª ed). Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Mila, Massimo (1998). Breve historia de la música. Barcelona: Península. Catàleg
 • Sadie, Stanley (1994). Guía Akal de la música, : una introducción. Torrejón de Ardoz: Akal. Catàleg
 • Michels, Ulrich (1982-1992). Atlas de música. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Bukofzer, Manfred F (1998). La Música en la época barroca, : de Monteverdi a Bach. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Rushton, Julian (1998). Música clásica, : de Gluk a Beethoven, una historia concisa. Barcelona: Destino. Catàleg
 • Rosen, Charles (1986 ). El Estilo clásico : Haydn, Mozart, Beethoven . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Dahlhaus, Carl (1989). Nineteenth-century music. Berkeley [etc.]: University of California. Catàleg
 • Einstein, Alfred (1991 ). La Música en la época romántica . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Plantinga, León (cop. 1992 ). La Música romántica : una historia del estilo musical en la Europa decimonónica . Madrid: Akal. Catàleg
 • Morgan, Robert P (1999 ). La Música del siglo XX : una historia del estilo musical en la Europa y la América modernas (2ª ed.). Madrid: Akal. Catàleg
 • Marco, Tomás (cop. 2002 ). Pensamiento musical y siglo XX . Madrid: Fundación Autor. Catàleg
 • Ramos, Francisco (2013). La Música del siglo XX : una guía completa. Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectura i comprensió de textos Es valorarà la comprensió escrita i la capacitat crítica 10 No
Tasca 1: Sobre el naixement de l'òpera i/o el classicisme Es valorarà la capacitat comprensora i expositiva dels continguts de la matèria així com la capacitat crítica i la capacitat de relació amb els continguts de la història de l'art en general. 45
Tasca 2: Sobre el pensament i la música del període romàntic Es valorarà la capacitat comprensora i expositiva dels continguts de la matèria així com la capacitat crítica i la capacitat de relació amb els continguts de la història de l'art en general. 25 No
Fòrum 1: reflexió sobre la relació veu-cos-llenguatge a través de la figura del castrato Aquesta activitat posa l’èmfasi en la capacitat de reflexió a partir dels materials i les classes realitzades 10 No
Forum 2: reflexió sobre la simfonia com a veu de la comunitat durant el període romàntic Aquesta activitat posa l’èmfasi en la capacitat de reflexió a partir dels materials i les classes realitzades 10 No

Qualificació

Els elements d'avaluació continuada seran el següents:
-Es valorarà la comprensió escrita i la capacitat crítica
-Es valorarà la capacitat comprensora i expositiva dels continguts de la matèria així com la capacitat crítica i la capacitat de relació amb els continguts de la història de l'art en general.
-S'atendrà a la capacitat de reflexió a partir dels materials i les classes realitzades
-Es tindran en compte els comentaris de les audicions i lectures a l'aula: treball pràctic.

Percentatge de les qualificacions:
Lectura i comprensió de textos: 10%
Tasca 1: 45%
Tasca 2: 25%
Fòrum 1:10%
Fòrum 2: 10%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera que un alumne no s'ha presentat quan:
no entregui cap de les proves de l'avaluació continuada i no s'hagi acollit a l'avaluació única.

Avaluació única:
Examen: una prova escrita sobre tota la matèria donada al llarg del curs, incloent les lectures i les audicions.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà assistir a un 75% de les classes presencials i obtenir una qualificació mínima de 5.0 en les proves d'avaluació.

Tutoria

S'establirà un horari de tutoria presencial i si s'escau també virtual

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A banda de les activitats programades durant el desenvolupament de l'assignatura (fòrums, tasques, lectures i audios...), i de l'horari de la tutoria presencial, es podrà portar a terme la comunicació i interacció amb els estudiants a través dels xats; correu electrònic i videoconferència si és necessari.

Observacions

No és necessari tenir coneixements musicals previs. Només cal tenir disposició per aprendre a escoltar la música i el seu rol en la història de l'art.

Assignatures recomanades

 • Història de l'art contemporani
 • Història de l'art en l'edat moderna
 • Historiografia i mètodes de la història de l'art

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Totes les activitats programades es poden mantenir.
Es modificaria la presencialitat que hauria de ser substituida pels continguts virtuals: PowerPoint, classes enregistrades, classes per videoconferència, material audiovisual i/o d'altres.
L'entrega de les activitats es mantindrà al Moodle i es procediria a la realització de xats i tutories virtuals per a solucionar problemes particulars dels estudiants.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació continuada es pot mantenir durant el període de docència virtual. Si fos necessari els plaços d'entregues d'activitats serien modificats.

Tutoria i comunicació:
A banda de les activitats virtuals programades durant el desenvolupament de l'assignatura (fòrums, tasques, lectures i audios...), es portarà a terme la comunicació i interacció amb els estudiants a través dels Xats; correu Moodle i electrònic; i videoconferència quan sigui necessari.