Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi històric del període comprès entre 1776 i 1945, des de la política i l'economia fins a la cultura i la ideologia, amb un èmfasi especial en la història d'Europa.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARCELA ISABEL LUCCI CARRERO
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (20%), Anglès (10%), Italià (5%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE29- Descriure i explicar l'estructura diacrònica general del passat
 • CE30- Dominar les coordenades històriques espacials i temporals i els conceptes temàtics propis de les ciències històriques
 • CE32- Usar els instruments de recopilació d'informació propis de la disciplina (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques ...)

Continguts

1. Introducció. El món contemporani i la "contemporaneïtat"

2. Les revolucions americana i francesa

3. L'època napoleònica

4. Europa: revolució i contrarevolució

5. Capitalisme i industrialització. Orígens i primeres etapes del moviment obrer

6. Un món en transformació: els canvis socials i culturals

7. La "primavera dels pobles": 1848

8. El segle dels nacionalismes. Estats-nació i processos d'unificació nacional

9. Les Internacionals socialistes i l'anarquisme

10. El domini europeu del món: colonialisme i imperialisme

11. La societat de masses i la crisi de final de segle. Cultura, ciència i pensament

12. La Gran Guerra (1914-1918)

13. La revolució russa

14. L'Europa d'entreguerres. Economia, política i cultura

15. Feixismes i nazisme

16. La II Guerra Mundial, final d'un món

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 158,00 139,00 0 297,00
Prova d'avaluació 0 3,00 0 3,00
Total 158,00 142,00 0 300

Bibliografia

 • Baily, C.A. (2010). El nacimiento del mundo moderno, 1780-1914. Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Briggs, Asa (cop. 1997 ). Historia contemporánea de Europa : 1789-1989 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Casanova, Julián (2011). Europa contra Europa, 1914-1945. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Procacci, Giuliano (DL 2004 ). Historia general del siglo XX . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Hobsbawm, E. J.|q(Eric J.) (cop. 1998 ). La Era del Imperio : 1875-1914 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Hobsbawm, E. J.|q(Eric J.) (2000 ). Historia del siglo XX : 1914-1991 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Daniel Camuñas García (2020). L TRABAJO CON LAS FUENTES HISTÓRICAS Y SU UTILIZACIÓN DIDÁCTICA. UNES, (8), 9-18. Recuperat 19/06/2020, a https://www.revistaunes.com/index.php/revistaunes/article/view/106/95

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes pràctiques grupals d'anàlisi de fonts primàries i secundàries Avaluació continuada d'assistència i participació a la discusió 20 No
2 Examens sobre els temes 1 a 8 El criteri d'avaluació és l'assoliment de les competències 40
2 Examens sobre els temes 9 a 16 El criteri d'avaluació és l'assoliment de les competències 40

Qualificació

El criteri d'avaluació és l'assoliment de les competències.
Es faran 4 exàmens escrits, dos a cada semestre del curs.
Avaluació continuada d'assistència i participació en les classes pràctiques en grup de cada unitat del programa, amb una valoració del 20% a la nota final de l'assignatura.

No es compensen les notes per a fer mitjana si els exàmens no s'assoleix un mínim de 4.0. A final de curs es farà un examen de recuperació de les parts suspeses o del total de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'estudiant que no es presenti a cap activitat d'avaluació

Avaluació única:
Examen de l'abast total de l'assignatura i un treball d'anàlisi d'una font primària o secundària sobre una problemàtica específica relacionada amb el temari obligatori.
Cada una de les proves tindrà un valor del 50% de la nota final de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.
. assistir a un 75% de les classes presencials.

Tutoria

Durant tot el curs.
Presencials: 2 hores setmanals, i horaris a convenir.
Virtuals (si escau): 2 hores setmanals, i horaris a convenir.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Durant tot el curs: Tutoria presencial a la Facultat de Lletres, Correu electrònic institucional, Moodle, GoogleMeet

Observacions

1-Les classes pràctiques d'anàlisi i discussió en grup es duran a terme en acabar cada unitat del programa de l'assignatura. Es mantindran en cas de docència virtual.
2-El contingut d'aquesta fitxa és orientatiu i podrà ser esmenat, previ coneixement dels alumnes matriculats i/o si les circumstàncies del curs així ho exigissin.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ACTIVITATS DOCENTS EN CAS D'ESCENARI DE VIRTUALITAT:
Escenari presencial/virtual: una classe presencial i una classe en línia al mateix dia i horari de la classe presencial, d'acord amb el calendari del curs 2020-21.
Escenari momés virtual: dues classes en línia als mateixos dies i horaris de les classes presencials, d'acord amb el calendari del curs 2020-21.
Es continuarà amb els continguts de les unitats del programa de l'assignatura.
Es continuarà amb les classes pràctiques de cadascuna de les unitats, a les quals es discutirà l'anàlisi de fonts primàries i/o secundàries -prèviament penjades al Moodle- que les/els alumnes hauran d'haver analitzat prèviament de manera individual.
Si escau, es penjaran al Moodle els texts obligatoris per a cada unitat.

Modificació de l'avaluació:
EN CAS D'ESCENARI DE VIRTUALITAT

AVALUACIÓ CONTINUADA
- Es continuarà amb aquesta modalitat durant les classes en línia
- Es tindrà especial cura de la participació en les classes pràctiques de cada unitat.

EXÀMENS:
-Es duran a terme els quatre exàmens prevists, dos a cada semestre, en dates a convenir al començament del curs 2020-2021.
-Les proves, d'avaluació individual, les faran les/els alumnes a casa seva.
-La prova ha de ser contestada INDIVIDUALMENT. Es farà servir l'eina anti plagi disponible al Moodle per verificar la redacció individual de cada examen.
-Les/els alumnes disposaran de 3 (TRES) dies per a contestar cada examen. Les proves es lliuraran penjant-les'hi al Moodle.

Com que l'examen es farà al domicili dels estudiants, les preguntes avaluaran especialment l'anàlisi de problemàtiques d'acord amb la bibliografia i el desenvolupament de pràctiques metodològiques pròpies de la presentació de texts científics –presentació, redacció, vocabulari, comprensió de premisses, capacitat de resum- que el control de lectura, perquè les/els alumnes tindran al seu abast la bibliografia obligatòria, la qual han de consultar i fer sevir a les respostes.
-Seguint les indicacions d'ICEBERG UdG (https://iceberg.udg.edu/avaluacio-en-linia/), a causa que els exàmens seran a domicili, i com a control de la preparació individual de les respostes, cal acompanyar l'examen amb una foto dels esborranys fets durant la preparació de les respostes.

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ al final del curs:
-Data: a convenir.
-La modalitat serà la mateixa que la feta servir als exàmens de l'assignatura.
-La prova ha de ser contestada individualment. Es farà servir l'eina anti plagi disponible al Moodle per verificar la redacció individual de cada examen.

AVALUACIÓ ÚNICA:
Examen de l'abast total de l'assignatura i un treball d'anàlisi d'una font primària o secundària sobre una problemàtica específica relacionada amb el temari obligatori.
Cada una de les proves tindrà un valor del 50% de la nota final de l'assignatura.
La modalitat d'aquestes proves seran les mateixes que les dels exàmens de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
2 hores setmanals, i horaris a convenir. També es poden convenir reunions individuals i/o grupals, per tractar qualsevol altre tema mitjançant correu electrònic institucional de la docent.