Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’objecte de l’assignatura és facilitar la reflexió sobre qüestions específiques i alhora diferencials del món rural a nivell global i local. Posar en valor el món rural com element dinamitzadors de l’economia i del bé comú i com a eina imprescindible per l’equilibri territorial i la sostenibilitat a nivell local i global. L’objecte final és a trobar models de desenvolupament que reverteixin en la millora de les condicions de vida de les persones que viuen i treballen en l’àmbit rural.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL SALAMAÑA SERRA
Idioma de les classes:

Competències

 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE22- Analitzar i interpretar els canvis socioambientals i avaluar la qualitat ambiental i paisatgística del territori situant els factors naturals i socials en interacció
 • CE25- Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials coneixent i interpretant els instruments de la planificació territorial i ambiental
 • CE27- Conèixer i comprendre els processos i reptes actuals dels territoris rurals i urbans i els principals instruments i polítiques d'intervenció d'aquests territoris

Continguts

1. El món rural i urbà: dicotomia o procés?

2. Introducció al sector agropecuari: Del model tradicional (local), al model internacional (Revolució verda), al model Global (necolonització).

3. El llarg camí de la política agrària comunitària (PAC): a) d'on venim: productivitat agropecuaria ; b) com hem arribat fins aquí: de la productivitat agrària al desenvolupament rural i c) a on anem: el nou paradigma agrosocial.

4. Els espais agraris periurbans.

5. El model agropecuari global vs. sobirania alimentaria

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 40 25 65
Classes pràctiques 19 19 38
Elaboració de treballs 9 22 31
Seminaris 8 11 19
Total 76 77 153

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes Teòriques i participatives Examen final. Un 40% de la nota de curs. Necessàriament cal obtenir un mínim de 5 per poder fer mitja amb la resta de qualificacions 40
  Seminari rural L’assistència al seminari i l’exercí pràctic a presentar s’avaluarà amb un percentatge màxim del 15% de la nota final 15
  Pràctiques dins i fora de l’aula (classes participatives i expositives en grups) El conjunt d’aquest pràctiques s’avaluaran de manera conjunta fins un màxim del 30% de la nota global final. Per aprovar l’ assignatura caldrà haver fet un 90 % de les pràctiques. Per fer mitja s’haurà d’obtenir un mínim de 4,5 per pràctica.
  30
  Treball de camp. Estudi d'una explotació agrària. Presentació a classe. Estudi d’una explotació agropecuària. Presentació a classes. S’avaluarà amb un percentatge màxim del 15% de la nota final 15

  Qualificació

  La nota final serà el resultat de les qualificacions obtingudes al llarg del curs: classes teòriques i participatives, pràctiques, participació al seminari, el treball de camp i l’examen final.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  L'avaluació es contínua. No s'escau el NP

  Assignatures recomanades

  • Geografia de la població i recursos
  • Geografia dels espais de muntanya
  • Geografia d'Europa
  • Geografia econòmica i de la població
  • Geografia regional
  • Geografia regional del món
  • Geografia social i cultural
  • Geopolítica
  • Gestió d'espais naturals
  • Història de Catalunya
  • Història d'Espanya
  • Història social i econòmica