Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi dels autors més importants de la literatura llatina.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
LLUIS LUCERO COMAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE64- Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i comprensió dels textos literaris en el seu context històric i cultural
 • CE66- Realitzar comentaris de text adequats a la disciplina, que tinguin en compte tant l'anàlisi estilística, formal i cultural com la identificació que pugui deduir-se dels trets propis de l'època, autor i obra estudiats
 • CE67- Adquirir coneixements de llatí i ser capaç d'integrar-los en altres disciplines

Continguts

1. Concepte i límits. Etapes. Característiques principals. Gèneres. La poesia èpica. La poesia escènica. La historiografia. L’oratòria. La poesia lírica. Sàtira, epigrama i faula. L’epistolografia. La novel·la. La prosa tècnica.

2. Fonaments de mètrica i estilística llatines. El fonament de la mètrica llatina. Les normes de la quantitat sil·làbica. L’hexàmetre dactílic i el dístic elegíac. Les figures d’estil.

3. Característiques generals de la poesia lírica. Temes. Metres. La poesia innovadora: els poetae noui i Catul. Poesia bucòlica: Virgili. Poesia elegíaca: Ovidi. Horaci.

4. Ens acostarem al món quotidià de l’antiga Roma a través de la lectura, traducció i contextualització de fragments d’obres de diversos autors llatins: Catul, Ovidi, Horaci i Virgili. Les diverses preocupacions que senten els humans al llarg de la vida són les mateixes avui que dos mil anys enrere, només canvia el decorat, les circumstàncies. Entre els clàssics i ara, la vida.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 4,00 3,00 0 7,00
Lectura / comentari de textos 50,00 22,00 0 72,00
Prova d'avaluació 3,00 4,00 0 7,00
Sessió expositiva 42,00 22,00 0 64,00
Total 99,00 51,00 0 150

Bibliografia

 • Anglada, Maria Àngels (1998). Retalls de la vida a Grècia i a Roma (2a. ed.). Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Plini Cecili Segon, Gai, Olivar, Marçal, (1927). Lletres. Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Pal·ladi, ca. 365-ca. 425. De agricultura [Microforma]. , [198.?]: . Catàleg
 • Palladius, Rutilius Taurus Aemilianus, Moure Casas, Ana (1990). Tratado de agricultura; Medicina veterinaria; Poema de losinjertos. Madrid: Gredos. Catàleg
 • Ovidi Nasó, Publi,. Remeis a l'amor; Cosmètics per a la cara. . Catàleg
 • Horaci, Vergés i Fàbregas, Josep, (1978-1981). Odes i; Epodes. Barcelona: Bernat Metge. Catàleg
 • Horaci, (1927). Sàtires; i Epístoles. Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Horaci, Fernández-Galiano, Manuel, Cristóbal López, Vicente, (cop. 1997). Odas y Épodos (2a ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Horaci (1996). Sátiras; Epístolas; Arte poética. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Plaute, Olivar, Marçal, (1934-1960). Comèdies. Barcelona: Fundación Bernat Metge. Catàleg
 • Gómez Pallarès, Joan, (2003). Stvdiosa Roma : los géneros literarios en la cultura romana : notas para su explicación, de Apio Claudio a Isidoro. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Guzmán Guerra, Antonio, Piñero, Félix, Howatson, M. C. (1999). Diccionario abreviado de la literatura clásica. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Historia de la literatura clásica : Cambridge University (cop. 1989-1990). Madrid: Gredos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Realització d’un treball que consistirà en un comentari morfosintàctic, mètric (hexàmetre i dístic elegíac), estilístic i traducció d'un text llatí. S'avaluaran els coneixements de sintaxi, mètrica, estilístics i de traducció. 50
Prova d'avaluació sobre alguns dels temes del programa i un comentari de text. La nota final del curs serà la mitjana de les notes obtingudes en les dues activitats. S'avaluaran els coneixements adquirits al llarg de les classes. 50

Qualificació

Realització d’un treball que consistirà en un comentari morfosintàctic, mètric (hexàmetre i dístic elegíac), estilístic i traducció d'un text llatí.
Al final del semestre es farà un examen sobre alguns dels temes del programa i un comentari de text.
La nota final del curs serà la mitjana de les notes obtingudes en les dues activitats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si un estudiant no es presenta a l'examen i no lliura el treball realitzat, la seva nota serà No Presentat.
En el cas que el fet de no haver-se presentat a l'examen hagi estat causat per motius de força major, s'hauria d'estudiar la possibilitat d'oferir una altra oportunitat de realitzar la prova -sempre que es justifiquin i argumentin adequadament l'absència i els motius.

Avaluació única:
En cas que l'alumne hagi sol·licitat formalment acollir-se a l'avaluació única, caldrà que presenti el ja esmentat treball i que realitzi una prova d'avaluació sobre els continguts desenvolupats durant el curs.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.
Si el discent no s'acull a l'opció d'avaluació única, ha d'haver assistit al 60% de les classes presencials.

Tutoria

Es recomana almenys una sessió de tutoria entre docent i discent per tal de concretar el tema i els detalls sobre el treball de literatura llatina.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Si és possible alguna trobada presencial, aquesta es durà a terme en l'hora i dia convinguts entre discent i docent.
El principal mitjà de comunicació serà el correu electrònic per aquelles tutories més individualitzades; i el fòrum de notícies i avisos del moodle per aspectes més generals.

Observacions

Bibliografia bàsica
• Aghion, I.-Barbillon, C.-Lissarrague, F., Héroes y dioses de la Antigüedad. Guía iconográfica, Madrid, Alianza 1997.
• Alvar, A. (ed.), Poesía de amor en Roma, Madrid, Akal, 1993.
• Anglada, M.A., Relats de mitologia. Els déus, Barcelona, Destino 1996.
• Anglada, M.A., Relats de mitologia. Els herois, Barcelona, Destino 1996.
• Anglada, M.A., Retalls de la vida a Grècia i a Roma, Barcelona, Empúries, 1997.
• Gallo, I.-Nicastri, L. (edd.), Cultura, poesia, ideologia nell’opera di Ovidio, Nàpols, 1991.
• Gómez Pallarés, J., Studiosa Roma. Los géneros literarios en la cultura romana, Bellaterra, Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona, 2003.
• Grimal, P., Diccionari de mitologia grega i romana, Barcelona, Edicions de 1984, 2008.
• Horaci, Sàtires i epístoles, Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1927.
• Horaci, Odes i epodes, Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1978-1981.
• Howatson, M. C., Diccionario abreviado de la Literatura clásica, Madrid, Alianza, 1999.
• Jenkyns, R. (ed.), El legado de Roma. Una nueva valoración, Barcelona, Crítica, 1995.
• Kenney, E.J.-Clausen, W.V., Historia de la literatura clásica. II. Literatura latina, Madrid, Gredos 1990, pp. 475-487.
• Kytzler, B., Breve diccionario de autores griegos y latinos, Madrid, Gredos, 1990.
• Ovidi, Amors, Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1971.
• Ovidi, Art amatòria, Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1977.
• Ovidi, Remeis a l’amor. Cosmètics per a la cara, Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1979.
• Sariol, J.-Cucurella, S.-Moncau, C., La mitologia clàssica. Literatura, art, música, Barcelona, Barcanova 1994.
• Vilallonga , M., “Unes notes sobre Les Metamorfosis d’Ovidi”, dins Sala, J. (ed.), De la Bíblia a Joyce. Onze obres del cànon literari, Girona, 2006, pp. 33-40.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Si calgués tornar a una situació de confinament o semiconfinament, els temes teòrics sobre els diversos gèneres de la literatura llatina i els seus principals autors haurien de ser desenvolupats pels discents -prèvia indicació del docent- a partir de la lectura d'una bibliografia recomanada. Els exercicis de traducció, anàlisi i comentari de textos caldria enviar-los per correu electrònic i serien corregits i comentats en les trobades en línia previstes. Caldria lliurar el treball també per correu electrònic i fer l'examen en una o diverses trobades en línia -en el cas que s'optés pels exàmens orals.

Modificació de l'avaluació:
Tenint en compte alguna nova activitat afegida, caldria modificar els percentatges atribuïbles a cadascuna de les activitats. Treball -35%; examen -35%; desenvolupament de dos temes teòrics del programa -30%.

Tutoria i comunicació:
La comunicació i trobades de tutoria entre docent i discents es farien per correu electrònic o en trobades en línia.