Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Lectura i comentari d'obres literàries majors de la tradició occidental, i contextualització històrica i estètica dels textos.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG4- Comunicar-se en alguna tercera llengua (anglès, francès, italià o alemany) en diferents formats i contextos sobre temes de la seva especialitat
 • CE56- Desenvolupar la competència lectora i el domini oral i escrit tant de la llengua anglesa com, com a mínim, d'una altra llengua romànica per ser capaços d'usar-la en el procés d'aprenentatge
 • CE64- Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i comprensió dels textos literaris en el seu context històric i cultural

Continguts

1. Èpica grega i llatina.

2. Lírica grega i llatina.

3. Teatre grec i llatí.

4. Poesia medieval.

5. Narrativa medieval: vers i prosa

6. Poesia èpica moderna.

7. Teatre de l’edat moderna.

8. Literatura romàntica.

9. Narrativa realista.

10. Poesia dels segles XIX i XX.

11. Teatre dels segles XIX-XX.

12. Narrativa del segle XX.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 0 79,00 0 79,00
Prova d'avaluació 6,00 20,00 0 26,00
Sessió participativa 45,00 0 0 45,00
Total 51,00 99,00 0 150

Bibliografia

 • Akal historia de la literatura : literatura y sociedad enel mundo occidental (1988- ). Torrejón de Ardoz: Akal. Catàleg
 • BOMPIANI, V. (2005). Diccionario Bompiani de autores: de todos los tiempos y de todos los países. 3 v. Barcelona: Hora. Catàleg
 • CODOÑER, C. (ed.) (1997). Historia de la literatura latina. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • DÍAZ-PLAJA, G. (1956). Historia de la literatura universal a través de la crítica y de los textos. Barcelona: La Espiga. Catàleg
 • FERRER, J. & CAÑUELO, S. (2002). Historia de la literatura universal. Barcelona: Óptima. Catàleg
 • IÁÑEZ, E. (1992). El Siglo XIX: Realismo y Posromanticismo. Barcelona: Tesys, Bosch. Catàleg
 • IÁÑEZ, E. (1995). El Siglo XX: literatura contemporánea. Barcelona: Bosch. Catàleg
 • LÓPEZ FÉREZ, J.A. (ed.) (1992). Historia de la literatura griega. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • RIQUER, M. de & VALVERDE, J.M. (1986). Historia de la literatura universal. 10 volums. Barcelona: Planeta. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen 1 (temes 1-6) Adquisició de la capacitat de fer anàlisi literària; assimilació dels coneixements sobre el context històric i estètic de cada obra, i dels elements bàsics de les obres estudiades, corresponents a la literatura grecollatina, medieval i moderna. 50
Examen 2 (temes 7-12) Adquisició de la capacitat de fer anàlisi literària; assimilació dels coneixements sobre el context històric i estètic de cada obra, i dels elements bàsics de les obres estudiades, corresponents a la literatura europea moderna i contemporània. 50

Qualificació

Dues proves escrites. S'avaluarà que s'hagin fet atentament les lectures del curs i s'hagi entès adequadament la contextualització històrica i estètica dels textos llegits.
En l'avaluació dels exàmens, els errors gramaticals i les faltes d'ortografia rebaixaran 0,1 punts cadascun.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació a qualsevol prova d'avaluació implica un No Presentat en la qualificació final.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen de la matèria de tot el curs.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es faran tutories a petició dels estudiants mitjançant correu electrònic o altres mitjans de comunicació.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació relativa a l'assignatura es farà bé presencialment bé a través del Moodle, mitjançant avisos.

Observacions

L'assignatura consisteix bàsicament en la lectura de textos triats de la història literària d'Occident, i la seva contextualització històrica i estètica.

Assignatures recomanades

 • Crítica literària
 • Literatura italiana
 • Literatura llatina
 • Literatura romànica medieval
 • Teoria de la literatura

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas d'excepcionalitat la docència online substitueix la presencial mitjançant classes gravades en vídeo amb un sumari dels continguts fonamentals de cada tema. (Es descarta la classe directa en streaming per l'elevat nombre d'estudiants matriculats.) Les classes virtuals, dividides en diversos arxius de vídeo, són penjades al moodle (en format de qualitat normal) i a la plataforma wetransfer (en format de qualitat òptima). Aquestes classes en vídeo són complementades per diversos articles, textos i presentacions de powerpoint que els alumnes han de llegir i treballar obligatòriament en alguns casos, i en d'altres constitueixen material complementari de caràcter optatiu. A cada un dels temes hi ha un fòrum permanentment obert i diàriament revisat en què els alumnes poden fer totes les preguntes, dubtes, comentaris, etc, que desitgin, per suplir, fins allà on es pot, el feedback presencial.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació es farà de forma no presencial. Es farà igualment, com estava previst, a través d'un examen, amb l'única diferència que l'examen serà online, a través de la plataforma del Moodle de l'assignatura, i amb un format de preguntes i exercicis que sigui adequat al caràcter no presencial de la prova.

Tutoria i comunicació:
Totes les consultes dels estudiants, i també les tutories, es faran en format no presencial. A part dels canals establerts per a qüestions generals (email, sistema de notícies i avisos del moodle, fòrums oberts en cada tema), les tutories individualitzades dels alumnes amb el/la professor/a corresponent de cada tema es faran a través de videoxat o correu electrònic.