Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura introdueix els estudiants en el complex concepte de Patrimoni Cultural. En un marc ampli de definició de la cultura, el Patrimoni estableix la relació amb la memòria i la identitat, al territori on es troba. Així s'estableix la relació amb el Patrimoni Natural. La ciutat i el Patrimoni històric-artístic serà el segon gran tema a desenvolupar. La legislació sobre Patrimoni Històric artístic constitueix el marc que han de regir les actuacions sobre Patrimoni, i la seva ordenació. Les polítiques culturals entorn del Patrimoni establiran els objectius i estratègies per a la intervenció sobre el Patrimoni Cultural.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GEMMA DOMENECH CASADEVALL
Idioma de les classes:

Competències

 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE45- Adquirir i aplicar els coneixements corresponents a la conservació i gestió del patrimoni, així com a la museologia i la museografia

Continguts

1. El patrimoni cultural. Conceptes, definicions i tipus

2. Usos i funcions del patrimoni cultural

3. La gestió de les organitzacions patrimonials

4. La legislació sobre patrimoni cultural

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 24,00 20,00 10,00 54,00
Lectura / comentari de textos 4,00 4,00 4,00 12,00
Sessió expositiva 12,00 0 6,00 18,00
Sortida de camp 3,00 20,00 0 23,00
Treball en equip 13,00 30,00 0 43,00
Total 56,00 74,00 20,00 150

Bibliografia

 • Ballart Hernández, Josep (2001 ). Gestión del patrimonio cultural . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Calaf, R. (2003). Arte para todos. Mirar para enseñar y aprender el patrimonio. Trea. Catàleg
 • Camarero Izquierdo, Carmen (cop. 2004 ). Marketing del patrimonio cultural . Madrid: Pirámide :ESIC. Catàleg
 • Campillo, R. (1998). La gestión y el gestor del patrimonio cultural. KR.
 • Hernández Hernández, Francisca (cop. 2002 ). El Patrimonio cultural : la memoria recuperada . Gijon: Trea. Catàleg
 • Morales Miranda, Jorge (cop. 2001 ). Guía práctica para la interpretación del patrimonio : el arte de acercar el legado natural y cultural al público visitante (2ª ed.). [Sevilla]: TRAGSA :Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Catàleg
 • Querol, María Ángeles (2010) (2010). Manual de gestión del patrimonio cultural. Akal. Catàleg
 • Sanz Lara, José Ángel (cop. 2004 ). Valoración económica del patrimonio cultural . Gijón: Trea. Catàleg
 • Tugores i Truyol, Francesca (DL 2006 ). Introducción al patrimonio cultural . Gijón: Trea. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives Prova escrita a partir del temari. Es valorarà l'estudi, comprensió i exposició qualitativa de les qüestions planteados. 50
Classes participatives Participació activa a classe 5 No
Lectures / comentaris de textos. Anàlisis casos. Treballs Capacitat d'anàlisi, comprensió i elaboració de comentaris crítics de qualitat a partir de tasques que s'aniran demanant al llarg del curs 45

Qualificació

- Treball (30%)/ Ressenyes (15%)
- 1 prova escrita (50%)
- Participació a classe (5%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No realitzar cap dels dos exercicis proposats durant el curs o l'examen

Avaluació única:
Un únic examen final que englobarà el contingut teòric i els continguts derivats dels comentaris i treballs efectuats al llarg del curs

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Presencials als horaris establerts. Consultes per correu-e i Moodle.
Comunicació i interacció amb l’estudiant

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A través dels canals oficials de la Universitat de Girona (Moodle, Correu-e)

Assignatures recomanades

 • Difusió del patrimoni
 • Museologia
 • Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat
 • Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les classes seran on-line i s’enviarà el temari als alumnes per Moodle

Modificació de l'avaluació:
- L’avaluació es mantindrà igual.
- Els treballs seran lliurats per moodle
- L’examen es farà sense ser presencial. S’optarà per un examen de tipus analític, que es farà mitjançant una tasca al moodle amb una durada determinada

Tutoria i comunicació:
- El material de les classes que es facin on-line podrà ser recuperat per els alumnes després de l’hora de la classe
- Els exercicis i treballs seran lliurats al professor per moodle
- Les tutories individualitzades seran concertades amb el professor i es realitzaran per la via que acordi amb l’alumne
- Es realitzaran videotrucades de grup