Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Fonaments científics, matemàtics i tecnològics del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents. Estratègies didàctiques per desenvolupar representacions numèriques i nocions espacials, geomètriques i de desenvolupament lògic. Estratègies didàctiques per desenvolupar nocions sobre magnituds i anàlisi de dades. Estratègies didàctiques per desenvolupar el pensament matemàtic: raonament lògic, resolució de problemes, comunicació, representació i connexions. Les matemàtiques com a coneixement sociocultural. Les ciències naturals i socials com a coneixement sociocultural i científic. Metodologia per promoure el pensament científic i l'experimentació. Evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història. Estratègies didàctiques per comprendre els moviments socials i l'entorn. Fonaments científics per comprendre el mitjà natural i físic. Estratègies de comprensió de la realitat des de la interacció amb el mitjà, natural i social. Moments més excel•lents de la història de les ciències i les tècniques i la seva transcendència. Bones pràctiques des d'un enfocament intedisciplinar. Elaboració de propostes didàctiques en relació amb la interacció ciència, tècnica, societat i desenvolupament sostenible. Interès i el respecte pel medi natural, social i cultural a través de projectes didàctics adequats. Experiències d'iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ANGEL ALSINA PASTELLS  / ÀDAM BERTRAN I MARTÍNEZ  / RAQUEL HERAS COLAS  / CARLA MAGIN VALENTI  / CRISTINA VIDAL MIR
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • 1. - Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • 2. - Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • 4. - Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • 7. - Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • 10 a. - Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.

Continguts

1. APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES 1.1. Educació matemàtica a les primeres edats 1.2. El raonament logicomatemàtic 1.3. Els nombres i el càlcul 1.4. La geometria 1.5. La mesura 1.6. L'estadística i la probabilitat

2. APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES NATURALS 2.1. Les ciències a l’Educació Infantil 2.2. El nostre medi: aire, aigua, sòl 2.3. El temps meteorològic 2.4. Els éssers vius: els animals i les plantes

3. APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS 3.1. El medi social a l'Educació Infantil 3.2. Treball de l'espai 3.3. Treball del temps 3.4. Les tradicions i les llegendes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5 15 20
Exposició dels estudiants 2 20 22
Prova d'avaluació 6 30 36
Sessió expositiva 44 40 84
Sessió participativa 6 17 23
Sessió pràctica 15 45 60
Treball en equip 25 105 130
Total 103 272 375

Bibliografia

 • Alsina, Àngel (2011). Com desenvolupar el pensament matemàtic. . Vic: Eumo. Catàleg
 • Alsina, Àngel (2004 ). Com desenvolupar el pensament matemàtic dels 0 als 6 anys : propostes didàctiques . Vic: Eumo. Catàleg
 • Alsina, Àngel (2011). Aprendre a usar les matemàtiques. Vic: Eumo. Catàleg
 • Alsina, Àngel (2011). Educación matemática en contexto de 3 a 6 años. Barcelona: ICE-Horsori. Catàleg
 • Aranda Hernando, Ana María (2003). Didáctica del conocimiento del medio social y cultural en educación infantil. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia (1997 ). Aprendre i ensenyar a l'educació infantil (2a ed.). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Busquets i Dalmau, Lluís Schaaff i Casals, Olga (1996 ). Projecte descoberta 3-6 : materials didàctics : educació infantil : material experimental . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Ordenació Educativa. Catàleg
 • Hernández, Francesc Xavier (2002 ). Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Rivero Gracia, María Pilar (2011). Didáctica de las Ciencias Socials para Educación Infantil. Zaragoza: Mira Editores, S.A.. Catàleg
 • Trepat, Cristòfol-A (1998 ). El Tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales . Barcelona: Graó :Institut de Ciències de l'Educació UB. Catàleg
 • Vega, Sílvia (2006 ). Ciencia 0-3 : laboratorios de ciencias en la escuela infantil . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Wood, Liz|q(Elizabeth) (2008 ). Ensenyar història als més petits . Manresa: Zenobita Edicions. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball didàctic del mòdul (en grups de 4 persones) Es realitzarà una part del treball didàctic a cadascun dels tres blocs. Per superar cada part, cal obtenir una nota mínima d'un 5.
Els criteris d'avaluació són:
Presentació i estètica ordenada, clara i neta.
Correcció i claredat en la comunicació escrita i oral.
Capacitat d’argumentació i justificació de les opinions defensades.
Utilització correcta i precisa de la terminologia educativa pròpia dels aspectes treballats.
Comprensió i integració dels aspectes bàsics -teòrics i pràctics- relacionats amb el mòdul.
Capacitat de comprensió i anàlisi de les situacions educatives, valorant les diferents dimensions i perspectives implicades.
Capacitat de treballar de forma cooperativa per assolir objectius comuns.
Recerca de fonts de documentació que permetin ampliar i aprofundir els aspectes treballats al mòdul.
Domini adequat dels coneixements disciplinars i didàctics treballats en el mòdul.
40
Proves escrites Es realitzarà una prova a cadascun dels tres blocs. Per superar cada prova cal obtenir una nota mínima d'un 5 60

Qualificació

Es presentarà una part del treball didàctic per cadascun dels tres blocs, que s'ha de superar amb un mínim de 5 punts sobre 10. Aquesta activitat d'avaluació no és recuperable.
Es realitzarà una prova per cadascun dels tres blocs, que s'ha de superar amb un mínim de 5 punts sobre 10. Aquesta activitat d'avaluació és recuperable.
Es tindrà en compte l'assistència a classe.
La nota final del mòdul s’obtindrà a partir del promig de les notes dels 3 blocs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es presenta alguna de les activitats d’avaluació dels 3 blocs, la nota final serà un no presentat.

Observacions

Aquest mòdul se centra sobretot en el segon cicle de l'Educació Infantil (3-6 anys), mentre que el primer cicle de l'Educació Infantil (0-3 anys) es tractarà en el mòdul Experimentació, Manipulació i Joc.