Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup JD

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAMON FERRERUELA DEL BARRIO
Idioma de les classes:

Competències

 • Relacionar el currículum de l’àrea de Ciències Experimentals amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Ciències Experimentals.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques en ciències i matemàtiques.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Col•laborar en projectes educatius comunitaris conjuntament amb els agents educatius del territori.
 • Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Fer una reflexió ecològica i social a l’entorn dels objectius, les metodologies i els referents disciplinaris en tots els àmbits de coneixement, per a elaborar propostes d’actuació compromeses amb la sostenibilitat, la pau, l’equitat social i de gènere.
 • Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències.

Continguts

1. 1.- Ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals en l'etapa d'educació primària. Enfocaments, metodologies i recursos per a la pràctica.

2. Disseny d'espais i escenaris didàctics per promoure l'educació científica.

3. Desenvolupament de propostes didàctiques, des de la idea inicial fins a la posada en pràctica, avaluació i millora.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 5,50 0 0 5,50
Elaboració individual de treballs 0 20,00 0 20,00
Lectura / comentari de textos 0 10,00 0 10,00
Prova d'avaluació 2,00 10,00 0 12,00
Sessió pràctica 7,50 5,00 0 12,50
Treball en equip 0 10,00 0 10,00
Tutories individuals 0 0 15,00 15,00
Visionat/audició de documents 0 15,00 0 15,00
Total 15,00 70,00 15,00 100

Bibliografia

 • Martí i Feixas, Jordi (cop. 2012 ). Aprendre ciències a l'educació primària . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Izquierdo i Aymerich, Mercè (2009 ). Gènere i ensenyament de les ciències : representacions i propostes . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei dePublicacions. Catàleg
 • Izquierdo i Aymerich, Mercè (2004 ). Pensar, actuar i parlar a la classe de ciències : per un ensenyament de les ciències racional i raonable . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Science teaching in schools in Europe : policies and research (cop. 2006 ). Brussels: Eurydice. Catàleg
 • Browder, Diane M. Spooner, Fred. (2006 ). Teaching language arts, math, & science to students with significant cognitive disabilities . London: Eurospan [distributor]. Catàleg
 • Ward, Hellen (2005 ). Teaching science in the primary classroom : a practical guide . London: Paul Chapman Publishing. Catàleg
 • Martin, Ralph. Teaching science for all children : inquiry lessons for constructing understanding (3rd ed.). . Catàleg
 • Cann, Arthur A (cop. 2005 ). Methods for teaching science as inquiry (9th ed). Upper Saddle River, N.J.: Pearson :Merrill Prentice Hall. Catàleg
 • Carin, Arthur A (cop. 2005 ). Activities for teaching science as inquiry (6th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson :Merrill Prentice Hall. Catàleg
 • Calabrese Barton, Angela (cop. 2003 ). Teaching science for social justice . New York: Teachers College Press. Catàleg
 • Krajcik, Joseph (cop. 2003 ). Teaching science in elementary and middle school classrooms : a project-based approach (2nd ed.). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Raham, Gary (2004 ). Teaching science fact with science fiction . Portsmouth: Teacher Ideas Press. Catàleg
 • Schmidt, Victor E (cop. 2002 ). Teaching science with everyday things (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. Catàleg
 • Couso, D., Jimenez-Liso, M.R., Refojo, C. & Sacristán, J.A. (Coords) FECYT & Fundacion Lilly (2020). Enseñando ciencia con ciencia (feb. 2020). Madrid: Penguin Random House. Recuperat , a https://www.fecyt.es/es/system/files/publications/attachments/2020/03/ensenando-ciencia-con-ciencia-web.pdf

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Diari d’aprenentatge vinculat a les pràctiques
20
Pràctiques de laboratori / Seminaris
El criteri d'avaluació és l'assistència a les pràctiques. S'avaluaran les pràctiques a partir dels informes elaborats per l'alumnat posteriorment. No
Activitats relacionades amb els vídeos / Portafoli
10
Disseny Unitat Didàctica
20
Prova escrita individual 50

Qualificació

S'hauran d'aprovar per separat totes les activitats d'avaluació com a mínim amb un 5.
En totes les activitats d'avaluació es tindrà en compte que els aspectes formals siguin els correctes.
És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d’avaluació. Una acumulació excessiva d’errors ortogràfics o gramaticals pot comportar la qualificació de suspès.
La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es presenten una de les activitats d'avaluació o cap d'elles, constarà un "no presentat" en l'acta.

Avaluació única:
100% - Prova escrita individual que inclou aspectes de caràcter teòric i també aspectes de caràcter pràctic.
Les o els estudiants que es vulguin acollir a l'avaluació única ho hauran de notificar al professorat de l'assignatura i fer una sol·licitud a la secretaria d'estudis entre el
14 i el 16 d'octubre (de 2on a 4art curs, 1er semestre)
2 i el 4 de novembre (1er curs, 1er semestre)
8 i 10 de març (2on semestre)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.
Assistència a les pràctiques / seminaris i a la sortida (en el cas que es faci)

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El correu electrònic s'utilitza per a la comunicació d'aspectes individuals, així com per sol·licitar tutories.
S'envia a l'alumnat les indicacions setmanals per al desenvolupament de la docència a través dels "Avisos" de l'Espai Moodle.
Els dubtes referents al desenvolupament de la docència i d'interès general per al conjunt del grup es vehiculen a través del Fòrum de l'espai Moodle.
Les sessions de treball virtual sincròniques amb l'alumnat es destinen a resolució de dubtes i seguiment del treball i /o tutories. Aquestes tutories es duran a terme a través de l'eina que posi a disposició la UdG.

Observacions

Es recomana molt assistir a les classes amb actitud positiva, alegria i ganes d'aprendre i compartir aquesta aventura amb companys/es i professorat. Treballarem de valent i valdrà la pena!

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
No és faran totes les hores corresponents de docència en format presencial.
Els temps límits per el lliurament de les taques tindran una flexibilitat raonable a les circumstancies personals degudes al estat de confinament.
Les activitats de docència és faran via telemàtica usant la aplicació "Google Meets" associada a la UDG @campus.udg.ed
Les tasques és lliuraran al Moodle o mitjançant una carpeta de "Google drive" associada a la UDG @campus.udg.ed
Les pràctiques i els debats es gravaran en vídeo.

Modificació de l'avaluació:
Es modifica el pes de les tasques a l'hora d'avaluar, donant-les un 60% i el examen tindrà un 40%. Aquest examen serà en format telemàtic.
La avaluació de les tasques en grup amb una tutoria en grup.
Eliminem la sortida, que és converteix en una pràctica de planificació de la sortida (virtual)
I també una individual, per valorar el grau d'assoliment de la matèria.

Tutoria i comunicació:
Tant les tutories com la comunicació és fara mitjançant l'ús de adreça electrònica @udg.edu o @campus.udg.edu i la aplicació "Google Meets" amb la conta associada a la UDG @campus.udg.edu