Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Taller de comunicació interpersonal. El seu objectiu és que l'alumne coneixi el seu propi estil comunicatiu i, si s'escau, millori dos aspectes bàsics d'aquest: la receptivitat, mitjançant l'escolta activa i l'assertivitat, o capacitat de defençar els seus propis drets essent respectuosos amb els dels altres. Tot plegat ajuda a millorar el procés de comunicació tot augmentant la capacitat d'entendre i fer-se entendre evitant mals entesos.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LOURDES TEIXIDOR FELIU
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Indagar i formular-se preguntes en relació a les situacions presentades pel professor de manera autònoma
 • Analitzar diferents actuacions professionals i plantejar crítiques argumentades
 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Fonamentar conclusions personalitzades i argumentades a partir de diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi.
 • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • Identificar les tecnologies de la informació i la comunicació analitzant les seves utilitats i els seus punts febles amb relació a l`àmbit personal i professional.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en un auditori o a uns destinataris coneguts, seguint un guió d’elaboració pròpia, sobre qualsevol informació, idea, problema o solució, valorar-ne el resultat i idear propostes de millora.
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Recoger, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert
 • · Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció, l'aplicació i la interpretació dels resultats derivats dels diferents mètodes d'investigació psicològica.

Continguts

1. Presentació de l’assignatura

2. Introducció a les relacions interpersonals. Relacions interpersonals i comunicació. Les falles en el procés comunicatiu

3. El propi estil de comunicación interpersonal

4. Receptivitat: escolta activa i comunicació no verbal

5. L'expressivitat: Assertivitat

6. El clima de la comunicació i la gestió de les emocions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5 0 5
Cerca d'informació 0 10 10
Classes expositives 11 0 11
Classes participatives 15 0 15
Classes pràctiques 5 0 5
Debat 12 3 15
Elaboració de treballs 0 10 10
Exposició dels estudiants 2 0 2
Visionat/audició de documents 2 0 2
Total 52 23 75

Bibliografia

 • Bravo Hernández, Amanda J (2003 ). Aprendiendo a relacionarnos asertivamente . Bogotá: Fe y Alegría. Catàleg
 • Castanyer Mayer-Spiess, Olga (1996 ). La Asertividad : expresión de una sana autoestima ([2a ed.]). Bilbao: Desclée de Brouwer. Catàleg
 • Roca, Elia (2005 ). Cómo mejorar tus habilidades sociales : programa de asertividad autoestima, e inteligencia emocional (2ª ed., rev.). Valencia: ACDE. Catàleg
 • Roca, Elia (2007 ). Cómo mejorar tus habilidades sociales : programa de asertividad autoestima, e inteligencia emocional (3a ed. rev.). Valencia: ACDE. Catàleg
 • Sashkin, Marshall (DL 2001 ). Estilos de influencia . Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg
 • Fensterheim, Herbert (DL 1994 ). No diga sí cuando quiera decir no (26ª ed.). Barcelona: Grijalbo. Catàleg
 • Maltz, Maxwell (1971 ). Psicología del poder de la imagen de sí mismo (3ª ed.). México: Herrero Hermanos Sucesores. Catàleg
 • Hare, Beverly (cop. 2003 ). Sea asertivo : la manera positiva de comunicarse con eficacia . Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Casullo, María Martina (2008 ). Prácticas en psicología positiva . Buenos Aires: Lugar. Catàleg
 • López Pérez, Belén (2008 ). TECA : test de empatía cognitiva y afectiva : manual . Madrid: TEA. Catàleg
 • Davis, Martha (DL 2000 ). Técnicas de autocontrol emocional . Barcelona: Martínez Roca. Catàleg
 • Davis, Martha (DL 2000 ). Técnicas de autocontrol emocional . Barcelona: Martínez Roca. Catàleg
 • Escudero, Manuel (1998 ). Técnicas de relajación y autocontrol emocional : curso práctico . Madrid: TEA. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi del propi estil comunicatiu I (debat amb observadors) Activitat a realitzar a l'aula 10
Anàlisi del propi estil comunicatiu II(debat amb observadors) Activitat a realitzar a l'aula 10
Escolta activa i comunicació no verbal(debat amb observadors) Activitat a realitzar a l'aula 10
Elaboració de treball Realitzar un pla de millora personal, en relació a la comunicació interpersonal i al que s'ha vist en el curs, en el que s'especifiqui, del què feiu:
- Què heu de continuar fent
- Què heu de deixar de fer
- Què heu d'incorporar

(Màxim 3 folis)

S'ha d'entregar (en paper) l'últim dia de classe.
55
Exposició conclusions treball L'estudiant haurà de fer una breu exposició a l'aula de les conclusions del seu treball 10
Altres A part d'altres exercicis i activitats que puguin sorgir, en aquest apartat també es tindrà en compte l'assistència i participació a l'aula. 5

Qualificació

Per superar l’assignatura s'han de realitzar TOTES les activitats proposades, així com el treball (pla de millora)i la seva exposició oral/ debat.

Els anàlisi del propi estil comunicatiu, així com el d'escolta activa i comunicació no verbal són erxercicis que es realitzaran a classe amb observadors dels quals es rebrà feed-back. Aquests exercicis son obligatoris (tant en el rol de participant com d'observador)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NP aquell alumne que no hagi realitzat cap de les activitats d'avaluació requerides per aprovar l'assignatura.

Observacions

Bibliografia complementària:

•Argyle, M. (1994). Psicología del comportamiento interpersonal. Madrid: Alianza editorial.
•García Abascal, E. (2007). Emociones positivas. Madrid: UNED.
ISBN: 978-84-692-1952-2.
•Miell, D., i Dallos, R. (eds.)(1996). Social interaction and personal relationships. London. Sage. The Open University.
•Morales, J.F.; Moya, M.; Gaviria, E. i Cuadrado, I. (coord.) (2007). Psicología social (3ª ed.). Madrid: McGrawHill.
•Munné, F. (1995). La interacción social. Teorías y ámbitos. Barcelona. PPU. (cap. IV, pàgs 113-139).
•Reis, H.T., i Rusbult, C.E. (2004). Close relationships. New York. Psychology Press.
•Simon, P. i Albert, L. (1979). Las relaciones interpersonales. Barcelona: Herder.
•Trenholm, S., i Jensen, A. (2004). Interpersonal communication. New York. Oxford University Press.
•Alvaro, J.L.; Garrido, A., i Torregrosa, J.R. (eds.) (1996). Psicología social aplicada. Madrid. McGraw-Hill.
•Baron, R.A., i Byrne, D. (1998). Psicología social. Madrid. Prentice Hall (8ª ed.) (Caps. 7 al 11).
•Musitu, G. (dir.) (1993). Psicología de la comunicación humana. S. Isidro (Argentina). Lumen.