Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Dotar l'alumnat d'eines per a la valoració dels riscos i oportunitats en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i desenvolupar una actitud digital adequada.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CRISTINA FIGUER RAMIREZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • Indagar i formular-se preguntes en relació a les situacions presentades pel professor de manera autònoma
 • Analitzar diferents actuacions professionals i plantejar crítiques argumentades
 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Fonamentar conclusions personalitzades i argumentades a partir de diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi.
 • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • Identificar les tecnologies de la informació i la comunicació analitzant les seves utilitats i els seus punts febles amb relació a l`àmbit personal i professional.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en un auditori o a uns destinataris coneguts, seguint un guió d’elaboració pròpia, sobre qualsevol informació, idea, problema o solució, valorar-ne el resultat i idear propostes de millora.
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Recoger, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert
 • · Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció, l'aplicació i la interpretació dels resultats derivats dels diferents mètodes d'investigació psicològica.

Continguts

1. Introducció a l’estudi de l’ús dels mitjans audiovisuals

2. Riscos associats a l'ús de les TIC

3. Oportunitats que ofereix l'ús de les TIC

4. L'actitud digital

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 22,5 0 22,5
Elaboració de treballs 2,5 20 22,5
Lectura / comentari de textos 0 30 30
Total 25 50 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Resums reflexius de les lectures Síntesi de les lectures recomanades i breu reflexió sobre les aplicacions pràctiques del continguts. 30
  Elaboració del treball final Realització d'informe per a la promoció personal a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. 70

  Qualificació

  Per tal de ser avaluats, caldrà assistir a un 80% de les sessions. En cas de no arribar a aquest percentatge, caldrà presentar alguna activitat alternativa.

  Per aprovar és necessari lliurar totes les activitats d'avaluació proposades i obtenir una nota mínima de 5 en el treball final.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà NP a l'estudiant que no realitzi totes les activitats o no assisteixi al 80% de les sessions.

  Observacions

  Els criteris inclosos en aquest disseny podran variar durant el desenvolupament del curs, si es considera necessari, i s'informarà oportunament als estudiants.