Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
1. Childhood and evolution of social problems: a historical perspective. 2. Legal and political framework regarding children rights and child protection. 3. Risk, protection, needs, vulnerability and resilience. 4. Introduction to child abuse and neglect. 5. Introduction to the juvenile justice system. 6. The decision-making process in the child protection system 7. The rights of children in public care. 1. La infantesa i l'evolució dels seus problemes socials en una perspectiva històrica. 2. Marc legal i polític sobre drets dels infants i protecció a la infància. 3. Factors de risc i protecció. Necessitats, vulnerabilitat i resiliència. 4. Introducció al maltractament infantil. 5. Introducció a l'àmbit de justícia juvenil. 6. Procés de presa de decisions en protecció a la infància 7. Els drets dels infants en acolliment.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA CARME MONTSERRAT BOADA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Indagar i formular-se preguntes en relació a les situacions presentades pel professor de manera autònoma
 • Analitzar diferents actuacions professionals i plantejar crítiques argumentades
 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • Identificar les tecnologies de la informació i la comunicació analitzant les seves utilitats i els seus punts febles amb relació a l`àmbit personal i professional.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en un auditori o a uns destinataris coneguts, seguint un guió d’elaboració pròpia, sobre qualsevol informació, idea, problema o solució, valorar-ne el resultat i idear propostes de millora.
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Recoger, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. Childhood and evolution of social problems: a historical perspective.

2. Legal and political framework regarding children rights and child protection.

3. Risk, protection, needs, vulnerability and resilience.

4. Introduction to child abuse and neglect.

5. Introduction to the juvenile justice system.

6. The decision-making process in the child protection system.

7. The rights of children in public care.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 0 5
Cerca d'informació 1 5 6
Classes expositives 16 0 16
Classes participatives 10 0 10
Elaboració de treballs 5 15 20
Lectura / comentari de textos 3 7 10
Prova d'avaluació 0 3 3
Visionat/audició de documents 5 0 5
Total 45 30 75

Bibliografia

 • Barudy Labrin, Jorge (2005 ). Los Buenos tratos a la infancia : parentalidad, apego y resiliencia . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Bullock, R., Courtney, M. E., Parker, R., Sinclair, I. & Thoburn, J. (2006). Can the corporate state parent? . Children and Youth Services Review, 28(11), 1344-1358 Catàleg
 • Casas, F. & Montserrat, C (2002). Interdisciplinary teams and decisions making in child protection systems . International Journal of Child & Family Welfare, (4), 146-158
 • ChildOnEurope (2009). Guidelines on Data Collection and Monitoring Systems on Child Abuse. ChildOnEurope. www.childoneurope.org.
 • Cleaver, H., Unell, I. & Aldgate, J. (2011). Children’s Needs – Parenting Capacity (2nd). TSO (The Stationary Office). Catàleg
 • Council of Europe (2009). Policy Guidelines on integrated national strategies for the protection of childr. Strasbourg: Council of Europe.
 • Cyrulnik, Boris (2002 ). Los Patitos feos : la resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Del Valle, J. F., López, M., Montserrat, C. y Bravo, A. (2009). Twenty years of foster care in Spain: Profiles, patterns and outcomes.. Children and Youth Services Review, 31(), 847-853 Catàleg
 • Garbarino, J., Eckenrode, J. & Barry, F.D. (1997). Understanding Abusive Families: An Ecological Approach to Theory and Practice. New York State College of Human Ecology. Family Life Development . Catàleg
 • Generalitat de Catalunya (2010). Simulador RUMI. El Mòdul de Suport a la Gestió del Risc. Barcelona: Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència. Catàleg
 • Montserrat, C., Casas, F. & Malo, S. (2013). Delayed educational pathways and risk of social exclusion: the case of Young peo. European Journal of Social Work, 16(1), 6-21
 • OCDE (2009). Doing better for children. OCDE. Catàleg
 • Quality4Children (Q4C) (2007). Quality Standards in Out-of-home Child Care in Europe . Innsbruck: SOS Villages, FICE & IFCO..
 • Rutter, M. (1990). Psychological resilience and protective mechanisms. Dins (Ed.), Risks and protective factors in the development of psychopathology (, p. 0-0). NY: Cambridge University Press. Catàleg
 • Sinclair, I., Baker, C., Lee, J. & Gibbs, I. (2007). The Pursuit of Permanency: A Study of the English Child Care System.. London: JKP. Catàleg
 • UNICEF (2009). Manual for the Measurement of Indicators for Children in Formal Care . NY: UNICEF. Catàleg
 • Vanistendael, S. i Lecomte, J. (2002). La felicidad es posible. Despertar en niños maltratados la confianza en sí mismo. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Werner, E. i Smith, R. (1992). Overcoming the odds: high risk children from birth to adulthood.. NY: Cornell University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Case analysis: focusing on the technical and practical aspects of the course. Students are required to deliver a written exercise. 20
Practical activities enable the student to put into practice the theory or skills they are studying. These are designed to be interactive and students are encouraged to participate. Students are required to attend these activities and may involve participation in group discussion and a written exercise.
20
Test. It will be an open book test where students may use supplementary information when responding to the items. 60

Qualificació

The exam and the other exercises requires a score of 5 or higher to pass. All the written exercises are compulsory.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Those who will not submit the exercises and the exam will be graded as "No Presentat".

Observacions

The lectures will be in English. However, students can write the exam and the exercises in Catalan, Spanish or English.