Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El pensament computacional i molts dels entorns d’aprenentatge que s’hi associen s’està implantant cada vegada més a les escoles, als currículums oficials i a les polítiques d’educació en l’entorn europeu. Es fa, doncs, necessari donar suport als mestres en formació inicial per a què estiguin preparats per a introduir aquestes eines i estratègies a les aules. Les activitats realitzades en aquesta assignatura permetran: 1- poder identificar, dissenyar i implementar activitats relacionades amb el desenvolupament del Pensament Computacional a educació infantil i primària per a què promoguin un aprenentatge significatiu i adequat a cada etapa, 2- conèixer i adquirir pràctica en l’ús de les eines de programació i robòtica educativa per a la seva aplicació didàctica a les aules des d’una perspectiva transversal i relacionada amb les STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARTA PERACAULA BOSCH
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

  • 2. - Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
  • 11. - Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.

Continguts

1. El pensament computacional: Bases teòriques. Eines per al desenvolupament del Pensament computacional. Pensament computacional sense endolls

2. Programació i robòtica: Tipologia. Usos en educació. Les diferents etapes

3. El pensament computacional, la programació i la robòtica en el context STEAM

4. Disseny i creació de projectes maker amb components robòtics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 6 6
Classes participatives 4 0 4
Classes pràctiques 10 10 20
Elaboració de treballs 7 30 37
Lectura / comentari de textos 0 4 4
Visionat/audició de documents 0 4 4
Total 21 54 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Debats, dinàmiques i reflexió, (participació i assistència a classe). En ser una assignatura molt pràctica, es valorarà l'assistència i la participació activa a classe, tant en les activitats col·laboratives com en les individuals (es considerarà l'adaptació d'aquest criteri en funció de particularitats personals). 5
Classes pràctiques i activitats d'aula Activitats adreçades a identificar, conèixer i analitzar els recursos per al desenvolupament del Pensament Computacional, la programació i la robòtica a educac 45
Projecte final i intervenció en un entorn educatiu Es tracta d'un treball en grup final que reculli tots els aspectes treballats a classe.
S’exigirà correcció ortogràfica i lingüística en els documents elaborats.
45
Portafolis Plasmar, a través d'alguna eina digital, el dia a dia de l'assignatura: nous coneixements, nous avenços, relacions entre continguts, reflexions, aplicació a les aules del que estem aprenent...
S’exigirà correcció ortogràfica i lingüística en els documents elaborats.
5

Qualificació

Per superar l'assignatura cal aprovar cadascuna de les activitats d'avaluació amb una nota igual o superior al 5. Si es compleix aquesta condició, la nota final s'obtindrà de la ponderació de cadascuna de les activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

  • Societat, família i escola. Tecnologies