Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L’objectiu d’aquesta assignatura és comprendre les diferents perspectives sociològiques de l’educació i les seves contribucions a la política educativa i al context de l’escola. També poder copsar la centralitat de la Sociologia com a eina per a entendre millor els sistemes educatius actuals i les seves problemàtiques. L’assignatura pretén proveir als i a les futures mestres d’eines d’anàlisi des de la perspectiva sociològica que situïn l’educació en el marc de les societats multiculturals, democràtiques i desiguals, intentant promoure el compromís dels i les futures mestres amb l’ètica, l’educació i la justícia social.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup JD

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCISCO ABRIL MORALES  / MARC BARBETA VIÑAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Identificar actituds que afavoreixin la relació, la participació i la comunicació de la família en la vida dels centres.
 • Identificar i argumentar els valors educatius essencials de les tecnologies de la comunicació.
 • Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida i, per tant, posseir preparació per a la formació contínua i per emprendre estudis posteriors.
 • Analitzar diferents formes de col•laboració amb els sectors de la comunitat educativa i el seu entorn social.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials.
 • Analitzar l’evolució història de la família, així com els diferents tipus de famílies, estils de vida i educació en el context escolar.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Identificar i analitzar les condicions històriques i legislatives que emmarquen la pràctica docent.
 • Analitzar l'impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals, els mass media iles tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Resistir la frustració, responsabilitzar-se i implicar-se positivament en la transformació personal i col•lectiva.

Continguts

1. SOCIOLOGIA DE L’EDUCACIÓ

          1.1. L’estudi de la societat i paradigmes sociològics

          1.2. Processos i agents de socialització: família, escola, mitjans de comunicació i grups d'iguals

          1.3. Estructura social, globalització i societat postindustrial

          1.4. L'escola en perspectiva sociològica

          1.5. Gènere, diversitat sexual i educació

          1.6. Ètnia i educació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Debat 1,00 3,00 1,00 5,00
Elaboració individual de treballs 0 25,00 1,00 26,00
Lectura / comentari de textos 1,00 25,00 2,50 28,50
Prova d'avaluació 0 15,00 0 15,00
Sessió expositiva 4,00 12,00 6,00 22,00
Sessió pràctica 0,50 10,00 1,00 11,50
Treball en equip 1,00 30,00 1,00 32,00
Tutories de grup 0 0 0,50 0,50
Visionat/audició de documents 0,50 8,00 1,00 9,50
Total 8,00 128,00 14,00 150

Bibliografia

 • Alfonso, Carmen (2003 ). La Participación de los padres y madres en la escuela . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bonal, Xavier (2007 ). Globalización y educación : textos fundamentales . Madrid: Miño y Dávila. Catàleg
 • Fernández Palomares, F. (2003). Sociología de la Educación. Madrid: Pearson. Catàleg
 • Bauman, Zygmunt (2001). Globalització :. Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Giddens, Anthony (2001). Sociología (4a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Giroux, Henry A (1990). Los Profesores como intelectuales :. Barcelona [etc]: Paidós. Catàleg
 • Apple, Michael W (1997). Escuelas democráticas. Madrid: Morata. Catàleg
 • Willis, Paul E (1988). Aprendiendo a trabajar :. Madrid: Akal. Catàleg
 • Durkheim, Émile (1991). Educació i sociologia. Barcelona: Eumo. Catàleg
 • Trinidad Requena, Antonio (2012). Sociedad, familia, educación :. Barcelona: Tecnos. Catàleg
 • Martínez Sánchez, Jesús (1999). Sociología de la educación :. Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració individual de treballs Ajustar-se als requeriments marcats pel professorat.
Demostrar suficiència en la competència lingüística.

30 No
Treball de recerca en equip Ajustar-se als requeriments marcats pel professorat.
Demostrar suficiència en la competència lingüística.
35 No
Examen sobre els continguts temàtics Ajustar-se als requeriments marcats pel professorat.
Demostrar suficiència en la competència lingüística.
35 No

Qualificació

És responsabilitat de l'estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d'avaluació.

Es penalitza amb -0,15 els errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals). Una acumulació excessiva d'aquests tipus d'errors pot comportar la qualificació de suspès.

La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l'assignatura.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar-se a cap de les tres activitats d'avaluació

Avaluació única:
Examen final sobre el contingut de l'assignatura
S'ha de sol·licitar i presentar a la secretaria d'estudis un mes després de l'inici de l'assignatura. La resolució es farà en set dies naturals.
És recuperable

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories seran presencials o virtuals amb cita prèvia

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació formal serà mitjançant correu electrònic i el fòrum del Moodle. S'obrirà un grup de l'assignatura a Telegram per una comunicació més informal o dubtes generals.