Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Ús didàctic de les imatges digitals amb aplicacions pràctiques en contextos educatius.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MERITXELL ESTEBANELL MINGUELL
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.

Continguts

1. La imatge digital fixa

2. Potencialitats didàctiques de les imatges en format digital

3. Ús de la imatge digital en contextos formatius

4. Edició d’imatge digital

5. Creativitat i innovació a través de la imatge digital

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1 2 3
Anàlisi / estudi de casos 2 4 6
Classes expositives 2 1 3
Classes participatives 6 11 17
Elaboració de treballs 8 30 38
Exposició dels estudiants 2 6 8
Total 21 54 75

Bibliografia

 • APARICI, R., GARCÍA MATILLA, A. (2009). "La Imagen. Análisis y representación de la realidad ". Madrid: Ed. Gedisa. Catàleg
 • Roberto Aparici, Agustín García Matilla (1998). Lectura de imágenes. Madrid: Ediciones de la Torre. Catàleg
 • Albadalejo, M. (2007). La comunicació més enllà de les paraules. Què comuniquem quan creiem que no .... Barcelona: Graó. Catàleg
 • Roberto Aparici y Agustín García Matilla (2008). Lectura de imágenes en la era digital (1ª). Madrid: Ediciones de la Torre. Catàleg
 • Bazalgette, C. (1991). "Los medios audiovisuales en la educación primaria". Madrid: Morata, MEC. Catàleg
 • DD.AA. (1999). Aprendre a mirar: Les primeres passes. Els audiovisuals a l’Educació Infantil. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Catàleg
 • Interpretar la imatge [Enregistrament vídeo] : fotografia, cinema, televisió (1995). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Emilio C. García Fernández ... [et al.] (2006). La Cultura de la imagen. Col.lecció Fragua comunicación. Madrid: Fragua. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques individuals i en grup:
treballs pràctics, lectures, visita a exposicions i al Museu del cinema,...
Ajustar-se als requeriments dels treballs en quant a contingut, presentació i terminis. Correcció lingüística. 50
Fotografia digital de creació propia Qualitat tècnica i semàntica de la imatge. Originalitat en la producció. 20
Treball d’aplicació didàctica de l’ús de la imatge digital S'avaluaran la qualitat, l’originalitat i l’adequació didàctica del treball.
Es tindran en compte l'entrega puntual i la capacitat de treballar en equip.
25
Coavaluació Realitzar la coavaluació dels treballs elaborats pels companys/es. 5

Qualificació

Per poder ser avaluat/da s'ha de realitzar un mínim del 50% de les pràctiques individuals o en grup. Aquests treballs pràctics tindran un valor del 50% de la qualificació final de l'assignatura.

La creació d'una fotografia totalment original, que reflecteixi els aprenentatges realitzats a nivell teòric, tindrà un valor del20% en la qualificació final de l'assignatura.

El treball d'aplicació didàctica de l'ús de la imatge digital comporta el seguiment del projecte en tutories, la participació en la sessió en que es compartirà el treball amb la resta dels companys i companyes, i la realització de la coavaluació dels treballs realitzats per la resta del grup classe. Els criteris de qualificació tindran en compte la qualitat i l'originalitat del treball, el compliment del treball acordat a les tutories i la capacitat de treball en equip. Aquest treball tindrà un valor d'un 25% de la qualificació final de l'assignatura.

La coavaluació dels treballs tindrà un valor del 5% en la qualificació final de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es lliura més del 50% dels treballs encarregats, en els terminis establerts, es considerarà que l'estudiant "No ha presentat" les proves d'avaluació corresponents i es qualificarà el seu treball com a "No presentat".