Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Adquirir coneixements bàsics dels recursos comunicatius, informàtics i tecnològics, útils per a l’educació musical. Fer-ne pràctica per descobrir i analitzar les seves aplicacions pedagògiques i didàctiques.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Identificació i aplicació de les possiblitats de comunicació que poden suggerir les TIC pel treball de cerca, creació i edició de cançons, en concret, i de la música en general.

2. Recursos i eines TIC pel treball de l'educació de l'oïda i l'audició

3. Les TIC en el procés d'ensenyament- aprenentatge dels elements del llenguatge Musical

4. iMúsica: Educació Musical amb l'iPad i l'iPhone

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,50 11,00 13,50
Sessió expositiva 6,00 10,00 16,00
Sessió participativa 3,00 11,00 14,00
Sessió pràctica 9,50 22,00 31,50
Total 21,00 54,00 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Cerca, ànalisi i creació de propostes i treballs utilitzant les TIC: edició de partitures; base de dades; creativitat; interpretació. Ús de les eines i recursos presentats. Creativitat i qualitat dels productes finals. Adeqüació a les pautes presentades. 25
  Creació i experimentació de jocs sensorials i auditius amb la utilització d'eines TIC Participació a la classe i creativitat en les aportacions
  20
  Utilització de les TIC dins els models de programació dels elements del llenguatge musical a l'escola primària Aportacions i participació. Elaboracions de treballs 20
  Conèixer, explorar i experimentar amb les múltiples aplicacions de l'iPad i l'iPhone per l'educació musical Participació a la classe i creativitat en les aportacions 25
  Treball cooperatiu en lús d elas TIC per l'educació musical: elaboració de propostes i exercicis Elaboració i presentació de propostes participació i assistència 10

  Qualificació

  per aprovar l'assignatura caldrà haver presnetat tots els treballs.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  si no es presenten tots els treballs l'estudiant tindrà un NP

  Observacions

  Es recomana, a partir de que el professor ho indiqui, portar un ordinador portàtil a l'aula, així com l'ús de tauletes o smartphones.
  es treballaran bàsicament els programes noteflight- on line (per edició de partitures) i audacity per edició de so