Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Prendre consciència, conèixer i practicar un ampli ventall de recursos que ofereix la música en l’educació infantil. Treballar un repertori de cançons i jocs dansats adequats a l’etapa.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials.
 • Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. La cançó, el moviment i l’escolta tres eixos on gira l’educació musical a l'etapa infantil.

2. Repertori de cançons: Criteri, anàlisi, propostes didàctiques.

3. Ritme-moviment: experimentació a través del moviment dels elements "teòrics" a assolir

4. Jocs rítmics i motrius per l'educació musical.

5. Les audiciions actives com a recurs per a una integració de coneixements musicals a l'etapa infantil.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Sessió participativa 7,50 23,00 30,50
Sessió pràctica 13,50 31,00 44,50
Total 21,00 54,00 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Treball de síntesi teòrico-pràctic Assimilació i adequació a les pautes donades. Ús de les eines i recursos presentats. Creativitat i qualitat del producte final i de la seva presentació. Disseny d'activitats basades en el desenvolupament dels tres eixos presentats. 20
  Cerca, ànalisi i propostes didàctiques sobre les cançons i cantarelles de l'etapa infantil. Creativitat. Adeqüació del repertori escollit i de les propostes realitzades.
  Entrega dels treballs en els terminis marcats.
  Assistència i Participació activa a les classes
  30
  Treball sobre el curriculum d'infantil per a elaborar propostes d'exercicis a través del moviment i l'acció per assolir els objectius musicals propostats Participació a la classe i creativitat en les aportacions 20
  Creació i experimentació de jocs motrius i dansats per a l'educació musical a infantil aportacions i participació.
  elaboracions de treballs
  15
  Crear i elaborar, a partir de models donats, diferents tipus de propostes didàctiques a través de l'audició activa. Elaboració i presentació de propostes
  participació i assistència
  15

  Qualificació

  - Serà una assignatura primordialment de participació, per tant la pràctica i la qualitat de les aportacions, individuals i/o en petit grup, són el factor que més es valorarà.
  - És obligatòria l’assistència a classe i la participació activa en les propostes que sobre el desenvolupament del programa es puguin fer.
  - La nota final, per tant, consistirà en l'avaluació de:
  A) el Portafoli de l'assignatura on es reculli la síntesi tèrico -pràctica de l'assignatura.
  B)un treball sobre la cançó
  C) un treball sobre el moviment i la dansa
  D) un treball sobre l'audició activa

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Si no es lliure en la data prevista algun dels treballs suposarà un No presentat a l'avaluació.