Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Tipologia, anàlisi i preparació de treballs pràctics de laboratori o aula de ciències. Metodologia didàctica basada en la manipulació i l’experimentació. Habilitats i tècniques elementals del laboratori escolar. El mètode científic com a recurs en docència
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LESLIE MAHE COLLAZO EXPOSITO
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els continguts científics, matemàtics i tecnològics i l’aplicació al currículum d’Educació Infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea de Ciències Experimentals amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Ciències Experimentals.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques en ciències i matemàtiques.
 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Contextualitzar les matemàtiques i les ciències com a coneixement històric i sociocultural valorant les seves relacions com un dels pilars del coneixement científic.
 • Dissenyar activitats que afavoreixin l’autoregulació del coneixement.

Continguts

1. Tipologies de treballs pràctics.

2. Finalitat dels treballs pràctics

3. Model didàctic basat en l'experimentació.

4. Treballs pràctics com a investigacions.

5. Preguntes de partida. Formulació d'hipòtesis.

6. Comunicació del procés i dels resultats experimentals.

7. Tècniques elementals de laboratori

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 15,00 0 15,00
Elaboració individual de treballs 0 14,00 1,00 15,00
Exposició dels estudiants 1,00 3,00 0 4,00
Lectura / comentari de textos 0 2,00 1,00 3,00
Sessió expositiva 0 0 3,00 3,00
Sessió pràctica 8,00 2,00 0 10,00
Treball en equip 3,00 14,00 4,00 21,00
Tutories de grup 0 0 2,00 2,00
Total 12,00 50,00 11,00 73

Bibliografia

 • Frield, Alfred E (2000 ). Enseñar ciencias a los niños . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Pujol, Rosa M.|q(Rosa Maria) (2003 ). Didáctica de las ciencias en la educación primaria . Madrid: Sintesis. Catàleg
 • Recerca en acció. Recuperat , a http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/experiment/090611-experiment
 • Fira de la Ciència. Recuperat , a www.udg.edu/firaciencia
 • Kaufman, Miriam Fumagalli, Laura Porlán Ariza, Rafael (1999 ). Enseñar ciencias naturales : reflexiones y propuestas didácticas . Barcelona ; [etc.]: Paidós. Catàleg
 • VEGA, S. (2012). Ciencia 3-6. Laboratorios de ciencias en la escuela infantil. . Barcelona: Graó. Catàleg
 • IZQUIERDO, M. (2011). Química a infantil i primària. Una nova mirada. Barcelona: Graó. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Dossier de pràctiques Dossier de les sessions pràctiques del mòdul.
CRITERIS: Es valoraran els resultats de les pràctiques, l'anàlisi dels resultats i les conclusions, la capacitat d'incorporar-hi informació externa, el rigor en la redacció i presentació, la capacitat crítica i la reflexió personal. Per altra banda, també es valoraran les consideracions sobre l'adaptació i aplicació, des del punt de vista didàctic, d'aquests treballs pràctic per a l'educació infantil o primària.
50
Disseny i posada en pràctica d'una activitat didàctica experimental Consistirà en el disseny d'una activitat experimental per a alumnes d'infantil o de primària. Aquest disseny inclourà un dossier científic amb els continguts conceptuals per al professorat i un guió del procediment a seguir. L'activitat es realitzarà amb els companys de l'optativa. A posteriori es farà una valoració del desenvolupament de l'activitat i propostes de millora, que s'afegiran a l'informe.
CRITERIS: Disseny: Adequació i coherència dels objectius, continguts, activitats i avaluació a l'etapa que correspongui. Realització de la unitat: participació activa i respectuosa durant tot el procés. Comunicació del procés i dels resultats: Material elaborat i eficàcia en la comunicació de la recerca.
50

Qualificació

La qualificació final del mòdul s'obtindrà fent la mitjana de les dues activitats d'avaluació. El % de cada una és el que consta a l'apartat d'activitats d'avaluació.

Per poder recuperar una activitat d'avaluació s'haurà d'haver presentat prèviament. La nota d'aquesta recuperació serà com a màxim de 8.

L'assistència a les sessions de pràctiques és necessària per aprovar l'assignatura en el cas de trair l'opció d'avaluació continuada. El mínim d'assistència és del 80%.

És responsabilitat de l'estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d'avaluació.

La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en els exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No efectuar alguna de les activitats d'avaluació equival a no presentat.
Una assistència inferior al 80%, sense justificació documental, equival a no presentat.

Avaluació única:
Examen 50% teòric presencial o oral virtual (respondre 5 preguntes) i 50 % pràctic (demostració o video demostració d'execució i gestió d'una pràctica de laboratori)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0. A l'examen es tindran en compte els aspectes formals com l'ús de la llengua general i del llenguatge de caire científic.

Tutoria

Es realitzaran virtualment i s'adrecen fonamentalment als estudiants que triïn l'opció de l'avaluació continuada.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Ens comunicarem personalment durant les sessions presencials o mitjançant el correu electronic.

En relació amb les qualificacions les notes es publicaran al moodle de l'assignatura en un termini màxim a partir de la realització o lliurament de l'activitat d'avaluació.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Anàlisi teòric de les pràctiques que estaven preparades fent èmfasi en la relació entre les tipologies i recursos didàctics i els continguts que es volen treballar.
Realització d'algunes demostracions pràctiques amb materials que es tenen a casa.
Realització de tasques interactives a través del google drive per desenvolupar la competència en el disseny d'activitats pràctiques a partir de determinats continguts.

Modificació de l'avaluació:
Es substitueix l'activitat de dur a terme una pràctica al laboratori per una presentació interactiva en diverses sessions de videoconferencia que mostri l'activitat dissenyada en petits grups. 50%

Es manté l'avaluació del document teòric a presentar amb la programació i justificació de la pràctica dissenyada. 50%

Tutoria i comunicació:
Les tutories presencials passen a ser virtuals. Es fan a través dels diversos instruments de videoconferencia, per coreu electrònic, a través del moodle, etc.