Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Es tracta d’aprendre a utilitzar les matemàtiques com a recurs per dinamitzar l’escola, fent activitats escolars i extraescolars per treballar les matemàtiques de forma més lúdica. El procediment metodològic serà a partir de mètodes actius per vivenciar les posibles activitats de dinamització i ambientació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA TERESA CALABUIG SERRA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts científics, matemàtics i tecnològics i l’aplicació al currículum d’Educació Infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea de Matemàtiques amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Matemàtiques.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques en ciències i matemàtiques.
 • Dinamitzar l’aula en situacions d'ensenyament i aprenentatge afavorint un clima agradable i respectuós.
 • Plantejar situacions educatives que fomentin la presa de consciència dels alumnes respecte del seu propi procés d’aprenentatge.
 • Relacionar l’educació dels alumnes amb el seu entorn.
 • Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • Contextualitzar les matemàtiques i les ciències com a coneixement històric i sociocultural valorant les seves relacions com un dels pilars del coneixement científic.
 • Identificar i analitzar críticament les implicacions ecològiques i socials de les propostes educatives dels àmbits de coneixement científic i matemàtic.
 • Dissenyar activitats que afavoreixin l’autoregulació del coneixement.
 • Identificar els aspectes i trets essencials que determinen pràctiques innovadores i de qualitat en l’organització i funcionament de centres educatius.
 • Participar en l’elaboració i seguiment de projectes educatius en el marc de projectes de centre i en col•laboració amb el territori i altres agents.

Continguts

1. Estratègies de dinamització escolar.

2. L’entorn de l’escola vist amb ulls matemàtics.

3. Joc i Matemàtica. Didàctica i estratègies per a la matemàtica lúdica. Jocs i les seves tipologies.

4. Concursos matemàtics.

5. Teatre, cinema i literatura matemàtica.

6. Sortides matemàtiques.

7. Fotografia i matemàtiques.

8. Les festes escolars.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 35 5 40
Elaboració de treballs 7 18 25
Exposició dels estudiants 5 5 10
Total 47 28 75

Bibliografia

 • Alsina, Àngel (2011 ). Educación matemática en contexto : de 3 a 6 años . Barcelona: ICE Universitat de Barcelona :Horsori. Catàleg
 • Codina, Roser (2008). Representacions matemàtiques i fotografía. Guix: Elements d'acció educativa, (344), 25-29. Recuperat , a http://guix.grao.com/revistas/presentacion.asp?ID=2 Catàleg
 • Castelnuovo, Emma (1976 ). Matematica nella realtà . Torino: Paolo Boringhieri. Catàleg
 • Fernández Sucasas, Josefa (1991 ). Juegos y pasatiempos para la enseñanza de la matemática elemental . Barcelona: Síntesis. Catàleg
 • Perelman, Y (1975 ). Problemas y experimentos recreativos (2ª ed). Moscú: Mir. Catàleg
 • Perspectiva escolar (1975- ). Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques i participatives. Es valorarà el respecte als torns de paraula i exposicions dels companys així com l'aportació d'opinions i punts de vista personals. 10
Elaboració de treballs individuals i en grup En la presentació dels treballs d'activitats d'aula es tindran en compte: - Demostració dels coneixements i competències que es demanen en l'activitat. - Correcció lèxica i ortogràfica. - Presentació acurada. - Adequació als terminis de presentació establerts. - Adequació a la temàtica del treball demanada. 70
Exposició dels treballs dels estudiants En l'exposició dels treballs d'activitats d'aula es tindran en compte: - Demostració dels coneixements i competències i adequació als contiguts que es demanen en l'activitat. - Correcció lèxica i ortogràfica. - Presentació acurada. - Adequació als terminis d'exposició i temps establerts.- Exposició fluida i amena. 20

Qualificació

- S'han d'haver presentat el 80% de les tasques demanades a classe.
- S'ha de treure un mínim de 4 en tots els treballs. La mitja ha de ser de 5 o més.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver assitit a un 80% de les classes o no haver presentat el 80% de les tasques demanades a classe.