Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquest mòdul es basa en la metodologia de l'aprenentatge servei. Amb l’objectiu d’analitzar les funcions i els reptes que han d’assumir les biblioteques escolars es donaran a conèixer els recursos i estratègies necessaris per fomentar el plaer de la lectura i la lectura crítica Per aconseguir-ho, els alumnes hauran d'analitzar una biblioteca escolar determinada i elaborar un projecte de millora per a ella amb propostes d'intervenció espacials, didàctiques i socials. Aquest treball es farà en grup al llarg del curs amb el guiatge del professorat, xerrades ad hoc, visites a biblioteques públiques i posades en comú a l'aula.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

 • Conèixer els continguts científics, matemàtics i tecnològics i l’aplicació al currículum d’Educació Infantil.
 • Identificar les relacions interdisciplinàries entre les àrees curriculars i les estratègies didàctiques per a desenvolupar-les.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de texts relacionats amb els continguts del currículum escolar.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.

Continguts

1. La biblioteca escolar: recursos, funcions i reptes (nous hàbits lectors).

2. Les xarxes de biblioteques al nostre abast: biblioteques municipals, provincials i nacionals; biblioteques especialitzades.

3. Activitats de dinamització de la lectura a l'escola. Foment de la lectura i hàbit lector. Estratègies didàctiques per a la lectura crítica.

4. Tipus de llibre i gèneres propis per a la biblioteca escolar: llibres d'informació, llibres tranquils, còmics, poesia. Criteris de tria.

5. Biblionadons: quan comença l’hàbit lector?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 7,00 0 11,00
Elaboració individual de treballs 2,00 16,00 0 18,00
Prova d'avaluació 2,00 4,00 0 6,00
Sessió participativa 20,00 20,00 0 40,00
Total 28,00 47,00 0 75

Bibliografia

 • Cuevas Cerveró, Aurora, Lectura, alfabetización en información y biblioteca es (2007). Lectura, alfabetización en información y biblioteca escolar. Gijón: Trea . Catàleg
 • Durban, Glòria (2010). La Biblioteca escolar, hoy: un recurso estratégico para el centro. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya : Rosa Sensat (2002). Reflexions sobre la biblioteca escolar. Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • García Guerrero, José (2002). Actividades de dinamización desde la biblioteca . Màlaga: Aljibe. Catàleg
 • Ministerio de Educación y Ciencia (2007). La Biblioteca escolar como espacio de aprendizaje . Madrid : Subdirección General de Información y Publicaciones. Catàleg
 • Verde, Marcela (2007). La Biblioteca escolar: usuarios y servicios. Buenos Aires: Alfaguara. Catàleg
 • Bundó, Montserrat; Gabarró, Montserrat (2008). La biblioteca escolar i la biblioteca pública: idees per a la col·laboració (Departament Educació). Barcelona : Servei de Comunicació, Difusió i Publicacions - GenCat.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats d’aula: classes participatives, expositives i pràctiques relacionades amb els continguts del mòdul.
Posada en comú del treball de camp i la investigació. Xerrades de professionals. Sessions expositives.
Participació activa.
10 No
Visites a biblioteques Participació activa 10 No
Treball de grup - memòria del projecte Demostració dels coneixements i competències propis del mòdul.
Capacitat d'anàlisi, creativitat i innovació de les propostes d'intervenció.
Qualitat lingüística i formal.

80 No

Qualificació

Es valoraran les següents habilitats:
- Participació activa i crítica en les activitats d’aula.
- Saber adquirir recursos i tècniques de dinamització en la visita de biblioteques.
- Lectura analítica de bibliografia.
- Capacitat d'assessorar-se i documentar-se de fonts diverses.
- Domini oral i escrit de la llengua catalana.
- Saber fer projectes en equip.

Segons criteris elaborats pels professors de l'Àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura, cal mostrar un bon domini de llengua. Es penalitzaran tots els errors lingüístics amb un mínim de 0,1 punts, sense límit.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no facin alguna de les tasques d'avaluació tindran la qualificació de no presentat.
Cal demostrar un domini adequat d'expressió oral i escrita en llengua catalana.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

Cal demostrar una bona competència lingüística oral i escrita.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats d'aula es modificaran adequadament perquè es puguin fer de manera virtual. Es mantindrà l'hora de classes, divendres d'11'30 a 13h, com un espai per poder parlar directament amb els alumnes i interaccionar mitjançant els fòrums i les plataformes de vídeoconferència.
Es farà un seguiment virtual del treball final mitjançant correu electrònic i trucades.

Modificació de l'avaluació:
Si no es poden portar a terme activitats presencials fins a final de maig, la intervenció que s'havia de fer en una biblioteca municipal es plantejarà només de manera teòrica i es presentarà a les bibliotecàries municipals, la resta d'estudiants i la professora mitjançant una plataforma virtual.
S'avaluaran només a partir dels criteris de disseny i planificació i no s'avaluarà l'execució i anàlisi posterior.

Tutoria i comunicació:
El seguiment dels grups de treball per al projecte final es farà sobretot per correu electrònic.
Sempre que els estudiants ho sol·licitin, podem fer vídeoconferències individuals o de grup.