Dra.  SAURINA CANALS, MARIA CARME

Plana personal

Categoria:
PROFESSORA EMÈRITA
Departament:
ECONOMIA
Àrea de coneixement:
MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ECONOMIA I L'EMPRESA
Grup de recerca:
Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut. GRECS
ORCID PRC:
0000-0003-4549-8845
curs 2004- 2005 curs 2005- 2006 curs 2006- 2007 curs 2007- 2008 curs 2008- 2009 curs 2009- 2010 curs 2010- 2011 curs 2011- 2012 curs 2012- 2013 curs 2013- 2014 curs 2014- 2015 curs 2015- 2016 curs 2016- 2017 curs 2017- 2018 curs 2018- 2019

Assignatures del curs 2004- 2005

Assignatura Pla d'estudis
3107AD0004 - Econometria Administració i Direcció d'Empreses. 1999
907-15 - Elaboració estudis implantació crèdits ECTS per T i OB (Àrea Ec. Aplicada) ALTRES ACTIVITATS FCEE
3307DC0866 - MÈTODES I TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA PSICOLOGIA I QUALITAT DE VIDA. 2004

Assignatures del curs 2005- 2006

Assignatura Pla d'estudis
3107AD0004 - Econometria Administració i Direcció d'Empreses. 1999
3107AE0006 - Estadística i introducció a l'econometria PRIMER CICLE COMÚ: ADE/ECONOMIA
3307DC1138 - MÈTODES I TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA PSICOLOGIA I QUALITAT DE VIDA. 2005

Assignatures del curs 2006- 2007

Assignatura Pla d'estudis
3107EC0001 - Econometria Economia. 1999
3107AE0006 - Estadística i introducció a l'econometria PRIMER CICLE COMÚ: ADE/ECONOMIA
957-7 - Assignatures Estadística 1r cicle PROVA PILOT FCEE
3307DC1138 - MÈTODES I TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA PSICOLOGIA I QUALITAT DE VIDA. 2006
3501MO0115 - Mètodes quantitatius de recerca en turisme II TRANSVERSALITAT

Assignatures del curs 2007- 2008

Assignatura Pla d'estudis
3107EM0034 - Aplicacions empresarials d'eines estadístiques Ciències Empresarials. 1999
3501MO1009 - Processament de dades Màster Universitari en Promoció de la Salut. 2007
3107AE0011 - Introducció a l'estadística PRIMER CICLE COMÚ: ADE/ECONOMIA
3307DC1138 - MÈTODES I TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA Psicologia i Qualitat de Vida. 2007

Assignatures del curs 2008- 2009

Assignatura Pla d'estudis
3107EM0034 - Aplicacions empresarials d'eines estadístiques Ciències Empresarials. 1999
3501MO1009 - Processament de dades Màster Universitari en Promoció de la Salut. 2007
3107AE0011 - Introducció a l'estadística PRIMER CICLE COMÚ: ADE/ECONOMIA
3307DC1138 - MÈTODES I TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA Psicologia i Qualitat de Vida. 2007

Assignatures del curs 2009- 2010

Assignatura Pla d'estudis
3107EM0034 - Aplicacions empresarials d'eines estadístiques Ciències Empresarials. 1999
3501MO1009 - Processament de dades Màster Universitari en Promoció de la Salut. 2007
3107AE0006 - Estadística i introducció a l'econometria PRIMER CICLE COMÚ: ADE/ECONOMIA
3501MO1509 - Mètodes i tècniques d'investigació quantitativa TRANSVERSALITAT

Assignatures del curs 2010- 2011

Assignatura Pla d'estudis
907-4 - Seguiment competències transversals ALTRES ACTIVITATS FCEE
904-22 - 3104GAP008 Estadística administrativa ALTRES ACTIVITATS FD
3107G00004 - Estadística ASSIGNATURES COMPARTIDES FCEE
3107G00064 - Mètodes quantitatius i introducció a l'econometria ASSIGNATURES COMPARTIDES FCEE
3501MO1009 - Processament de dades Màster Universitari en Promoció de la Salut. 2007
3107AE0006 - Estadística i introducció a l'econometria PRIMER CICLE COMÚ: ADE/ECONOMIA
3501MO1509 - Mètodes i tècniques d'investigació quantitativa TRANSVERSALITAT

Assignatures del curs 2011- 2012

Assignatura Pla d'estudis
3107-33 - Pràctiques empreses curs 2010-11 ALTRES ACTIVITATS GRAUS FCEE
3107-20 - Tribunals Treball Final de Grau 3 ALTRES ACTIVITATS GRAUS FCEE
3107-2 - Tutories Treball Final de Grau 1 ALTRES ACTIVITATS GRAUS FCEE
3501MO1319 - Treball fi de màster Màster Universitari en Economia d'Empresa i Integració Econòmica Europea. 2008
3501MO1009 - Processament de dades Màster Universitari en Promoció de la Salut. 2007
3501MO1757 - Mètodes i tècniques d'investigació aplicades a l'àmbit del treball i de les organitzacions Màster Universitari en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans. 2010
3107AE0006 - Estadística i introducció a l'econometria PRIMER CICLE COMÚ: ADE/ECONOMIA

Assignatures del curs 2012- 2013

Assignatura Pla d'estudis
3107G02002 - Estadística Grau en Comptabilitat i Finances. 2009
3501MO1009 - Processament de dades Màster Universitari en Promoció de la Salut. 2007
3501MO1757 - Mètodes i tècniques d'investigació aplicades a l'àmbit del treball i de les organitzacions Màster Universitari en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans. 2010

Assignatures del curs 2013- 2014

Assignatura Pla d'estudis
3107AD0069 - Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades Administració i Direcció d'Empreses. 1999
3107G02002 - Estadística Grau en Comptabilitat i Finances. 2009
3501MO2371 - Processament de dades Màster Universitari en Promoció de la Salut. 2013
3388-4 - [2012] [3107G02064] - Treball fi de grau Tutoritzacions TF/PE

Assignatures del curs 2014- 2015

Assignatura Pla d'estudis
3107G02002 - Estadística Grau en Comptabilitat i Finances. 2009
3388-1 - [2013] [3107G01094] - Pràctiques d'empresa Tutoritzacions TF/PE
3388-2 - [2013] [3107G01098] - Treball de fi de grau Tutoritzacions TF/PE
3388-3 - [2013] [3107G02058] - Pràctiques d'empresa Tutoritzacions TF/PE
3388-4 - [2013] [3107G02064] - Treball fi de grau Tutoritzacions TF/PE
3388-5 - [2013] [3107G03075] - Pràctiques d'empresa Tutoritzacions TF/PE
3388-8 - Regularització tutories 2013 Tutoritzacions TF/PE
3388-7 - Regularització tutories anteriors al 2013 Tutoritzacions TF/PE

Assignatures del curs 2015- 2016

Assignatura Pla d'estudis
3107G02002 - Estadística Grau en Comptabilitat i Finances. 2009
3107G03021 - Econometria Grau en Economia. 2009

Assignatures del curs 2016- 2017

Assignatura Pla d'estudis
3107G00004 - Estadística ASSIGNATURES COMPARTIDES FCEE
3107G02002 - Estadística Grau en Comptabilitat i Finances. 2009
3107G02073 - Tècniques de previsió empresarial Grau en Comptabilitat i Finances. 2009
3107G03021 - Econometria Grau en Economia. 2009
3501MO2371 - Processament de dades Màster Universitari en Promoció de la Salut. 2013

Assignatures del curs 2017- 2018

Assignatura Pla d'estudis
3107G00004 - Estadística ASSIGNATURES COMPARTIDES FCEE
3107G02002 - Estadística Grau en Comptabilitat i Finances. 2009
3501MO2371 - Processament de dades Màster Universitari en Promoció de la Salut. 2013

Assignatures del curs 2018- 2019

Assignatura Pla d'estudis
3107G00001 - Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació ASSIGNATURES COMPARTIDES FCEE
3107G02002 - Estadística Grau en Comptabilitat i Finances. 2009
3107G03021 - Econometria Grau en Economia. 2009
3501MO2371 - Processament de dades Màster Universitari en Promoció de la Salut. 2013