Modern languages > Official Examinations > Chinese
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu
Machine translation, text awaiting revision

Llengües a la UdG

Exàmens oficials de xinès

HSK en paper, HSK online per ordinador, YCT en paper

Des del 2015 el Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona i el Centre de Cultura Xinesa de Girona organitzem junts els exàmens oficials de xinès HSK (per a majors de 12 anys), YCT (per a menors de 16 anys), HSK online (examen per ordinador) i HSKK (examen oral) dins el marc de col·laboració amb la Fundació Institut Confuci de BarcelonaMés de mil persones ja han fet els exàmens oficials de xinès de YCT, HSK, HSK online i HSKK al campus Montilivi de la UdG. 

Exàmens oficials de xinès a Girona

CONVOCATÒRIES 2022
Informació i inscripció: xines@udg.edu

 • YCT (nivells 1, 2, 3, 4) en paper: Dissabte 11 de juny del 2022.
 • HSK (nivells 1, 2, 3, 4, 5, 6) en paper: Dissabte 11 de juny del 2022.
 • HSK (nivells 1, 2, 3, 4, 5, 6) online per ordinador: Dissabte 19 de novembre del 2022.

Tots els exàmens es realitzaran a la Universitat de Girona, campus Montilivi, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (com arribar-hi? )

Inscripció

Per realitzar la inscripció a qualsevol nivell dels exàmens oficials de xinès a Girona cal enviar un correu electrònic a xines@udg.edu ,us passarem la fitxa d'inscripció i la informació bancària per fer l'abonament de la taxa d'examen.

 • Es permetrà la inscripció únicament a un nivell d'examen (per exemple, no es permetrà fer inscripcions a HSK1 i HSK2 simultàniament).
 • Per a la realització de cada un dels nivells cal un nombre mínim de 10 matriculats.
 • La matrícula a l’examen serà únicament vàlida si s’ha realitzat el pagament de les taxes. Els drets d’inscripció no es retornaran en cap cas.

Taxes d'examen

Taxes de l'examen HSK1 i HSK2
50 €
Taxes de l'examen HSK3 i HSK4
60 €
Taxes de l'examen HSK5 i HSK6
75 €
Taxes de l'examen YCT1 i YCT2
50 €
Taxes de l'examen YCT3 i YCT4
70 €

Horaris i aules d'examen

Per realitzar la prova cal portar:

 • La targeta d'admissió (us l'entregarem el mateix dia a l'aula d'examen). 
 • DNI, NIE o Passaport (el mateix document acreditatiu que heu fet servir per a la inscripció).
 • Llapis 2B.  
 • Goma d'esborrar.
 • Maquineta.

CONSULTA DE LES NOTES D'EXAMEN I RECOLLIDA DELS CERTIFICATS OFICIALS:

Podeu consultar les vostres notes dels exàmens HSK, YCT, HSKK i HSK en línia al web: www.chinesetest.cn , amb el número de la targeta d'admissió i el nom i cognoms. 

Per recollir els certificats oficials, heu de portar el DNI/passaport/NIE (la mateixa documentació que es va servir per fer la inscripció) i targeta d'admissió. Abans de venir, us recomanem que envieu un correu a xines@udg.edu per demanar informació sobre el lloc i horari de la recollida. 

Informació general

EXÀMENS HSK (nivell, estructura i barem d'aprovat)

HSK 1 (domini de 150 paraules, nivell equivalent al A1). 

Comprensió oral – 20 exercicis 15 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 20 exercicis 17 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 40 minuts Total 200 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 120 punts)

HSK 2 (domini de 300 paraules, nivell equivalent al A2). 

Comprensió oral – 35 exercicis 25 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 25 exercicis 22 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 55 minuts Total 200 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 120 punts)

HSK 3 (domini de 600 paraules, nivell equivalent al B1). 

Comprensió oral – 40 exercicis 35 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 30 exercicis 30 minuts 100 punts
Expressió escrita – 10 exercicis 15 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 90 minuts Total 300 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 180 punts)
 

HSK 4 (domini de 1200 paraules, nivell equivalent al B2). 

Comprensió oral – 45 exercicis 30 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 40 exercicis 40 minuts 100 punts
Expressió escrita – 15 exercicis 25 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 105 minuts Total 300 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen) (aprovat a partir de 180 punts)

HSK 5 (domini de 2500 paraules, nivell equivalent al C1). 

Comprensió oral – 45 exercicis 30 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 45 exercicis 45 minuts 100 punts
Expressió escrita – 10 exercicis 40 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 125 minuts Total 300 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 180 punts)

HSK 6 (domini de 5000 paraules, nivell equivalent al C2). 

Comprensió oral – 50 exercicis 35 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 50 exercicis 50 minuts 100 punts
Expressió escrita – 1 tema 45 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 140 minuts Total 300 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 180 punts)

EXÀMENS YCT (nivell, estructura i barem d'aprovat)

YCT 1 (domini de 80 paraules).

Comprensió oral – 20 exercicis 10 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 15 exercicis 17 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 35 minuts Total 200 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 120 punts)

YCT2 (domini de 150 paraules, nivell equivalent al A1).

Comprensió oral – 20 exercicis 15 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 20 exercicis 27 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 50 minuts Total 200 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 120 punts)

YCT3 (domini de 300 paraules, nivell equivalent al A2). 

Comprensió oral – 35 exercicis 20 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 25 exercicis 30 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 60 minuts Total 200 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 120 punts)


YCT4 (domini de 600 paraules, nivell equivalent al B1). 

Comprensió oral – 40 exercicis 30 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 30 exercicis 30 minuts 100 punts
Expressió escrita – 10 exercicis 15 minuts 100 punts
Temps total (aproximadament) 85 minuts Total 300 punts
(incloent temps per omplir les dades al full d’examen)   (aprovat a partir de 180 punts)

EXÀMENS HSKK (nivell, estructura i barem d'aprovat)

HSKK - Elemental (nivell equivalent als A1 i A2 conjuntament).

Repetició de frases – 15 exercicis 6 minuts  
Respondre preguntes – 10 exercicis 4 minuts  
Parlar sobre dos temes – 2 exercicis 3 minuts  
Temps total (aproximadament) 20 minuts Total 100 punts
(incloent 7 minuts del temps de preparació)   (aprovat a partir de 60 punts)


HSKK - Intermedi (nivell equivalent als B1 i B2 conjuntament). 

Repetició de frases – 10 exercicis 5 minuts  
Descriure fotografies – 2 exercicis 4 minuts  
Parlar sobre dos temes – 2 exercicis 4 minuts  
Temps total (aproximadament) 23 minuts Total 100 punts
(incloent 10 minuts del temps de preparació)   (aprovat a partir de 60 punts)

 

HSKK - Avançat (nivell equivalent als C1 i C2 conjuntament). 

Repetició de textos – 3 exercicis 8 minuts  
Lectura – 1 exercici 2 minuts  
Respondre a preguntes – 2 exercicis 5 minuts  
Temps total (aproximadament) 25 minuts Total 100 punts
(incloent 10 minuts del temps de preparació)   (aprovat a partir de 60 punts)

 

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.