Research > Research at the UdG > Lines of research > Detail
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu
Machine translation, text awaiting revision

Investiga

Línia de recerca: Mètodes per a la monitoritzacio i el suport a la presa de decisions basats en dades

Descripció: L'explotació eficient de dades contingudes en bases de dades seguint un enfocament de mineria de dades i la mètodes de descobriment del coneixement pel desenvolupament de sistemes de suport a la presa de decisions i per dotar als sistemes de monitorització de capacitat de detecció i diagnosi de falles. Les principals tècniques abordades en aquesta línia de recerca són: - Mètodes de control estadístic multivariant de processos, com PCA i PLS i la seva aplicació a la detecció de falles (gràfics de control) i diagnosis (anàlisi de les contribucions), tant de processos continus com processos batch. - Reconstrucció de sensors de i Soft sensors: mètodes d’aprenentatge automàtic i mètodes estadístics per aprofitar la redundància de informació provinent de varies fonts (sensors) per a predir variables desconegudes. - Representació qualitativa de senyals i tendències. - Mineria de dades estructurades (seqüències i gràfics) : algorismes pel descobriment de patrons en seqüències la seva aplicació al pronòstic de falles i l’anàlisi de semblances entre grafs. - Raonament basat en casos (RBC), per suport a la presa de decisions d'acord a experiències anteriors. - Processament d'Esdeveniments Complexos (CEP). Els dominis d'aplicació: - Sistemes elèctrics: qualitat de l’energia, monitorització d'eficiència energètica, localització de falles en xarxes distribució elèctrica. - Els sistemes mèdics i de salut: suport a la decisió de la intervenció, modelatge de dades clíniques i familiars, suport al diagnòstic, models de població. -Indústria: Injecció de plàstics, indústria de procés, motors aeroespacials. - Medi ambient: plantes de tractament d'aigua.

Codis UNESCO vinculats

Codi UNESCO Nom
1203.04 Intel•ligència artificial
1209.03 Anàlisi de dades
3306.09 Transmissió i distribució

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.