Research > Research at the UdG > Lines of research > Detail
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu
Machine translation, text awaiting revision

Investiga

Línia de recerca: Psicopatologia infanto-juvenil: personalitat i altres factors psicològics implicats en la gènesi i manteniment dels trastorns emocionals i del comportament

L’objectiu principal d’aquesta línia és l’estudi de les variables psicològiques que estan implicades en la gènesi i manteniment de la psicopatologia durant la infància i l’adolescència. Més concretament, la recerca se centra en conèixer el pes que tenen les variables de personalitat i en especial els trets o característiques disposicionals, en l’explicació de determinats trastorns. Algunes línies d’actuació son: - analitzar el paper etiològic dels trets de personalitat i d’altres variables psicològiques relacionades amb la personalitat com les expectatives, l’autoestima o els estils d’afrontament en el desenvolupament de la depressió i la conducta suïcida. En relació amb aquest darrer aspecte, s’han realitzat estudis epidemiològics orientats a conèixer l’abast de la ideació suïcida en població infantil i adolescent, estudiar el desenvolupament del concepte de mort, les seves distorsions, i identificar els factors de risc de la conducta suïcida en aquestes edats. - analitzar la relació entre temperament i salut mental i benestar psicològic. - elaborar i adaptar al català instruments de mesura que permetin avaluar el temperament i altres variables psicològiques implicades en l’etiologia i manteniment de la psicopatologia. - aportar dades epidemiològiques i identificar els factors de risc associats als trastorns emocionals, afectius i del comportament pertorbador a l’etapa preescolar, infància i adolescència.

Codis UNESCO vinculats

Codi UNESCO Nom
3201.05 Psicologia clínica (vegeu 3211, 6101.04 i 6103)
6101.04 Psicopatologia (veure 3201.05, 3211 i 6103)

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.