Internacional > Mobilitat & Coronavirus > OUTGOING
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Internacional

OUTGOING

Preguntes i respostes

Curs 2021-22

Curs 2020-2021

La Universitat de Girona ha recomanat limitar, de manera general, les mobilitats dels programes Erasmus +, Prometeu i Sicue durant, almenys, el primer semestre del curs acadèmic 2020-21.

No obstant això, hi ha excepcions en funció de cada facultat o escola UdG. En cas que la teva mobilitat sigui possible, hauràs d’omplir i signar obligatòriament el document de declaració autoresponsable (CAT, ESP, ENG) i lliurar-lo al teu centre UdG.

Aquesta és la posició de cada centre UdG, per més detalls, caldrà que contactis directament amb el/la responsable de mobilitat del teu centre UdG:

Facultat d’Educació i Psicologia - Es recomana que els estudiants posposin la mobilitat al 2n semestre, però se'ls permet que marxin el 1r semestre, si així ho desitgen i la universitat de destí no posa restriccions

Facultat de Lletres - Es permet que els estudiants marxin el 1r semestre, si així ho desitgen i la universitat de destí no posa restriccions

Facultat de Ciències - Es recomana que els estudiants posposin la mobilitat al 2n semestre, però se'ls permet que marxin el 1r semestre, si així ho desitgen i la universitat de destí no posa restriccions

Facultat de Dret - Es permet que els estudiants marxin el 1r semestre, si així ho desitgen i la universitat de destí no posa restriccions

Escola Politècnica Superior - No es permet als estudiants realitzar mobilitats el 1r semestre, només es permetran mobilitats el 2n semestre

Facultat d’Infermeria - No es permet als estudiants realitzar mobilitats el 1r semestre, però es valorarà si es fan excepcions en casos puntuals

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials - Es permet que els estudiants marxin el 1r semestre, si així ho desitgen i la universitat de destí no posa restriccions

Facultat de Turisme - Es recomana que els estudiants posposin la mobilitat al 2n semestre, però se'ls permet que marxin el 1r semestre, si així ho desitgen i la universitat de destí no posa restriccions

Facultat de Medicina - No tenen previst enviar estudiants el curs 2020/21, per més informació caldrà que contactis directament amb el/la responsable de mobilitat del teu centre UdG

Escola Mediterrani - No es permet als estudiants realitzar mobilitats el 1r semestre, només es permetran mobilitats el 2n semestre

Escola Sant Pol - No tenen previst enviar estudiants el curs 2020/21, per més informació caldrà que contactis directament amb el/la responsable de mobilitat del teu centre UdG

EUROAULA - Es permet que els estudiants marxin el 1r semestre, si així ho desitgen i la universitat de destí no posa restriccions

ERAM - Es recomana que els estudiants posposin la mobilitat a el 2n semestre, però se'ls permet que marxin el 1r semestre, si així ho desitgen i la universitat de destí no posa restriccions

EUSES - Es permet que els estudiants marxin el 1r semestre, si així ho desitgen i la universitat de destí no posa restriccions

Es recomana limitar, de manera general, les mobilitats al llarg del curs acadèmic 2020-21.

No obstant això, cada facultat o escola UdG tindrà la potestat de donar el vistiplau a mobilitats, caldrà que contactis directament amb el/la responsable de mobilitat del teu centre UdG. En cas que la teva mobilitat sigui possible, hauràs d’omplir i signar obligatòriament el document de declaració autoresponsable (CAT, ESP, ENG) i lliurar-lo al teu centre UdG.

 

No, no és obligatori marxar.

Si t’interessa posposar la mobilitat, pots posar-te en contacte amb el/la responsable de mobilitat del teu centre UdG.

En cas que ja sàpigues que no marxaràs, es pot renunciar a la mobilitat en qualsevol moment. Per renunciar oficialment cal accedir al MOBOUT, a dins la teva sol·licitud (clicant a la icona de la lupa) trobaràs el botó “Renúncia”. Si ho has fet bé, l’estat de la teva mobilitat canviarà a “Renunciat”, rebràs un email de confirmació i automàticament es notificarà la renúncia al teu centre UdG, a la universitat de destí i a l’Oficina de Relacions Exteriors. Si no és així, tornar-ho a fer.

No et perjudicarà, però les places NO es guarden.

Es pot renunciar a la mobilitat en qualsevol moment. Si ja tens clar que no marxaràs, per renunciar oficialment cal accedir al MOBOUT, a dins la teva sol·licitud (clicant a la icona de la lupa) trobaràs el botó “Renúncia”. Si ho has fet bé, l’estat de la teva mobilitat canviarà a “Renunciat”, rebràs un email de confirmació i automàticament es notificarà la renúncia al teu centre UdG, a la universitat de destí i a l’Oficina de Relacions Exteriors. Si no és així, tornar-ho a fer.

Des del primer moment, la situació dels països en relació amb la COVID és molt canviant, cal consultar-la sovint.

Visita el mapa interactiu Re-open Europe per conèixer les restriccions d’entrada de qualsevol  país de la UE.

També pots consultar la pàgina del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, i en concret, les Recomendaciones de viaje.

A nivell Erasmus+, també pots consultar la informació per països que ens ha facilitat l'agència nacional Erasmus+ espanyola (SEPIE), a l'apartat "Actualización de la situación en el marco del programa Erasmus+": http://www.sepie.es/coronavirus.html.

La recomanació és que aquesta informació la consultis directament a la teva universitat de destí, tot i així hem recollit informació general d’aquelles universitats que ens han informat. Pots trobar aquesta informació a la pàgina web de l’Oficina de Relacions Exteriors, a cada institució clicant a sobre el text “Info COVID19!”:

ERASMUS+

Consultar llista de places per país

Consultar llista de places per estudis

PROMETEU

Consultar llista de places per país

Consultar llista de places per estudis

SICUE

Consultar el llistat de places per universitat

Consultar llista de places per estudis

L'Agència Erasmus+ espanyola (SEPIE) va conifirmar que està assegurada la participació del Regne Unit al programa Erasmus+ 2020 i que totes les mobilitats Erasmus+ amb el Regne Unit no es veuran interrompudes i podran continuar participant i rebent ajuts en virtut del Reglament actual fins que es completin totes les mobilitats del curs 2020/21 (incloses les mobilitats iniciades el segon semestre del curs 2020/21).

Però cal tenir en compte que a partir de l'1 de gener de 2021, el Regne Unit sortirà de la Unió Europea, per tant si hi has de viatjar a partir d'aquesta data, cal que consultis els nous requisits per poder-hi viatjar (apart de les possibles afectacions pel COVID) a través de la teva universitat de destí, la pàgina del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, i consultar l’apartat en concret sobre Recomendaciones de viaje. o bé de la Embajada de España en Reino Unido.

Sobretot PRECAUCIÓ!

Abans de marxar, recorda que has d’haver omplert, signat i lliurat al teu centre UdG el document de declaració autoresponsable (CAT, ESP, ENG).

Sempre estigues al corrent dels missatges que et pugui fer arribar la teva universitat de destí o connecta’t regularment a la seva pàgina web per seguir l’evolució de les mesures que puguin prendre pel COVID-19.

Igualment, estigues al corrent de la informació tant a nivell local, nacional com dels països de destí a través dels links que facilitem en aquestes FAQs.

Et recomanem no fer despeses amb molta antelació a l’hora d’organitzar la teva mobilitat:

 • Abans de comprar els bitllets d’avió, tren, etc. llegeix bé les condicions, assegura’t que et permeti fer canvis d’última hora si et convé.
 • Abans de signar contractes d’allotjament, llegeix bé les condicions de fiança, import mensual i cancel·lacions. El curs 2019-20 molts estudiants que van tornar a casa per culpa de la pandèmia no han pogut recuperar la fiança o han hagut de pagar igualment el lloguer sense utilitzar l’allotjament.

Un cop a destí, segueix atentament les instruccions que et doni la teva institució en termes de prevenció i seguretat, igual com les que pugui donar les autoritats sanitàries. Si mentre ets fora ens vols facilitar una persona de contacte i el seu telèfon, ens ho pots enviar a outgoing.ore@udg.edu, indicant que dones el teu permís perquè l’utilitzem.

Per tal de rebre l’ajuda Erasmus+, l’estudiant s’ha d’haver desplaçat físicament al país de la universitat/empresa de destí i quedar-s’hi fins al final de l’activitat acadèmica/pràctiques. Segons cada cas, pot ser que realitzi classes/pràctiques  presencials, online o combinades. Si l’estudiant torna a casa perquè només té activitat online, deixarà de rebre l’ajut.

En cas que l’estudiant no es desplaci perquè la tingui la confirmació de la universitat/empresa de destí conforme les classes/pràctiques seran 100%  online, no podrà rebre l’ajut Erasmus+.

IMPORT DE L'AJUT

Per cada mobilitat, els participants rebran un ajut màxim d’acord amb la durada prevista de la seva estada al Convenio de Subvención

Cal subratllar que només es podrà rebre ajut si el participant es desplaça físicament al país de la universitat/empresa de destí i hi resideix durant un mínim de 3 mesos (estudis) o 2 mesos (pràctiques Erasmus+ for Traineeships). No es podrà rebre cap ajut per estades físiques al destí menors o per estades virtuals sense desplaçament al destí.

El primer pagament de l'ajut Erasmus+ consistirà en l'import equivalent a 3 mesos d'ajut per Erasmus+ d'estudis o 2 mesos d'ajut per Erasmus+ for Traineeships.

El càlcul final de l’import de l’ajut es confirmarà a la finalització de l’estada, per les dates de l’estada física que constin al certificat d'estada que haurà emplenat i signat la universitat/empresa de destí, que es considerarà l’estada física real del participant i per tant, l’estada finalment subvencionable. Un cop finalitzada l’estada, el participant haurà de tenir en compte aquests supòsits:

- En cas d’haver fet una estada física real inferior a la prevista al Convenio de Subvención, el participant rebrà l’ajut equivalent a l’estada física real.

- En cas d’haver fet una estada física real més llarga de la prevista al Convenio de Subvención, el participant rebrà l’ajut equivalent a l’estada inicialment prevista, i només podrà rebre l’ajut pels dies addicionals en cas de disposar la UdG fons sobrants al final de la convocatòria.

És important que tingueu en compte que per al curs 2020-21 el programa Erasmus+ no assegura que els estudiants que es vegin afectats per un empitjorament de la situació per motius del COVID-19 puguin recuperar despeses addicionals.

Per tal de rebre el pagament de la Beca Santander Erasmus o Beca Santander Iberoamérica Grado, l'estudiant s’ha d’haver desplaçat físicament al país de la universitat de destí i quedar-s’hi fins al final de l’activitat acadèmica/pràctiques. Segons cada cas, pot ser que realitzi classes presencials, online o combinades. 

En cas que l’estudiant no es desplaci perquè la tingui la confirmació de la universitat de destí conforme les classes seran 100%  online, no podrà rebre les Becas Santander.

Desconeixem la decisió que prendrà L’AGAUR respecte les beques 2020/21 en cas que algun estudiant faci classes online, no iniciï o hagi d’interrompre la mobilitat per motius del COVID-19. Caldrà contactar-hi directament a estudiants.agaur@gencat.cat.

Si tenen relació amb l'Erasmus+, podeu consultar el recull de FAQs de la Comissió Europea sobre l'impacte del coronavirus en el programa Erasmus+.

Si tampoc hi trobes resposta o tens dubtes sobre algun altre programa de mobilitat, et pots posar en contacte amb nosaltres a outgoing.ore@udg.edu (estudis) o placements.ore@udg.edu (traineeships).

Si es tracta de dubtes acadèmics (assignatures, crèdits, canviar la durada de l’estada o el destí, etc.) cal que et posis en contacte amb el/la responsable de mobilitat del teu centre UdG.

Curs 2019-2020

La Universitat de Girona facilita a tot l'estudiantat outgoing que va donar per finalitzada la seva estada per raó de la COVID-19 la reincorporació als seus estudis i que pugui adaptar la seva situació acadèmica amb el menor perjudici possible.

Aquesta adaptació es fa a cada centre, per tant, per a dubtes específics de caire acadèmic, caldrà que contacteu directament amb el/la responsable de mobilitat del vostre centre UdG.

El que sí està confirmat és que a causa de la situació provocada pel COVID 19 a Universitat de Girona NO es restabliran, les classes presencials i el present curs acadèmic 19/20 s'acabarà de manera telemàtica.

Us recordem que també cal demanar al vostre centre la incorporació dels crèdits de reconeixement que us corresponen. Tot els centres han manifestat que la COVID-19 no us ha de perjudicar, tampoc, en aquest sentit.

La voluntat, tant de la UdG com de l'agència nacional Erasmus+ espanyola (SEPIE) i la pròpia Comissió Europea és que els estudiants no sortiu perjudicats. En aquest moment tenim les casuístiques que segueixen:

 • Estudiants que vau marxar i vau tornar abans del coronavirus. Amb aquests actuarem (o hem actuat com d’habitud)
 • Estudiants que vau tornar per raó del coronavirus finalitzant l’estada abans que hagués transcorregut el temps mínim d’intercanvi (3 mesos per a estudis, 2 per  a pràctiques). Amb aquests casos podrem aplicar l’article de “força major”, que ens permet pagar alguna despesa incorreguda. Ens cal, però, tenir les condicions tan documentades com sigui possible, així doncs cal que ens feu arribar factures, correus electrònics i qualsevol altra certificació que us hagi proporcionat la institució o empresa de destí. 
 • Estudiants que havíeu complert a destí el temps mínim d’intercanvi (3 mesos per a estudis, 2 per  a pràctiques), vau tornar donant la vostra estada per finalitzada i us vau reincorporar als vostre estudis a la UdG. A aquests us pagarem segons les dates indicades al certificat d’estada.
 • Estudiants que vau tornar PERÒ vau manifestar que seguíeu els estudis "online" de la institució de destí o les pràctiques per teletreball. El temps d’estada "online" es podrà incloure en el pagament, però caldrà veure com rebem les certificacions de la contrapart i com és la informació que ens proporcionarà. Ens és molt útil si ens podeu proporcionar correus electrònics i qualsevol altra certificació que us hagi proporcionat la institució o empresa de destí, si pot ser amb indicació específica de les dates de cada part (període presencial i període virtual).
 • Estudiants que NO heu tornat i heu seguit la vostra mobilitat "online" en el mateix destí. Com en el supòsit anterior, el temps d’estada “online” es podrà incloure en el pagament i caldrà que en la certificació que faci la institució o empresa de destí reculli aquesta circumstància si pot ser amb indicació específica de les dates de cada part (període presencial i període virtual).

Esperem que comprengueu que es tracta d’una situació excepcional i, per tant, els processos de pagament s’alentiran.

Habitualment l’ORE paga un 70% del total del vostre ajut (80% en el cas de pràctiques) a l’inici del període d’intercanvi i un altre al final de l’estada.  Aquest any la situació és com segueix:

 • Els pagaments als estudiants que vau fer la mobilitat durant els primer semestre s’estan gestionant com d’habitud.
 • Els que vau iniciar la mobilitat el primer semestre per una durada de de tot l’any acadèmic i vau fer els tràmits d'inici d'estada abans del tancament per motiu del coronavirus, es van gestionar com és habitual.
 • Els que iniciàveu la vostra mobilitat el segon semestre i vau poder completar els tràmits d’inici d’estada abans de la declaració de pandèmia pel coronavirus i tancament d’institucions (pagaments de febrer i març) heu rebut o rebreu el primer pagament com d’habitud. Els pagaments tramitats la setmana del 13 de març estan previstos que es facin no més tard del 9 d'abril.
 • Els casos -comptats- que vau iniciar vostra mobilitat el primer o el segon semestre PERO NO vau poder completar els tràmits d’inici d’estada abans de la declaració de pandèmia i us heu seguit online, rebreu un pagament inicial diferent. Per a mobilitat Erasmus+ d'estudis, es farà un primer pagament corresponent a 3 mesos; 2 mesos en el cas d'Erasmus+ for Traineeships. A la finalització de la vostra estada, un cop realitzats tots els tràmits de justificació per part vostra, l'ORE calcularà l'import restant pendent i valorarà la possibilitat de pagament addicional si l'estudiant acredita haver incorregut en despeses extraordinàries per causa del COVID-19. Esperem que comprengueu que es tracta d’una situació excepcional i, per tant, els processos de pagament s’alentiran, sobretot en el cas de pagaments un cop finalitzada la mobilitat.

Òbviament aquesta informació és vàlida únicament per a tot l’estudiantat que ha seguit fil per randa els procediments que indica l’ORE.

La Comissió Europea preveu la possibilitat que les universitats d’origen puguin pagar als estudiants despeses addicionals que s’hagin pogut generar per culpa de la situació causada pel coronavirus (bitllets de transport, dipòsits o mensualitats d’allotjament no reemborsats, etc.), sempre i quan la universitat no sobrepassi el pressupost Erasmus+ pel curs 2019/20. Per tant, com que la Comissió Europea en cap cas ha ampliat el pressupost per fer front a aquest tipus de despeses, la UdG valorarà al final de la convocatòria si hi ha fons sobrants per tal que els estudiants que hagin incorregut en despeses extres puguin rebre un ajut addicional (complet o parcial) per aquest concepte.

Cal que ens feu arribar els documents de compra dels bitllets, factures o rebuts d’allotjament, etc. per poder fer el còmput total de la despesa addicional, valorar fins on podem assumir i procedir als pagaments.

El Santander ja ens ha confirmat que podem pagar els ajuts segons la resolució emesa, amb independència de si la mobilitat s’ha completat a destí o no.

La UdG ha sol·licitat ampliació del Contracte que té amb l'agència nacional Erasmus+ espanyola (SEPIE), per tant, tot l’estudiantat que tenia atorgada una plaça en la convocatòria de mobilitat internacional 2019-20 per a fer-la en el marc del curs 19-20 podrà fer-la (o finalitzar la iniciada) fins al 30.09.21.

Aquesta possibilitat es veurà condicionada, com és lògic, per la disponibilitat de la institució de destí i l’evolució de la COVID-19 en els diferents països.

A causa de la situació provocada pel COVID 19 a Universitat de Girona NO es restabliran, les classes presencials i el present curs acadèmic 19/20 s'acabarà de manera telemàtica. Això està passant a moltes altres universitats arreu del món, per tant, aquells estudiants que no hagin pogut iniciar la seva estada o l'hagin hagut d'interrompre, caldrà que es plantegin la possibilitat que no es puguin reprendre fins a dates que ja pertanyin al curs 2020/21.

L’estudiantat que va ser seleccionats per anar a fer pràctiques poden marxar sempre i quan:

-El conveni de pràctiques estigui signat.

-Hi hagi constància que l’empresa de destí ja els pot acollir

-Hagin signat la Declaració Auroresponsable.

-El centre UdG hagi donat consentiment.

Us recordem que aquest any i de manera excepcional, la condició de recent graduat en la convocatòria Erasmus+ for Traineeships 19-20 es conservarà fins als 18 mesos, en comptes dels 12 habituals.
 

 

Des de l’Oficina de Relacions Exteriors (ORE) no descartem proposar una resolució de convocatòria extraordinària per als estudiants que heu tingut una experiència frustrada de mobilitat per raó del Coronavirus.

La possibilitat d’aquesta convocatòria extraordinària, però, va estretament vinculada a una sèrie de condicionants que ara mateix no sabem (si el curs que ve es podrà reprendre amb normalitat, si les mobilitats del curs 20/21 es podran iniciar sense problemes, si les institucions de destí us podran rebre ... etc.)

En qualsevol cas, si aquesta convocatòria extraordinària tirés endavant, n’informarem als centres i als estudiants de mobilitat del curs 19-20 per tal que, si en compleixen els requisits, puguin acollir-s’hi.

La recomanació és que aquesta informació es consulti institució per institució a través del seu web, tot i així també podeu consultar la informació per països que ens ha facilitat l'agència nacional Erasmus+ espanyola (SEPIE), a l'apartat "Actualización de la situación en el marco del programa Erasmus+": http://www.sepie.es/coronavirus.html.

Si tenen relació amb l'Erasmus+, podeu consultar el recull de FAQs de la Comissió Europea sobre l'impacte del coronavirus en el programa Erasmus+.

Si tampoc hi trobes resposta o tens dubtes sobre algun altre programa de mobilitat, et pots posar en contacte amb nosaltres a outgoing.ore@udg.edu (estudis) o placements.ore@udg.edu (traineeships).

 

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.