Faculty of Tourism > Covid-19 information
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Close
Menu

Faculty of Tourism

Informació COVID-19

Facultat de Turisme

Mesures de la Facultat de Turisme per la prevenció de la COVID-19

Protocol COVID-19 per sortides docents fora d'espais UdG

Indicacions per a l'accés i estada a l'edifici

 • S'han habilitat indicacions específiques per la circulació per l'edificiCal respectar totes les senyalitzacions.
 • Per accedir a l’edifici de la Facultat cal portar sempre posada la mascareta i fer ús del gel que hi ha a l’entrada.  Als passadissos hi ha més subministres de gel perquè tothom es pugui rentar les mans sovint. L'ús de la mascareta és obligatori durant l'estada a l'edifici.
 • Els lavabos tindran un aforament restringit. Informeu-vos de les indicacions abans d'entrar i comproveu que s'hi pot accedir. 
 • El servei de la cafeteria veurà restringit a l’aforament.
 • No es podrà fumar en el claustre de la cafeteria ni en els espais a l'aire lliure de l'edifici.
 • Evitar aglomeracions en els passadissos a l'espera d'entrada o sortida de les aules. Recomanem ser puntuals amb els horaris i respectar la distància de seguretat i l'ús obligatori de la mascareta. 

Indicacions d'accés i estada a les aules 

 • És obligatori l'ús de la mascareta i el rentat de mans amb hidrogel abans d'accedir a les aules.
 • Per evitar aglomeracions i assegurar la ventilació de l'aula, totes les classes començaran 5 minuts després de l'hora marcada i el professorat haurà d’haver donat per acabada la classe aproximadament 5 minuts abans de de l’hora de finalització.
 • Per ajudar a la identificació i traçabilitat de les aules en cas d'un supòsit positiu de COVID-19, els estudiants i professorat haurà d'identificar-se a l'entrada i sortida de les aules mitjançant un codi QR, col·locat a les cadires de l'aula, un cop s'hagi accedit. Aquesta identificació ajudarà a contactar amb les persones afectades. Cal que disposeu de l’aplicació al mòbil per a la seva utilització.
 • Les aules s’han disposat de tal forma que permeten garantir,  en la mesura del possible,  l'1,5m de distanciament social recomanable. Per a l’assignació de l’aulari s’ha treballat amb aquestes “noves” capacitats.
 • A les aules amb bancades s’han identificat els seients que es poden ocupar.
 • A classe no es poden passar fulls que s’hagin de compartir (per exemple llistes de signatura).
 • Us demanem que no canvieu el mobiliari de lloc i el mantingueu en les marques establertes al terra.
 • Els horaris s’han fet mirant de mantenir el màxim de grups estables. Quan s’hagi de fer diverses classes en la mateixa aula, s’utilitzarà el mateix espai de treball. És molt important utilitzar el mateix seient i taula durant totes les sessions d’aquell dia 
 • Es diposarà de material de neteja a cada aula per autoservei.

Informació del manteniment de les aules 

 • Totes les aules de la Facultat són perfectament ventilables . Demanem la col·laboració de tothom, professorat, PAS i estudiantat,  per a que hi hagi la màxima ventilació. 
 • Les aules es netejaran cada dia i en la majoria de casos un mínim de dues vegades al dia. Hi haurà material de neteja disponible per autoservei.

Indicacions de material de préstec i espais comuns  

 • El préstec de material audiovisual està subjecte a noves restriccions que es troben reflectides a la web ( https://www.servaet.udg.edu/). Per la utilització del material d’equips de gravació (càmeres fotogràfiques i de vídeo),  s’ha establert un protocol que requereix una especial atenció.  Us suggerim que tot allò que es pugui fer amb el telèfon  mòbil, es faci així. L’objectiu és evitar, en la mesura del possible,  la utilització dels equips professionals, ja que necessiten d’un temps de molt llarg de neteja. La utilització dels equips es prioritzaran per les assignatures de TAC 1, 2 i 3 que la fan servir com a eina pròpia de l’assignatura.  Els préstecs d’aquest material, es podrà utilitzar sota la supervisió del coordinador d’estudis.
 • Els estudis de ràdio romandran tancats.
 • De moment, els espais d’ús comú romandran tancats.

Indicacions atenció personal en els despatxos de PAS i PDI

 • Per garantir la seguretat del personal del PAS i PDI, es suspèn l'atenció personal en els despatxos de: Deganat de Turisme, Secretaria Econòmica, Relacions Exteriors, Pràctiques. L'atenció es farà mitjançant el correu electrònic, telefònic o per vídeo trucada. 
 • Hi haurà atenció personal a Secretaria Acadèmica a través de la finestra. No es podrà accedir al despatx.
 • Les tutories seran, preferiblement, no presencials. 
 • El professorat (PDI) només podrà accedir al seu despatx. 

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.