Faculty of Nursing > The Faculty > Quality > Presentation
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Faculty of Nursing

Política i compromís de qualitat

Facultat d'Infermeria

Qualitat a nivell de centre

Març 2022

La Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona està compromesa amb la qualitat a tots els seus àmbits d’activitat. S’esmerça en transmetre una formació centrada en la persona, dirigida a atendre a totes les persones en la seva salut i en els processos vinculats al llarg de tot el cicle vital, seguint les directrius de la política de qualitat de la Universitat de Girona i els procediments d’avaluació establerts per tal de garantir amb transparència la millora continuada dels programes formatius i el retiment de comptes davant la societat.

S’esforça en ser un referent en els àmbits acadèmics i professionals, territorials i internacionals, amb un ferm compromís i lideratge en la formació i en la investigació en les ciències relacionades amb l’atenció a les persones.

La formació dels nostre estudiantat s’orienta cap a l’apoderament de les persones en la gestió de la seva salut, promovent el desenvolupament del pensament crític i reflexiu, la capacitat autònoma d’aprenentatge i la resolució de problemes, l’aplicació dels principis científics, humanístics i ètics així com la perspectiva d'equip multidisciplinari i de treball intersectorial amb el propòsit de formar professionals capaços de proporcionar les cures infermeres necessàries per donar resposta a les demandes de la societat actual.

Gràcies al suport de les institucions docents col·laboradores que conformen la nostra xarxa docent l’estudiantat completa en un entorn real la seva formació d’adquisició de les habilitats i de les competències necessàries per a l’exercici professional.

La Facultat compta amb dues Distincions Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària atorgada per la Generalitat de Catalunya. La primera fou obtinguda l’any 2008 com a reconeixement de les metodologies docents emprades que contemplen l’aprenentatge basat en problemes, les pràctiques clíniques, les de laboratori, els seminaris, la simulació i la implementació de l’avaluació continuada. La segona, concedida l’any 2021, ha estat orientada a reconèixer la simulació clínica en els estudis d’Infermeria i seva la transferència en el territori.

La Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona manifesta el seu compromís amb els mandats de l'Agenda 2030 que atorga a les universitats la responsabilitat, per una banda, d'incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en la seva activitat substantiva, és a dir, a la docència, a la recerca i a la política institucional i al lideratge social, atraient l'interès per formar i investigar sobre els ODS, i, d’altra banda, de ser una agent transformador de la societat.

Òrgans de gestió de qualitat i reglament

La Comissió de Qualitat de la Facultat d’Infermeria és l’òrgan que vetlla pel correcte desenvolupament dels processos de qualitat dels estudis de la facultat. S’encarrega de realitzar l’anàlisi del funcionament dels estudis i de garantir la participació de tots els grups d’interès per tal d’assegurar el retiment de comptes.

 

 

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.