Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2021-2022

Grau en Infermeria

Ciències bàsiques de la salut 1

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anatomofisiologia (3106G02001)

Aquesta assignatura pretén aportar els coneixements de l’anatomia i la fisiologia dels diferents aparells del cos humà i les implicacions d’aquests coneixements en la valoració, en la planificació de l’atenció i en els procediments d’infermeria. Els continguts generals són: El sistema musculoesquelètic. El sistema articular. El sistema cardiovascular. El sistema nerviós. El sistema endocrí. El sistema respiratori. El sistema digestiu. El sistema renal. El sistema reproductor. La sang. El sistema limfàtic. El sistema immunitari.

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Ciències bàsiques de la salut 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Nutrició, metabolisme i bioquímica (3106G02003)

Conceptes de metabolisme, bioquímica dels grups de nutrients, grups d'aliments. Requisits alimentaris saludables d'una persona. Pautes alimentàries saludables.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Bioestadística, epidemiologia i demografia (3106G02004)

Anàlisi estadística exploratòria de dades. Fonaments de probabilitat. Presa de decisions en l'àmbit de l'estadística clínica. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut dels individus i dels grups. Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals i identificar les possibles causes dels problemes de salut. Bases de metodologia de recerca quantitativa.

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Ciències bàsiques de la salut 3

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicologia de la salut i habilitats comunicatives (3106G02005)

Estratègies i habilitats per a una comunicació efectiva amb les persones, famílies i grups socials, així com per a l'expressió de les seves preocupacions i interessos. La relació empàtica i respectuosa amb la persona i la família d'acord amb l'estat de salut de la persona i la seva etapa de desenvolupament.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Ciències bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Llenguatge científic i sistemes d'informació (3106G02007)

Procés d'investigació: metodologia d'investigació quantitativa i qualitativa Accés a la informació per a la recerca, utilització de la llengua anglesa en la comunicació científica i el treball en xarxa per infermeria. Coneixement dels diferents sistemes d'informació, tecnologies, registres de les cures infermeres i comunicació considerant l'atenció a la salut centrada en la persona, en el nostre entorn i en el d'altres comunitats i països. Utilització de les TIC en el treball en xarxa.

Bbàsica 6 A Aanual ENanglès
B Aanual CAcatalà

Ciències de la infermeria 1

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bases conceptuals del coneixement infermer (3106G02010)

Construir el coneixement infermer amb bases teòriques i metodològiques infermeres per proporcionar una cura integral de la vida i de la salut de les persones, la família i la comunitat amb actitud reflexiva, analítica i creativa, mitjançant una atenció centrada en la persona i tenint en compte la dignitat de les persones.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Atenció infermera de la persona sana al llarg del cicle vital (3106G02011)

Introducció a les necessitats de les persones sanes segons l'etapa del cicle vital. Concepte de valoració integral de la salut de les persones i les families. Infantesa i adolescència: Conèixer les característiques del creixement i desenvolupament. Identificar l'atenció infermera dirigida al nounat, l'infant i l'adolescent. DONA: Conèixer l'anatomofisiologia de la dona i les característiques de les etapes del cicle reproductiu i el climateri. ADULT: Conèixer les característiques de l'etapa adulta de la persona. Conèixer com es realitza una valoració de la salut d'un adult. Recollida de dades, entrevista infermera, observació sistemàtica, exploració física. Valorar i identificar els patrons de normalitat en la persona adulta. ADULT GRAN: Conèixer el concepte d'envelliment de les persones i les seves repercussions físiques, psicològiques i socials. Conèixer els hàbits de vida que beneficien la salut de les persones.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Pràctiques de simulació clínica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques de simulació clínica I (3106G02022)

Permeten a l’estudiant adquirir les habilitats i coneixements per millorar la salud, el confort i el benestar de la persona.

OBobligatòria 3 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum 1. Introductori (3106G02025)

Pràctiques professionals que permetin integrar els coneixements, habilitats i actituds de la infermera basats en els principis i valors associats a l'atenció centrada en la persona incorporant els valors professionals, competències de comunicació, valoració i judici infermer.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Ciències bàsiques de la salut 1

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fisiopatologia (3106G02002)

Processos fisiopatològics, manifestacions i factors de risc determinants de l'estat de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.90%

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Ciències bàsiques de la salut 3

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicologia aplicada a les alteracions de salut (3106G02006)

Respostes psicosocials de les persones davant de les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment). Accions per proporcionar ajuda en aquestes situacions. Problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere. Prevenció, detecció precoç, assistència, rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Ciències bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Farmacologia clínica i terapèutica (3106G02008)

Conceptes bàsics de farmacologia centrada en la persona. Importància de l'apoderament i adherència de la persona al seu tractament farmacològic. Farmacovigilància. Relació benefici/risc/cost. Ús racional dels medicaments. Conceptes básics de farmacocinètica i farmacodinàmica. Interaccions farmacològiques. Els principals fàrmacs dels diferents grups terapèutics, posologia, vies d'administració, farmacocinètica, farmacodinàmica, efectes adversos, interaccions i principals precaucions i contraindicacions.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Actuació en urgències i emergències (3106G02009)

Conceptes d'urgència i emergència. Sistema integral d'urgències. Organització general de les urgències. Transport sanitari i fisiopatologia del transport. Valoració inicial del pacient urgent. Atenció d'infermeria a múltiples víctimes. Suport vital bàsic i avançat. Urgències mèdiques. Hemorràgies i xoc. Traumatismes greus. Lesions òssies, articulars i musculars. Ferides, mossegades i picades. Urgències relacionades amb el fred i la calor. Lesions per agents físics. Intoxicacions.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Ciències de la infermeria 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Infermeria clínica de l'adult I (3106G02012)

Manifestacions de les alteracions de salut, valoració i cures infermeres a la persona atesa amb malalties infeccioses, hematològiques, neoplasies, dermatològiques, digestives, cardiovasculars, respiratòries i endocrines. Conceptes i fonaments generals de les cures pal·liatives i la seva organització sanitària. Atenció infermera a la persona en situació terminal. Relació terapèutica amb la persona atesa, la família i/o el/la cuidador/a. Problemes nutricionals de major prevalença i recomanacions dietètiques.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria (3106G02013)

Ètica, bioètica i dret. Drets humans. Drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària. Codis deontològics. Responsabilitat ètica i legal dels professionals de la salut. Comitès de bioètica. Intimitat i confidencialitat. Informació i consentiment informat. Ètica de la investigació. Aspectes ètics i legals de l'exercici professional (inici i final de vida).

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Atenció infermera en salut mental I (3106G02014)

Bases de les cures infermeres en salut mental i psiquiatria. El context de la relació terapèutica. Les principals alteracions psicopatològiques. Atenció infermera als problemes de salut mental més prevalents en l'assistència sanitària. Intervenció infermera en la conducta suïcida. Diferències de gènere en els problemes de salut mental. Alteracions del comportament de la persona en funció del gènere, grup o comunitat i cultura.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Infermeria comunitària I (3106G02015)

Factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn. Atenció a les persones, integrants d'una comunitat, en situacions de salut i malaltia. Influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Educació i suport a la salut i benestar al membre d'una comunitat. Capacitat de la persona en relació amb la gestió de la pròpia salut.Tendències actuals de la infermeria comunitària

OBobligatòria 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Pràctiques de simulació clínica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques de simulació clínica II (3106G02023)

Exercicis de simulació clínica en espais formatius, on en diferents escenaris professionals es desenvolupen les actituds i habilitats imprescindibles per a realitzar les posteriors pràctiques en institucions sanitàries.

OBobligatòria 3 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum 2. Entorn comunitari (3106G02026)

Pràctiques clíniques en els centres de salut que permetin incorporar les competències professionals integrant amb la pràctica clínica els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències, relacionades amb l'atenció centrada en la persona.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Pràcticum 3. Entorn hospitalari (3106G02027)

Pràctiques clíniques en els serveis hospitalaris que permetin incorporar les competències professionals de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció a les persones en l'àmbit hospitalari. I que permetin integrar amb la pràctica clínica els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències relacionades amb l'atenció centrada en la persona.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Ciències de la infermeria 3

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Atenció infermera en salut mental II (3106G02016)

Bases de les cures infermeres en salut mental i psiquiatria. Atenció infermera a les persones amb problemes de salut mental en les diferents etapes del cicle vital de la persona: infantesa, adolescent, dona, ancià. Programes de cures d'intervenció per a les persones amb problemes de salut mental més prevalents. Diferències de gènere en els problemes de salut mental. Alteracions del comportament de la persona en funció del gènere, grup i/o comunitat i cultura.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Gestió d'infermeria (3106G02017)

La gestió en l'atenció de la salut en el segle XXI. Marc conceptual i principis bàsics de l'administració. Planificació i organització dels serveis de salut. Política de qualitat assistencial en relació a l'atenció centrada en la persona. Gestió d'infermeria, la responsabilitat infermera en l'administració de cures. Lideratge infermer.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Infermeria comunitària II (3106G02018)

Bases del nivell primari de salut i activitats a desenvolupar per proporcionar cures integrals d'infermeria a la persona, la família i la comunitat. Funció, activitats i actituds cooperatives que el professional ha de desenvolupar en un equip d'atenció primària de salut. Participació de les persones, la família i els grups en el procés de salut i malaltia. Metodologia i procediments necessaris per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Educació per a la salut i benestar dels membres de la comunitat, que poden estar afectats per problemes de salut, riscos, sofriment, malaltia, incapacitat o mort. Ús i indicacions de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria. Tecnologies i sistemes d'informació i comunicació en l'atenció sanitària. Anàlisi, disseny i aplicació per als principals problemes de salut.

OBobligatòria 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Ciències de la infermeria 4

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Cures infermeres a la persona gran amb alteracions de la salut (3106G02019)

Els problemes de salut més freqüents en la vellesa, les síndromes geriàtriques. Aspectes característics de la malaltia en la gent gran. Atenció infermera a l'ancià malalt. Tenir cura dels cuidadors en geriatria. Recursos assistencials en geriatria. Aspectes ètics en geriatria. La terapèutica farmacològica durant la vellesa. La relació entre nivells assistencials. Relació terapèutica amb la persona i família i/o cuidador.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Infermeria clínica de l'adult II (3106G02020)

Manifestacions de les alteracions de salut, valoració i cures infermeres a la persona amb malalties renals i urinàries, traumatismes múscul-esquelètics i malalties neurològiques. Atenció i cures infermeres de la persona atesa en la pre, intra i post intervenció quirúrgica. Manifestacions de les alteracions de salut, valoració i cures infermeres a la persona atesa en situacions complexes: en els serveis d'urgències i de cures intensives.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Infermeria clínica maternoinfantil (3106G02021)

DONA: Gestació, part i puerperi. Identificació de problemes, valoració i diagnòstic infermer. Atenció i cures infermeres dirigides a les mares. Intervencions i tècniques infermeres. Prevenció de complicacions. La relació entre nivells assistencials. Relació terapèutica amb la persona i/o la seva família. NADÓ, INFANT I ADOLESCENT: Nounat, infant i adolescent amb problemes de salut. Identificació i valoració infermera. Atenció i cures infermeres dirigides als infants amb problemes de salut. Intervencions i tècniques específiques. Prevenció de complicacions. Educació per a la salut dirigida als pares i/o cuidadors principals i/o als infants i als adolescents. Establiment de la relació terapèutica amb els infants i la seva família.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Pràctiques de simulació clínica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques de simulació clínica III (3106G02024)

Pràctiques i procediments en laboratoris de simulació en relació als continguts de les assignatures d'Infermeria Clínica de l'Adult II, Infermeria Comunitària II i Infermeria Materno-infantil.

OBobligatòria 3 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum 4. Entorn hospitalari avançat (3106G02028)

Pràctiques clíniques avançades en els serveis hospitalaris que permetin incorporar les competències professionals de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció a les persones en l'àmbit hospitalari. I que permetin integrar amb la pràctica clínica els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències relacionades amb l'atenció centrada en la persona.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Pràcticum 5. Entorn específic (3106G02029)

Pràctiques professionals en forma de rotatori clínic en hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció a les persones amb els problemes de salut més prevalents en les àrees d'obstetrícia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, malalt crític, urgències, geriatria i bloc quirúrgic; i que permetin integrar a la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències relacionades amb l'atenció centrada en la persona.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Pràcticum 6. Entorn específic. Avaluació de Competències Objectiva i Estructurada (ACOE) (3106G02030)

Pràctiques professionals en forma de rotatori clínic en hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció a les persones amb els problemes de salut més prevalents en les àrees d'obstetrícia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, malalt crític, urgències, geriatria i bloc quirúrgic; i que permetin integrar a la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències relacionades amb l'atenció centrada en la persona.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum 7. Entorn específic (3106G02031)

Pràctiques professionals en forma de rotatori clínic en hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció a les persones amb els problemes de salut més prevalents en les àrees d'obstetrícia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, malalt crític, urgències, geriatria i bloc quirúrgic; i que permetin integrar a la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències relacionades amb l'atenció centrada en la persona.

OBobligatòria 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Pràcticum 8. Entorn específic (3106G02032)

Pràctiques professionals en forma de rotatori clínic en hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció a les persones amb els problemes de salut més prevalents en les àrees d'obstetrícia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, malalt crític, urgències, geriatria i bloc quirúrgic; i que permetin integrar a la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències relacionades amb l'atenció centrada en la persona.

OBobligatòria 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Pràcticum 9. Entorn específic (3106G02033)

Pràctiques professionals en forma de rotatori clínic en hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció a les persones amb els problemes de salut més prevalents en les àrees d'obstetrícia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, malalt crític, urgències, geriatria i bloc quirúrgic; i que permetin integrar a la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències relacionades amb l'atenció centrada en la persona.

OBobligatòria 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Pràcticum 10. Entorn comunitari avançat (3106G02034)

Pràctiques clíniques en els centres de salut que permetin incorporar les competències professionals integrant amb la pràctica clínica els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències, relacionades amb l'atenció centrada en la persona.

OBobligatòria 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Pràcticum 11. Avançat (3106G02035)

Pràctiques professionals d'aprofundiment en l'àmbit d'interés particular de l'estudiant que permetin expandir al màxim els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències relacionades amb l'atenció centrada en la persona.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Pràcticum 12. Avançat. Avaluació de Competències Objectiva i Estructurada (ACOE) (3106G02036)

Pràctiques professionals d'aprofundiment en l'àmbit d'interés particular de l'estudiant que permetin expandir al màxim els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències relacionades amb l'atenció centrada en la persona.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Treball de fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball de final de grau (3106G02037)

El TFG dels estudis d’infermeria comporten la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball relacionat amb la ciència infermera en què s’apliquin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en els estudis de Grau en Infermeria

OBobligatòria 12 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C 1primer semestre NDno definit

Assignatures optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Abordatge infermer de la sexualitat en el cicle vital (3106G02038)

Aprofundir en els coneixements de la sexualitat humana en el cicle de la vida per desenvolupar eines dirigides a la promoció d'una sexualitat saludable des d'una perspectiva de gènere i de la professió infermera.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Addiccions (3106G02039)

Atenció infermera a les persones amb addiccions. Evolució de la conducta addictiva, classificació de les substàncies/conductes addictives, criteris diagnòstics, intervenció infermera en les intoxicacions i diferents fases de l'abstinència de cadascuna de les substàncies/conductes addictives. Addiccions del segle XXI, addiccions comportamentals (videojocs, noves tecnologies, mòbil, feina, etc.). Atenció infermera en reducció de danys (Programa de Manteniment de Metadona, Programa d'Intercanvi de Xeringues, etc.). Model de motivació pel canvi.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre NDno definit
C 2segon semestre NDno definit

Atenció integral a les persones amb ferides cròniques (3106G02041)

L'atenció a les persones que pateixen ferides cròniques requereix pràctiques basades en l'evidència, i les infermeres són les professionals que més poden aportar-ne i aplicar-les. Cal conèixer els diferents tipus de lesions relacionades amb la dependència, a les extremitats inferiors, les tumorals i altres de baixa prevalença, així com la seva prevenció i el seu tractament. Fer una valoració integral de la persona i de la seva família (no només de la ferida) ens permetrà oferir unes cures infermeres adaptades al pacient i a la seva situació.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre NDno definit
C 1primer semestre NDno definit

Infermeria de pràctica clínica avançada (3106G02046)

Cures d'infermeria de pràctica clínica avançada en persones fràgils amb problemes de salut complexos. Cures complexes de persones diagnosticades de càncer. Cures complexes de persones amb malalties cròniques avançades.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre NDno definit
C 1primer semestre NDno definit

Anglès per a infermeria (3106G02048)

Terminologia anglesa en ciències de la salut i específicament en cures infermeres. Anglès científic. Llenguatge i comunicació amb els usuaris de parla anglesa en els diferents àmbits d'atenció. Comunicació científica escrita i oral en ciències de la salut en anglès.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

La infermera des del pensament crític i centrat en la persona (3106G02049)

Aplicació del pensament crític en la cura de les persones. Judici infermer en l'àmbit de la promoció de la salut, la prevenció i l'atenció a les persones amb problemes de salut. Incloure les preferències de les persones i considerar-les el centre de la cura. Desenvolupar la pràctica infermera basada en l'evidència científica.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.