Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2016-2017

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària (IU)

Bàsic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

P-Fonaments científics i professionals de la Psicologia Sanitària (3501MO2584)

Concepte de salut integral. Models explicatius de la salut i de la malaltia. Naturalesa biopsicosocial del comportament humà. Actuació professional del psicòleg dins del marc sanitari. Normativa legal vigent en el sistema sanitari espanyol. Confidencialitat i protecció de dades

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

V-Fonaments científics i professionals de la Psicologia Sanitària (3501MO2585)

Concepte de salut integral. Models explicatius de la salut i de la malaltia. Naturalesa biopsicosocial del comportament humà. Actuació professional del psicòleg dins del marc sanitari. Normativa legal vigent en el sistema sanitari espanyol. Confidencialitat i protecció de dades

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Específic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

P-Models i tècniques avançades en avaluació i diagnòstic en Psicologia de la salut (3501MO2586)

Models d'avaluació i diagnòstic en el camp de la psicologia sanitària. Tècniques i procediments d'avaluació i diagnòstic per a l'abordatge dels trastorns del comportament i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut. Informes psicològics en funció dels destinataris. Planificació i supervisió dels processos d'avaluació psicològica. Eines d'avaluació i intervenció psicològica en línia

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

V-Models i tècniques avançades en avaluació i diagnòstic en Psicologia de la salut (3501MO2587)

Models d'avaluació i diagnòstic en el camp de la psicologia sanitària. Tècniques i procediments d'avaluació i diagnòstic per a l'abordatge dels trastorns del comportament i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut. Informes psicològics en funció dels destinataris. Planificació i supervisió dels processos d'avaluació psicològica. Eines d'avaluació i intervenció psicològica en línia

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

P-Entrenament en habilitats bàsiques del psicòleg general sanitari (3501MO2588)

Habilitats de comunicació interpersonal. Gestió de les emocions en el context sociosanitari. Habilitats emocionals i comunicatives en el treball en equip. Fonaments de bioètica i mètodes de deliberació en la pràctica professional

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

V-Entrenament en habilitats bàsiques del psicòleg general sanitari (3501MO2589)

Habilitats de comunicació interpersonal. Gestió de les emocions en el context sociosanitari. Habilitats emocionals i comunicatives en el treball en equip. Fonaments de bioètica i mètodes de deliberació en la pràctica professional

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

P-Promoció, prevenció i intervenció en Psicologia de la salut 1 (3501MO2590)

Factors psicosocials associats als problemes de salut i de malaltia. Factors de risc i protecció. Intervenció individual i comunitària. Disseny i desenvolupament de programes d'intervenció psicològica. Supervisió i avaluació de plans i programes d'intervenció.

OBobligatòria 4,5 A 1primer semestre CAcatalà

V-Promoció, prevenció i intervenció en Psicologia de la Salut 1 (3501MO2591)

Factors psicosocials associats als problemes de salut i de malaltia. Factors de risc i protecció. Intervenció individual i comunitària. Disseny i desenvolupament de programes d'intervenció psicològica. Supervisió i avaluació de plans i programes d'intervenció.

OBobligatòria 4,5 A 1primer semestre CAcatalà

P-Promoció, prevenció i intervenció en Psicologia de la salut 2 (3501MO2592)

Promoció i educació per a la salut psicològica. El paper de les noves tecnologies en la Promoció de la Salut. Intervenció psicològica en línia. Intervenció psicològica en condicions i malalties cròniques

OBobligatòria 4,5 A 1primer semestre CAcatalà

V-Promoció, prevenció i intervenció en Psicologia de la salut 2 (3501MO2593)

Promoció i educació per a la salut psicològica. El paper de les noves tecnologies en la Promoció de la Salut. Intervenció psicològica en línia. Intervenció psicològica en condicions i malalties cròniques

OBobligatòria 4,5 A 1primer semestre CAcatalà

P-Intervenció en salut mental infanto-juvenil (3501MO2594)

Actualització en trastorns de la salut mental en la infància i l'adolescència. Factors biològics i psicosocials associats a la salut mental. Programes d'intervenció. Avaluació i supervisió dels programes d'intervenció. Programes d'intervenció a través de noves tecnologies i la seva avaluació

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

V-Intervenció en salut mental infanto-juvenil (3501MO2595)

Actualització en trastorns de la salut mental en la infància i l'adolescència. Factors biològics i psicosocials associats a la salut mental. Programes d'intervenció. Avaluació i supervisió dels programes d'intervenció. Programes d'intervenció a través de noves tecnologies i la seva avaluació

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

P-Intervenció en salut mental en adults i persones grans (3501MO2596)

Actualització en trastorns de la salut mental en adults. Factors biològics i psicosocials associats a la salut mental Programes d'intervenció. Avaluació i supervisió dels programes d'intervenció

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

V-Intervenció en salut mental en adults i persones grans (3501MO2597)

Actualització en trastorns de la salut mental en adults. Factors biològics i psicosocials associats a la salut mental Programes d'intervenció. Avaluació i supervisió dels programes d'intervenció

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

P-Intervenció neuropsicològica (3501MO2598)

Actualització en trastorns neuropsicològics. Avaluació neuropsicològica. Programes d'intervenció. Avaluació i supervisió dels programes d'intervenció.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

V-Intervenció neuropsicològica (3501MO2599)

Actualització en trastorns neuropsicològics. Avaluació neuropsicològica. Programes d'intervenció. Avaluació i supervisió dels programes d'intervenció.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

P-Intervenció en persones amb diversitat funcional i intel·lectual (3501MO2600)

Actualització en diversitat funcional i intel · lectual. Processos i tècniques d'avaluació de la diversitat funcional i intel · lectual. Programes d'intervenció. Avaluació i supervisió dels programes d'intervenció. Intervenció en diversitat funcional i intel · lectual a través de les noves tecnologies

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

V-Intervenció en persones amb diversitat funcional i intel·lectual (3501MO2601)

Actualització en diversitat funcional i intel · lectual. Processos i tècniques d'avaluació de la diversitat funcional i intel · lectual. Programes d'intervenció. Avaluació i supervisió dels programes d'intervenció. Intervenció en diversitat funcional i intel · lectual a través de les noves tecnologies

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

P-Investigació en salut i qualitat de vida (3501MO2602)

Fonts documentals en salut i qualitat de vida. Aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit sanitari. Dissenys d'investigació en l'àmbit de la salut i qualitat de vida. Difusió i transferència de resultats

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

V-Investigació en salut i qualitat de vida (3501MO2603)

Fonts documentals en salut i qualitat de vida. Aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit sanitari. Dissenys d'investigació en l'àmbit de la salut i qualitat de vida. Difusió i transferència de resultats

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques externes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques externes 1 (3501MO2604)

70%

OBobligatòria 12 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre NDno definit

Pràctiques externes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques externes 2 (3501MO2605)

70%

OBobligatòria 18 A 1primer semestre CAcatalà
B 2segon semestre NDno definit

Treball fi de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball fi de Màster (3501MO2606)

El Treball Final de Màster pretén desenvolupar totes les competències treballades al llarg del Màster i aplicar-les en l'àmbit de la psicologia sanitària, bé sigui com un treball de recerca o d'innovació professional

OBobligatòria 12 A 1primer semestre CAcatalà