Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2021-2022

Grau en Pedagogia

Pedagogia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Aproximació al fenomen educatiu (3101G00100)

Bbàsica 6 FG 1primer semestre

Pedagogia (3101G05002)

Els tres objectius principals d'aquesta matèria són: 1) establir uns primers referents pedagògics, focalitzant l'atenció en la pedagogia del segle XX a Catalunya i a Occident; 2) reconèixer les pedagogies del segle XX a l'actualitat; i 3) reflexionar sobre la pedagogia del futur.

Bbàsica 6 J 2segon semestre

Psicologia i Eduació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Processos psicològics i desenvolupament humà (3101G00101)

Psicologia del desenvolupament, psicologia bàsica

Bbàsica 6 FG 1primer semestre

Psicologia social (3101G00102)

L'objectiu fonamental d'aquest mòdul és comprendre com la dimensió social del nostre mon configura la nostra realitat i com nosaltres configurem, al mateix temps, aquesta dimensió social. Per això s'estudiaran conceptes com la interacció social, la realitat social, la percepció social, els estereotips i prejudicis, les relacions intergrupals i les identitats socials, la influència social i les relacions de poder, entre d'altres.

Bbàsica 6 JG 2segon semestre

Societat, cultura i educació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sociologia (3101G00103)

Bbàsica 6 FG 1primer semestre

Claus filosòfiques i històriques del món actual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pensament contemporani (3101G00105)

Plantejaments bàsics de les discussions filosòfiques més importants del segle XX.

Bbàsica 6 FG 1primer semestre

Fonaments d'economia i dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments d'economia (3101G00107)

Fonaments d'Economia: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Introducció a l'empresa; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament. La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 JG 2segon semestre

Pedagogia i professionalització

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pedagogia escolar (3101G05011)

L’assignatura és una aproximació al món educatiu formal. Es tractararà d’aproximar-nos als centres educatius, als professionals que hi treballen i a les seves activitats en els aspectes normatiu i organitzatius, en la seva complexitat i realitat actual. L’assignatura també voldrà contribuir a l’orientació professional del futur estudiant, car escoles i instituts són centres educatius on hi treballen pedagogs i pedagogues.

OBobligatòria 3 J 2segon semestre

Pedagogia social (3101G05012)

100

OBobligatòria 3 J 2segon semestre

Pedagogia laboral i orientació (3101G05013)

100%

OBobligatòria 3 J 2segon semestre

Pedagogia cultural i comunicació (3101G05014)

Les relacions entre educació i cultura han estat estudiades per molts pedagogs, filòsofs i pensadors al llarg del temps. Malgrat l'aparent proximitat dels dos conceptes, el diàleg entre les polítiques i el sector cultural i l'educatiu no sempre és senzill. La pedagogia cultural és un camp professional en creixement per la qual cosa calen capacitats específiques de treball en entorns de gran complexitat i transversalitat.

OBobligatòria 3 J 2segon semestre

L'exercici professional de la pedagogia (3101G05015)

Definirem qui és i què pot fer professionalment un/a pedagog/a en l'exercici professional de la Pedagogia. Per això, coneixerem els diferents àmbits, tasques i competències que haureu de desenvolupar per exercir de pedagogs/gues. Alhora, establirem una conceptualització de termes professionals que us seran útils durant tot el grau.

OBobligatòria 6 F 1primer semestre

Societat, cultura i educació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Antropologia (3101G00104)

Introducció general a l'Antropología social i cultural

Bbàsica 6 FG 1primer semestre

Claus filosòfiques i històriques del món actual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Claus històriques del món actual (3101G00106)

Estudi i interpretació del món actual a partir de l’anàlisi dels grans conflictes mundials i regionals del nostre temps en perspectiva històrica.

Bbàsica 6 FG 1primer semestre

Fonaments d'economia i dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Funcions i conceptes bàsics del dret (3101G00108)

L'assignatura està dissenyada per a brindar coneixements útils a futurs professionals en pedagogia i treball social. Per això s'orienta al coneixement de problemes relatius al dret i la moral així com a eines pràctiques útils per a l'estudi de totes dues carreres.

Bbàsica 6 JG 2segon semestre

Investigació i pràctica educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bases de la investigació en Educació (3101G05086)

El procés d'investigació social. Enfocaments i dissenys d'investigació social. Tècniques de recollida d'informació. Tècniques d'anàlisi de dades: estadística aplicada a la investigació social i anàlisi de dades qualitatives. L'informe d'investigació. La investigació com a procés reflexiu des de la pràctica professional. Informació i documentació en processos d'investigació social

OBobligatòria 6 J 2segon semestre

Didàctica i currículum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Processos d'ensenyament i aprenentatge (3101G05018)

Aquesta matèria es proposa fonamentalment: - Comprendre els processos d'ensenyament i aprenentatge i els diversos elements que l'integren. - Conèixer l'organització i el currículum de les diverses etapes del sistema educatiu de Catalunya. - Aprendre a planificar els processos d'ensenyament i aprenentatge.

OBobligatòria 6 F 1primer semestre

Història i política de l'educació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Política i legislació social i educativa (3101G00110)

OBobligatòria 6 JG 2segon semestre

Història de l'educació i de la pedagogia (3101G05020)

Anàlisi interdisciplinària de la societat des de la perspectiva històrica com a recurs per entendre la dinàmica educativa en la societat del segle XXI. Estudi dels canvis culturals en la nostra societat i la influència en els models educatius d'avui.

OBobligatòria 6 F 1primer semestre

Organització i gestió educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teories i processos organitzatius (3101G00111)

Aquesta assignatura presenta els diferents paradigmes organitzatius (burocràcia, gerencialisme i models relacionals-deliberatius) i els projecte a l'àmbit socioeducatiu. Aquesta visió panoràmica permet situar els models organitzatius en relació als contextos on operen i, per tant, als reptes socials i educatius de cada moment.

OBobligatòria 6 JG 2segon semestre

Optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La intervenció pedagògica: família i entorn social (3101G00117)

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de risc (3101G00119)

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Pedagogia i educació infantil (3101G05031)

100%

OPoptativa 3 F 2segon semestre

Pedagogia i integració social (3101G05033)

Atenció a la diversitat en l'àmbit social. Persones amb discapacitat i inclusió social.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Atenció a la diversitat a l'educació secundària (3101G05037)

Atenció a la diversitat a l'educació secundària. Coneixement del treball en els centres d'educació formal, sobretot els instituts.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Dificultats d'aprenentatge (3101G05038)

Aquesta assignatura pretén introduir l’alumnat en el ampli camp de les dificultats d’aprenentatge, especialment a l’àmbit escolar. Anomenades també dificultats específiques d’aprenentatge, es tractaran les següents: Dislèxia, Disgrafia, Discalcúlia, Dispràxia, Disfàsia o Trastorn específic del llenguatge, Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDA(H)). Un objectiu important d’aquesta assignatura és identificar i descriure cadascuna d’aquestes dificultats d’aprenentatge, així com dissenyar, desenvolupar, analitzar i avaluar programes d’intervenció educativa en contextos escolars i familiars.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Diagnòstic en educació (3101G05041)

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Intervenció pedagògica i trastorns del desenvolupament (3101G05043)

En aquesta optativa ens endinsarem en el món de la inclusió social i l’atenció a la diversitat. Treballarem la intervenció pedagògica amb les persones que presenten un trastorn del desenvolupament, des dels àmbits de l’educació formal, no formal i informal.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Projectes artístics com a recurs socioeducatiu (3101G05046)

Els llenguatges artístics com la música, les arts visuals, les arts escèniques, el cinema i el món audiovisual, la literatura tenen uns potencials comunicatius, expressius, emocionals, ètics i crítics singulars. Son sens dubte el gran recurs d'educació de la creativitat, de la personalitat, del pensament crític i el treball comunitari, una eina clau per la cohesió social, l'equitat i la transverrsalitat dels aprenentatges. Per això, es consideren avui recursos fonamentals tant per a l'educació formal com en l'àmbit sociocultural i de formació de ciutadania. Aquesta assignatura s'estructura a partir de la vivència de l'art com a eina de coneixement d'un mateix i del que ens envolta com a punt de partida per fer dels projectes artístics, un recurs de transformació social des de una perspectiva socioeducativa comunitària.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Pedagogia del lleure (3101G05047)

La pedagogia de lleure com educació integral.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Models d'orientació (3101G05060)

En aquesta assignatura, l'alumne/a treballarà els principis, objectius i funcions de l'orientació des de la Pedagogia en tots els seus àmbits així com els fonaments de l'orientació i la funció orientadora (tant individual com col·lectiva) coneixent els models teòrics i metodològics d'aquest camp d'intervenció pedagògica. Aquests coneixements seran aplicables a posteriori a altres assignatures com orientació laboral, orientació social, orientació escolar o orientació personal.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Orientació educativa (3101G05066)

90%

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Direcció i gestió de centres culturals (3101G05077)

La direcció i gestió de centres culturals és cada vegada més, una sortida professional per a les persones formades en pedagogia. En aquesta assignatura ens introduirem en la gestió cultural i en la visió contemporània del que hauria de ser un centre cultural com a espai de construcció de ciutadania.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

La joventut avui: noves formes culturals i de socialització (3101G05084)

El 100% de l'assignatura és en català

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Els nous contextos de diversitat cultural (3101G05085)

OPoptativa 3 JP 2segon semestre

Didàctica i currículum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Disseny, desenvolupament i innovació del currículum (3101G05019)

CATALÀ

OBobligatòria 6 F 1primer semestre

Història i política de l'educació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sociologia i economia de l'educació (3101G05022)

OBobligatòria 6 F 1primer semestre

Organització i gestió educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112)

Una de les funcions que poden recaure sobre els professionals de la Pedagogia i/o del Treball Social és la direcció i/o gestió de centres i projectes educatius, socials i d'altres naturaleses. Aquesta assignatura és una introducció pràctica per l'adquisició i anàlisi de les competències que el professional ha d'adquirir per poder dur a terme aquesta funció de direcció i/o gestió de centres i/o projectes en qualsevol àmbit professional de qui exerceix la Pedagogia o el Treball Social.

OBobligatòria 6 FG 1primer semestre

Supervisió i avaluació educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Avaluació de centres, programes i professionals (3101G00113)

Passos per al disseny d'una avaluació. Redacció d'indicadors. Instruments d'avaluació. Avaluació per competències.

OBobligatòria 6 FG 1primer semestre

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum (3101G05082)

OBobligatòria 30 J 2segon semestre

Investigació i pràctica educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Instruments i estratègies d'investigació educativa (3101G05017)

Mètodes quantitatius i qualitatius en investigació educativa. Disseny i realització d’un projecte de recerca educativa adaptat a les necessitats educatives. La qualitat en la investigació educativa: criteris reguladors. Disseny d’instruments per a la recerca.

OBobligatòria 6 F 1primer semestre

Supervisió i avaluació educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Diagnòstic i comparació de sistemes educatius (3101G05026)

L'assignatura és una introducció a la situació dels sistemes educatius contemporanis des de l'educació comparada i també una introducció a la diagnosi dels sistemes educatius.

OBobligatòria 6 F 1primer semestre

Competències professionals integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tecnologies de la informació i la comunicació (3101G00114)

Aquest mòdul pretén desenvolupar en l'alumnat les competències tecnològiques i informacionals que permetin el seu desenvolupament personal i professional en el context actual.

OBobligatòria 3 JG 2segon semestre

Ètica i deontologia professional (3101G00115)

100

OBobligatòria 3 JG 2segon semestre

Presentació de projectes basats en la neurologia (3101G05087)

Presentació de projectes basats en la neurologia: Bases neurocognitives de l'aprenentatge i la conducta Bases neuroemocionals de l'aprenentatge i la conducta

OBobligatòria 3 F 1primer semestre

Anglès com a recurs per entendre l'economia de l'educació (3101G05088)

Aquest curs té l'objectiu de proporcionar a l'alumne/a una sèrie d'eines teòriques i metodològiques que l'ajudin a identificar i analitzar el paper de l'educació en l’economia així com també discernir entre les diferents perspectives econòmiques de l’educació i quines implicacions tenen aquestes a la pràctica educativa. Durant el període de classes no només s'observaran les principals teories econòmiques existents (Marxisme, Keynesianisme i Neoliberalisme), també s'analitzaran quins són els debats més actuals pel que fa a la llibertat d’elecció de centre educatiu, la segregació escolar, la gratuïtat de l’educació universitària, la mida de la classe (ratio mestres/alumnes), el rol de l’educació en el desenvolupament econòmic i humà, o les competències i habilitats requerides per l’accés al mercat laboral entre altres temàtiques.

OBobligatòria 3 F 1primer semestre

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de grau (3101G05083)

El TFG de Pedagogia és un mòdul de caràcter obligatori, de 18 crèdits ECTS (450 hores de dedicació), a realitzar en el segon semestre del quart i darrer curs del grau i orientat explícitament a l’avaluació dels objectius, les capacitats, les competències transversals i professionals, i les habilitats establertes en el grau. De fet, el TFG hauria de representar la culminació de l’esforç professionalitzador iniciat amb els mòduls de formació bàsica de primer i segon curs, els mòduls obligatoris programats, l’oferta ordenada de matèries optatives (30 crèdits ECTS) i les pràctiques externes (30 crèdits ECTS), realitzades durant el segon semestre del tercer curs. Comporta la realització, per part de l’estudiant, d’una monografia, un estudi, un projecte, una memòria o un treball. Podrà tenir una orientació de recerca (sobre un tema teòric o històric; o centrat en una pràctica, experiència o innovació concreta) o bé una orientació professional (elaboració d’un projecte educatiu, de material o recursos d’ensenyament-aprenentatge; avaluació de projectes, programes, plans de caràcter socioeducatiu; o memòria de l’aplicació duta a terme d’un projecte, d’uns recursos o d’una innovació educativa). El TFG podrà constituir-se com a part del complement europeu al títol.

OBobligatòria 18 J 2segon semestre
S 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.