Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Bases de la producció vegetal: material vegetal, sistemes de producció i d'explotació. Biotecnologia i avenços tecnològics en la produccció vegetal.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Concepcio Moragrega Garcia  / Gemma Rosello Prados
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CE09 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Identificació i caracterització d'espècies vegetals.
 • CE10 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Les bases de la producció vegetal, els sistemes de producció, de protecció i d'explotació.
 • CE12 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Aplicacions de la biotecnologia en l'enginyeria agrícola i ramadera.
 • CE18 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Transferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agrari.

Continguts

1. MATERIAL VEGETAL: REPRODUCCIÓ I PROPAGACIÓ

          1.1. CICLE BIOLÒGIC EN VEGETALS. Característiques i etapes. Tipus d’espècies vegetals segons la durada del cicle biològic.

          1.2. SISTEMES DE REPRODUCCIÓ DE LES PLANTES SUPERIORS. Reproducció sexual. Fecundació i formació de la llavor. Reproducció asexual.

          1.3. MORFOGÈNESI EN VEGETALS. Desenvolupament embrionari. Formació de l'arrel, tija, fulles i flors. Formació i creixement dels fruits.

          1.4. REGULACIÓ DEL CREIXEMENT I DEL DESENVOLUPAMENT EN VEGETALS: Hormones i receptors. Mecanisme d'acció de les hormones. Principals fitohormones: auxines, gibberel•lines, citoquinines , àcid abscísic i etilè.

2. MATERIAL VEGETAL: MILLORA I BIOTECNOLOGIA

          2.1. EL GENOMA DE LES PLANTES SUPERIORS. Bases de genètica vegetal. Monohibridisme i polihibridisme. Caràcters qualitatius i caràcters quantitatius.

          2.2. OBJECTIUS I MÈTODES DE MILLORA. Millora clàssica, mètodes i aplicacions. Millora d’espècies autògames. Obtenció de línees pures. Millora d’espècies al.lògames. Obtenció d’híbrids i de varietats sintètiques. Selecció clonal. Obtenció de varietats clon.

          2.3. TÈCNIQUES APLICADES A LA MILLORA. Mutagènesi, poliploides. Fonament i exemples d'ús.

          2.4. BIOTECNOLOGIA I MILLORA VEGETAL. Apliacions de tècniques biotecnològiques en millora vegetal. Fonaments i exemples. Cultiu in vitro. Hibridació somàtica. Obtenció d’haploides i dobles haploides. Enginyeria genètica.

3. MATERIAL VEGETAL: DIVERSITAT DE LES ESPECIES CULTIVADES I MALES HERBES

          3.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE GIMNOSPERMES I ANGIOSPERMES. Angiospermes: característics generals de les Dicotiledònies i Monocotiledònies.

          3.2. ANGIOSPERMES DICOTILEDÒNIES. Policàrpiques, Apètales, Dialipètales i Simpètales. Característiques generals, principals famílies. Espècies d’interès en agricultura.

          3.3. ANGIOSPERMES MONOCOTILEDÒNIES: Característiques generals, principals famílies. Espècies d’interès en agricultura.

4. SISTEMES DE PRODUCCIÓ AGRÍCOLA

          4.1. LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA. Definició. Factors i limitacions de la producció. Components dels rendiment. Rendiment i densitat. Qualitat del producte. Producció econòmica. Producció certificada.

          4.2. ELS SISTEMES AGRÍCOLES. Definició. Objectius. Tipus i classificació. Ordenació dels cultius. Rotacions i alternatives.

          4.3. CONREUS EXTENSIUS. Principals grups de conreus (cereals d'estiu, cereals d'hivern, oleaginoses, lleguminoses, farratges). Característiques morfològiques i fisiològiques. Tipus d'aprofitament. Conservació i maneig de les produccions.

          4.4. CONREUS INTENSIUS. Conreus d'horta a l'aire lliure. Conreus forçats (acotxats, túnels i hivernacles). Característiques morfològiques i fisiològiques. Tipus d'aprofitament. Conservació i maneig de les produccions.

          4.5. CONREUS ARBORIS. Fructicultura intensiva i extensiva. Espècies de creixement ràpid. Característiques morfològiques i fisiològiques. Tipus d'aprofitament. Conservació i maneig de les produccions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 8,00 0 8,00
Prova d'avaluació 6,00 34,00 0 40,00
Sessió expositiva 34,50 10,00 0 44,50
Sessió participativa 11,50 10,00 0 21,50
Sessió pràctica 14,00 10,00 0 24,00
Treball en equip 2,00 10,00 0 12,00
Total 68,00 82,00 0 150

Bibliografia

 • Allard, R. W (1978 ). Principios de la mejora genética de las plantas (3ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Barceló Coll, Juan (cop. 2001 ). Fisiología vegetal . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Bonnier, Gaston (1988 ). Claves para la determinación de plantas vasculares . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Combe, Laurette (cop. 1990 ). Les Systèmes de culture . Paris: Institut national de la recherche agronomique. Catàleg
 • Cubero Salmerón, José Ignacio (2003 ). Introducción a la mejora genética vegetal (2ª ed. rev. y ampliada). Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Font i Quer, Pius (1979 ). Iniciació a la botànica : morfologia externa (2a ed. actualitzada, a cura d'Oriol de Bolòs). Barcelona: Fontalba. Catàleg
 • Fuentes Yagüe, José Luis (1988 ). Botánica agrícola (2 ed. revisada y ampliada). Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Servicio de Extensión Agraria :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Gallais, A. Bannerot, H. (cop. 1992 ). Amélioration des espèces végétales cultivées : objectifs et critères de sélection . Paris: Institut national de la recherche agronomique. Catàleg
 • Izco, Jesús (cop. 2004 ). Botánica (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill-Interamericana. Catàleg
 • Langer, R. H. M (1991 ). Agricultural plants (2nd ed.). Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Lebeau, René (2000 ). Les Grands types de structures agraires dans le monde (7e éd., mise à jour). Paris: Armand Colin. Catàleg
 • Mauseth, James D (cop. 2009). Botany : an introduction to plant biology (4th ed.). Boston [etc.]: Jones and Bartlett Publishers. Catàleg
 • McManus, Michael T. Veit, Bruce E. (2002 ). Meristematic tissues in plant growth and development . Boca Raton: CRC Press. Catàleg
 • Moore, Randy (cop. 1998 ). Botany (2nd ed). Boston (Mass.) [etc.]: WCB/McGraw-Hill. Catàleg
 • Parker, R. O (cop. 2000 ). La Ciencia de las plantas . Madrid: International Thomson Editores Spain-Paraninfo. Catàleg
 • Raven, Peter H (1991-1992 ). Biología de las plantas . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Recasens i Guinjuan, Jordi (DL 2000). Botànica agrícola : plantes útils i males herbes . [Lleida]: Edicions de la Universitat de Lleida. Catàleg
 • Strasburger, Eduard Sitte, Peter Fortes Fortes, M.ª Jesús (cop. 2004 ). Tratado de botánica (35ª ed. alemana actualizada por Peter Sitte ... [et al.]). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Virgili Sanromà, Josep M. Bosch i Serra, Àngela D. (cop. 2009). Fitotècnia : fonaments i tecnologies de la producció agrícola . Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració de treballs Elaboració de forma correcta del treball proposat, cerca d'informació completa i adequada. Exposició oral correcta. La no entrega/realització es puntuarà amb una nota de 0. 13 No
Proves escrites (parcials i/o final) Correció en les respostes i solucions aportades. Activitat recuperable. 55
Prova d'avaluació pràctica Correció en la solució aportada. 20
Altres activitats (elaboració d'un herbari de males herbes) Correcció en el document. Si no es realitza o s'entrega en el termini proposat es qualificarà amb una nota de 0. 12 No

Qualificació

Avaluació continuada per parcials (proves escrites). Cada parcial s'aprova quan la nota obtinguda és igual o superior a 5.

Activitats d'assistència obligatòria: pràctiques d'aula i pràctiques de laboratori.
Els treballs i exercicis d'avaluació que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts.

Per aprovar l'assignatura, cal obtenir un mínim de 5 (sobre 10) en la nota de cada parcial (o examen final en avaluació única) i que la nota global de l'assignatura sigui igual o superior a 5.

En el cas de no acomplir els criteris exigits per superar l'assignatura, la puntuació de la mateixa s'obtindrà de la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació, sempre que aquesta sigui inferior a 5; en cas contrari la nota serà 4.

Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura. En funció del tipus d'acte fraudulent la Direcció de l'Escola iniciarà els procediments adients d'acord amb la Llei 3/2022 de 24 de febrer de Convivència Universitària (https://www.boe.es/eli/es/l/2022/02/24/3)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització dels exàmens (parcials/final i exàmen de pràctiques) implicarà un NO PRESENTAT en la qualificació final de l’assignatura.

També rebrà la qualificació de NO PRESENTAT si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura (aula, laboratori ).

Avaluació única:
En cas que s'opti per l'avaluació única aquesta consistirà en:
un EXAMEN FINAL (80% nota) i l'entrega del TREBALL escrit i oral en format vídeo (10 % nota) i d'un HEBARI DE MALES HERBES (digital i físic) (10 % nota).
L'examen FINAL es realitzarà el dia previst al calendari d'exàmens de l'EPS. Inclourà els contiguts desenvolupats a les classes de teoria, pràctiques d'aula i pràctiques de laboratori.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 en les proves d'avaluació escrita i en la nota final de l'assignatura.

Tutoria

Les tutories es realitzaran de forma individual o en grup sempre que l'estudiantat ho sol.liciti per correu electrònic al professorat de l'assignatura. Es realitzaran tutories no presencials o presencials, segons situació sanitaria Covid del moment.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació es realitzarà a través del correu electrònic institucional (UdG), del xat del moodle i del fòrum d'avisos i notícies del moodle.
La informació es penjarà també en la pàgina de l'assignatura del moodle. També s'informarà l'estudiantat en les sessions de classe.

Observacions

Crèdits en malherbologia per assolir l’habilitació d’assessor en Gestió Integrada de Plagues: 1,3 crèdits.

Aquests crèdits corresponen a: 0,7 crèdits de Teoria i Pràctiques aula i 0.6 crèdits de Pràctiques de laboratori/camp i visites

Assignatures recomanades

 • Bases tecnològiques de la producció vegetal 1
 • Biologia
 • Geologia, edafologia i climatologia

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.