Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Té algun poder el treballador davant la corporació multinacional, o tan sols davant l’empresa petita o mitjana? La firma del contracte suposarà la motivació i entrega del treballador o treballadora que l’han signat? Com aconseguir la motivació d’una plantilla que suposarà una major qualitat i eficiència, i una major satisfacció dels consumidors? A ulls de l’empleador o dels gruix dels treballadors és el mateix tenir per company una dona, un immigrant provinent d’Àfrica, un jove de 18 anys o un major de 55 anys…? Tenen les empreses les eines per adreçar o evitar les discriminacions? I per integrar la diversitat? A l’assignatura plantejarem aquesta i d’altres qüestions i intentarem donar-hi resposta a través de la sociologia de les relacions laborals. L'assignatura pretén dotar a l'alumnat de teories, coneixements i instruments per analitzar les relacions laborals de la societat de la informació des d'una perspectiva sociològica. El terme relacions laborals es fa servir habitualment per designar les pràctiques i les regles que estructuren les relacions entre els assalariats, els empresaris i l'Estat a diferents nivells: dins una empresa, una branca d'activitat, un territori determinat o l'economia en general. Aquestes relacions poden ser individuals o col·lectives, de manera que els actors poden estar directament implicats o bé relacionar-se a través dels seus representants (com per exemple, els grups, els sindicats d'assalariats, les organitzacions empresarials o bé les institucions del Estat). Així mateix, aquestes relacions poden ser informals (com en una família o en un grup d’amics) o formals (acords, convenis col·lectius, reglaments, lleis, etc.). Aquesta definició àmplia de les relacions laborals permet delimitar un camp de recerca científica amb aproximacions més macro, com l'estudi del moviment sindical, de les associacions empresarials, els conflictes laborals, la negociació col·lectiva. O aspectes més micro com les relacions de col.laboració i solidaritat vs competitivitat i conflicte, la motivació vs la desmotivació i absentisme, la democràcia i el diàleg vs l’autoritarisme i l’abús de poder, el control, o les desigualtats per raó de gènere, ètnia o edat. La racionalitat econòmica pròpia de l’economia neoclàssica és parcial doncs parteix d’un actor individualista aïllat que busca sempre maximitzar la utilitat. La racionalitat societal és així mateix parcial doncs parteix d’un actor que es guia per normes i valors que venen dictats per la societat. En societats i contextos tan diversos i canviants com l’actual món laboral i empresarial la racionalitat instrumental i el coneixement expert no són prou eficaços per aconseguir objectius col.lectivament o per a resoldre problemes, en canvi es presenten com alternatives vàlides el diàleg i la racionalitat comunicativa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Roger Campdepadros Cullell  / Jordi Merino Noé
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 15-16:30, dc 15-16:30

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen

Continguts

1. Introducció i conceptes bàsics de la sociologia de les relacions laborals. Les formes i concepcions sobre el treball i les relacions laborals al llarg de la història

2. Formes d'organització i de relacions laborals durant la primera industrialització

3. Formes d'organització i de relacions laborals durant la societat industrial del segle XX

4. Control i desviació al lloc de treball. L'organització formal i informal a l'empresa

5. Productivitat i rendiment. Motivació i satisfacció. Participació i democràcia industrial

6. La cultura d'empresa

7. Gènere i família. Polítiques d'igualtat i de conciliació

8. La globalització i les migracions internacionals. La gestió de la diversitat ètnica, cultural i religiosa a l'empresa

9. El factor edat i el paper de la formació i l'educació al llarg de la vida

10. Diferents racionalitats, irracionalitats i deseconomies a l'empresa. Problemes en les relacions laborals i possibles solucions

11. Els principals actors de les relacions laborals. Sindicats, patronal, estat i les relacions neocorporatistes

12. Conflicte i negociació. Convenis col.lectius

13. Història de les relacions laborals i de les legislacions i les polítiques laborals a Espanya. Del segle XIX als nostres dies. El marc regulador i institucional europeu

14. Formes d’organització i de relacions laborals durant la societat de la informació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 24,00 0 30,00
Cerca i anàlisi d'informació 3,00 3,00 0 6,00
Debat 6,00 8,00 0 14,00
Lectura / comentari de textos 6,00 32,00 0 38,00
Prova d'avaluació 2,00 38,00 0 40,00
Sessió expositiva 22,00 0 0 22,00
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

 • Beck, Ulrich (cop. 1997 ). Modernización reflexiva : política, tradición y estética en el orden social moderno . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Beck, Ulrich (cop. 2000 ). Un Nuevo mundo feliz : la precariedad del trabajo en la era de la globalización . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Beck, Ulrich (1998 ). ¿Qué es la globalización? : falacias del globalismo, respuestas a la globalización . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Beck, Ulrich (2002 ). La Sociedad del riesgo global . Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores. Catàleg
 • Bell, Daniel (1976 ). El Advenimiento de la sociedad post-industrial : un intento de prognosis social . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Bonal, Raimon (1997). Manual de sociologia del treball . Barcelona: EUB Edicions Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Blanch i Ribas, Josep Maria Espuny Tomás, María Jesús Martín Artiles, Antonio Gala Durán, Carolina (2003 ). Teoría de las relaciones laborales : desafíos . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Burawoy, M. (1979). Manufacturing consent. Changes in the labor process under monopoly capitalism. Chicago: Univesity of Chicago Press. Catàleg
 • Carnoy, Martin (cop. 2001 ). El Trabajo flexible en la era de la información . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Castel, Robert (1997 ). Las Metamorfosis de la cuestión social : una crónica del salariado . Buenos Aires [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Castells, Manuel (1997-1998 ). La Era de la información : economía, sociedad y cultura . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Dunlop, John T (1978 ). Sistemas de relaciones industriales . Barcelona: Península. Catàleg
 • Espina, Álvaro (1991 ). Concertación social, neocorporatismo y democracia . Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Catàleg
 • Finkel, Lucila (1994 ). La Organización social del trabajo . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Flecha, Ramón (2001 ). Teoría sociológica contemporánea . Barcelona, [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Giddens, Anthony (2001 ). Sociología (4a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Gorz, André (1997 ). La Metamorfosis del trabajo : búsqueda del sentido : crítica de la razón económica . Madrid: Sistema. Catàleg
 • Granovetter, Mark (cop. 2001 ). The Sociology of economic life . Boulder [etc.]: Westview. Catàleg
 • Kerbo, Harold R (cop. 1998 ). Estratificación social y desigualdad : el conflicto de clases en perspectiva histórica y comparada . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Köhler, Holm-Detlev (2009 ). Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones laborales (3ª ed.). Madrid: Delta. Catàleg
 • Lucas Marín, Antonio (cop. 1995 ). La Participación en el trabajo : el futuro del trabajo humano . Buenos Aires: Lumen. Catàleg
 • Mayo, Elton (1972 ). Problemas humanos de una civilización industrial (2ª ed.). Buenos Aires: Nueva Visión. Catàleg
 • McGregor, Douglas (1969 ). El Aspecto humano de las empresas . México: Diana. Catàleg
 • Miguélez, Faustino Prieto, Carlos Alonso Benito, L.E. (1995 ). Las Relaciones laborales en España (2a ed.). Madrid: Siglo XXI de España. Catàleg
 • Miguélez, Fausto Prieto, Carlos Aguar, María José Rebollo, O. (1999 ). Las Relaciones de empleo en España . Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Perrow, Charles N (1993 ). Sociología de las organizaciones (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Pin Arboledas, J. et al. (2004). Libro blanco sobre las mejores prácticas para la integración del trabajador inmi. Pamplona: IESE Business School/Universidad de Navarra. Catàleg
 • Ritzer, George (1996 ). La McDonalización de la sociedad : un análisis de la racionalización en la vida cotidiana . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Sagardoy Bengoechea, Juan Antonio (2004 ). Las Relaciones laborales en España, 1973-2003 . Madrid: Cinca. Catàleg
 • Samuels, H. (2003). Sexual Harassment in the Workplace: a feminist analysis of recent developments . Women's Studies International Forum, 26(5), 467-480 Catàleg
 • Selznick, P. (1962). El mando en la administración. Una interpretación sociológica. Madrid: Publicaciones del Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. Catàleg
 • Sennett, Richard (cop. 2000 ). La Corrosión del carácter : las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Smelser, Neil J. (cop. 2005 ). The Handbook of economic sociology . New York: Russell Sage Foundation. Catàleg
 • Taylor, Frederick Winslow (1981 ). Principios de la administración científica . Buenos Aires: El Ateneo. Catàleg
 • Terradas Saborit, Ignasi (1994 ). La Qüestió de les colònies industrials : l'exemple de l'Ametlla de Merola . Manresa: Centre d'Estudis del Bages. Catàleg
 • Toharia, Luis (1983 ). El Mercado de trabajo : teorías y aplicaciones . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Tubella Casadevall, Imma Castells, Manuel, 1942- Sancho Vinuesa, Teresa Roca, Meritxell Díaz de Isla, María Isabel Wellman, Barry (2007 ). La Transición a la sociedad red . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Webb, Sidney (cop. 2004 ). La Democracia industrial . Madrid: Biblioteca Nueva :Fundación Francisco Largo Caballero. Catàleg
 • Wright, Erik Olin (2010 ). Envisioning real utopias . London, [etc.]: Verso. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen Examen sobre els continguts de l'assignatura 50
Seminaris L'assistència a classe el dia dels seminaris és obligatòria. La falta no justificada d'assistència suposa obtenir un 0 d'aquell seminari. S'ha de preparar una reflexió sobre la lectura proposada, i posar-la en comú en el seminari-debat. 15
Vídeo-fòrums Els vídeo-fòrums de debat, consisteix en veure a casa una pel.lícula o documental proposat pels professors, en preparar una reflexió relacionada amb l'assignatura i en posar-la en comú i debatre-la a classe. L'assistència i participació als vídeo-fòrums és obligatòria. La falta d'assistència no justificada suposarà treure un 0 d'aquell vídeofòrum. 10
Anàlisi de dades quantitatives L'anàlisi de dades quantitatives consisteix en la cerca de dades quantitatives sobre un tema que els professors us proposaran. Heu de saber buscar informació quantitativa rellevant sobre aquell tema, saber confeccionar una taula i/o gràfica que la reflexi adequadament, i saber realitzar un anàlisi i comentari correcte, que mostri la relació o contribució d'aquelles dades als continguts de l'assignatura. 5 No
Estudi de cas Es tracta d'un treball en grup que consisteix en la construcció d'un estudi de cas, i en la presentació del mateix a classe. 20 No

Qualificació

L'Avaluació continuada implica l'assistència i participació activa a classe. A més, implica participar i intervenir en una sèrie de vídeo-fòrums i seminaris, i la realització d'un estudi de cas, d'un anàlisi de dades, i d'un examen.

Examen: Examen presencial sense apunts sobre la matèria donada a classe. Val el 50% de la nota

Seminaris: Es realitzaran una sèrie de seminaris que seran d'assistència obligatòria i per als quals s'hauran d'haver realitzat prèviament les lectures i visualitzacions proposades. S'entregarà un comentari per escrit. S'avaluarà la participació i intervenció en el seminari quan així ho requereixi el professor. El conjunt de seminaris valdrà el 15% de la nota.

Vídeo-fòrums: Es realitzaran una sèrie de vídeo-fòrums sobre pel.lícules o documentals que seran d'assistència obligatòria i per als quals s'haurà d'haver realitzat prèviament la seva visualització. S'entregarà un comentari per escrit. S'avaluarà la participació i intervenció en el vídeo-fòrum quan així ho requereixi el professor. El conjunt de vídeo-fòrums valdrà el 10% de la nota.

L'anàlisi de dades quantitatives: Consisteix en la cerca de dades quantitatives sobre un tema que els professors us proposaran. Heu de saber buscar informació quantitativa rellevant sobre aquell tema, saber confeccionar una taula i/o gràfica que la reflexi adequadament, i saber realitzar un anàlisi i comentari correcte, que mostri la relació o contribució d'aquelles dades als continguts de l'assignatura. Aquest exercici valdrà el 5% de la nota.

Estudi de cas: Es tracta d'un treball en grup que consisteix en la construcció d'un estudi de cas, i en la presentació del mateix a classe. Aquest exercici valdrà un 20% de la nota.

Per aprovar s'ha de treure un 5 de mitjana ponderada de totes les parts: examen, seminaris, vídeo-fòrums, anàlisi de dades i estudi de cas.

Per a poder fer mitjana s'ha de treure almenys un 4 als seminaris, a l'examen i a l'estudi de cas. Així, qui no arribi al 4 en qualsevol d'aquestes tres parts tindrà l'assignatura suspesa. Així mateix, qui amb la mitjana ponderada no arribi al 5 també tindrà l'assignatura suspesa.

L'examen es podrà recuperar a l'examen de recuperació.

Els seminaris i els vídeo-fòrums es podran recuperar amb preguntes sobre els textos, pel.lícules o documentals a l'examen de recuperació.

L'anàlisi de dades i l'estudi de cas no es podran recuperar.Es considerarà suspès, l'estudiant que:

. Realitzi algun plagi (un "copia i enganxa"), total o parcial, en qualsevol dels treballs entregats. Els treballs a entregar han de ser 100% originals, creació de l'alumne amb les seves pròpies paraules.

. Qui de mitjana ponderada entre les diferents parts d'avaluació no arribi al 5. Així mateix per a què faci mitjana almenys ha de treure un 4 tant en la part de l'examen com en el seminari i en l'estudi de cas; puntuar per sota en qualsevol d'aquestes parts també suposa suspendre l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat, l'estudiant que:

No presenti els treballs escrits sobre els seminaris dins la data límit establerta,

i/o

No realitzi l'examen final

Avaluació única:
Per a l'avaluació única no és obligatòria l'assistència ni l'entrega de treballs o pràctiques i la nota de l'assignatura depèn exclusivament de la nota que s'assoleixi en l'examen. Aquest serà un examen complet, més complet i més llarg que l'examen de l'avaluació continuada. La nota mínima per aprovar és un 5.

La tria d'aquesta opció s'ha de comunicar dins del període establert per la Facultat. Si no es comunica el contrari, l'opció per defecte serà la d'avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà:
. Obtenir una qualificació mínima de 5.0 de la nota final.
. Obtenir un mínim d'un 4 a l'examen, als seminaris i a l'estudi de cas, per a qui segueixi l'avaluació continuada.

Tutoria

Es podran fer tutories virtuals, individuals o grupals, a les hores establertes per tutoria, o en una hora a convenir que vagi bé tant a l'alumne com al professor.

Les tutories presencials es realitzaran en hores de tutoria, sota cita prèvia i amb el límit d'aforament establert per la Universitat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El Moodle serà la plataforma que organitzarà tota la comunicació i interacció entre el professor i l'estudiantat.

De cara a tenir una bona comunicació és important llegir bé els textos i documents que expliquen el funcionament de l'assignatura i de les diferents activitats, siguin o no d'avaluació.

Els dubtes, preguntes, comentaris i intervencions que puguin anar apareixent es podran plantejar:

. A les classes: intervenint directament les persones que assisteixin presencialment, i a través del xat de la plataforma a través de la qual s'estigui retransmetent les persones que assisteixin virtualment.
. El principal canal de comunicació i interacció a banda de les classes serà el Fòrum de l'assignatura habilitat al Moodle. Allà es podran plantejar dubtes, preguntes i comentaris, que podran ser contestats tant pel professor com per qualsevol dels i les alumnes, i la ressolució dels quals servirà a tothom.
. Així mateix es podrà utilitzar l'eina de missatgeria del Moodle.
. En última instància es podrà fer servir l'email. Però es recomana fer servir els tres primers, la classe, el fòrum o l'eina de missatgeria del Moodle.

Observacions

Es demana i es recomana llegir bé les indicacions, guies docents i instruccions de l'assignatura i realitzar preguntes o solventar dubtes sobre aquesta lectura prèvia, és a dir, només després d'haver llegit aquesta sèrie d'instruccions.

Assignatures recomanades

 • Dret del treball
 • Dret laboral
 • Empresa i conciliació
 • Política social
 • Sociologia
 • Sociologia del consum

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de tancament de la universitat a causa de rebrot de l'epidèmia, totes les activitats presencials passaran a fer-se online a través de les diferents plataformes i medis informàtics habilitats per a la docència.

Modificació de l'avaluació:
En cas de tancament de la universitat a causa de rebrot de l'epidèmia, totes les activitats d'avaluació passaran a fer-se online a través de les diferents plataformes i medis informàtics habilitats per a la docència i avaluació.

Tutoria i comunicació:
En cas de tancament de la universitat a causa de rebrot de l'epidèmia, totes les tutories i comunicació passaran a fer-se online a través de les diferents plataformes i medis informàtics habilitats per a la docència i comunicació.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.