Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Experimentació, manipulació i joc 1 es focalitza en el primer cicle d'Educació Infantil (0-3 anys). S'ofereixen estratègies didàctiques i recursos (propostes amb materials manipulables, situacions d'experimentació i jocs) per garantir l'adquisició de coneixements didàctics que permetin dur a terme un ensenyament eficaç en aquest cicle. Amb aquesta finalitat, i tenint presents les característiques de la primera infància, hi intervé professorat de diverses àrees de coneixement (les didàctiques específiques i la psicologia) amb la pretensió d'oferir una visió globalitzada del desenvolupament integral dels infants de 0 a 3 anys.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup JI

Durada:
Anual
Professorat:
Àdam Bertran i Martínez  / Marta Gual Oliva  / Maria Alba Soler Fargas
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (5%), Anglès (15%)

Competències

 • Utilitzar didàcticament el joc com un context facilitador d’aprenentatges globals i integrals a educació infantil.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Planificar i organitzar els espais d’aprenentatge tenint present que la dinàmica d’educació Infantil és variable i adaptable en funció de l’alumne, el grup i el context.
 • Dissenyar projectes d’innovació educativa coherents, contextualitzats, creatius i ben justificats.
 • Reconèixer i valorar l’ús adequat del llenguatge verbal i no verbal.

Continguts

1. El joc psicomotor: Concepte, evolució i fases del joc. La manipulació i el joc com necessitats bàsiques per establir vincles afectius i afavorir el desenvolupament global

2. L'educació matemàtica al 0-6 a través de l'experimentació, la manipulació i el joc.

3. L'experimentació com a metodologia d'ensenyament-aprenentatge de les ciències en l'etapa infantil. Bases de l’educació científica a l’etapa infantil 0-6. El joc d'experimentació com a metodologia d'ensenyament-aprenentatge en l'etapa infantil 0-6. Disseny, implementació i avaluació de contextos d’aprenentatge per a l’experimentació científica a l’etapa infantil 0-6.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 5,00 0 0 5,00
Anàlisi / estudi de casos 15,00 50,00 5,00 70,00
Elaboració individual de treballs 10,00 40,00 0 50,00
Sessió participativa 16,00 20,00 0 36,00
Treball en equip 25,00 45,00 2,00 72,00
Tutories de grup 0 0 8,00 8,00
Visionat/audició de documents 0 7,00 0 7,00
Total 71,00 162,00 15,00 248

Bibliografia

 • Alsina, A. (2015). Matemáticas intuitivas e informales de 0 a 3 años. Madrid: Narcea. Catàleg
 • Alsina, A. i Xarxa EMB Girona (2015). La descoberta del pensament matemàtica l'escola bressol. Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Fenoy García, Josep Lluís (DL 1986 ). Observació, elaboració i experimentació d'elements de joc a l'escola bressol . Barcelona: ICE de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Majem, Tere (1994 ). El Joc de la descoberta . Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Pujol, Rosa M. (Rosa Maria) (1998 ). L'Educació a l'escola de les persones consumidores: el joci la joguina : proposta de treball per a l'educació infantil i primària . Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Sidera Caballero, Francesc (DL 2009 ). La Comprensió infantil de la distinció entre l'emoció externa i l'emoció interna en situacions d'engany i de jocde ficció. [Girona]: Universitat de Girona. Recuperat 09-07-2015, a http://www.tdx.cat/TDX-0218109-125900 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
[JOC]Elaboració del dietari de cada classe on cal incloure : la síntesi dels continguts treballats, la ressenya dels articles i la relació entre els continguts i conceptes teòrics i la sessió de treball corporal -Entrega en el plaç establert
-Correcció formal, ortogràfica, sintàctica i gramatical
-Estructuració i elaboració correcta dels conceptes i continguts treballats
15 No
[JOC]El joc durant el cicle evolutiu 0-3( Bloc teòrico-pràctic). Elaboració d'una proposta d'espai de joc per l'aula de lactants, caminants(1) i caminants (2). Referències de marc teòric, proposta d'espai , materials i propostes d'activitats. -Entrega en el plaç establert
-Elaboració de la proposta amb capacitat d'anàlisi, de relacionar conceptes i continguts i amb capacitat de fer una reflexió crítica.
-Correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical.
15 No
[MAT] Treball en grup. Disseny i aplicació d'una proposta educativa que fomenti l'educació matemàtica al 0-3.
-Entrega en el plaç establert
-Elaboració de la proposta amb capacitat d'anàlisi, de relacionar conceptes i continguts i amb capacitat de fer una reflexió crítica.
-Correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical.
20 No
[JOC] Autoavaluació a partir dels ítems proporcionats pel docent A través de diferents ítems, cada alumne elaborarà una autoavaluació reflexiva que inclourà en el dossier de la proposta de joc 0-3 3 No
[MAT] Exposició oral del treball en grup.

-Entrega en el termini establert
-Elaboració de la proposta amb capacitat d'anàlisi, de relacionar conceptes i continguts i amb capacitat de fer una reflexió crítica.
-Correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical.
4 No
[MAT] Pràctiques d'aula en format individual i en grup.
-Entrega en el termini establert
-Elaboració de la proposta amb capacitat d'anàlisi, de relacionar conceptes i continguts i amb capacitat de fer una reflexió crítica.
-Correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical.
10 No
[EXP] Portafolis reflexiu
. 14
[EXP] Disseny, implementació i avaluació d’una proposta d’experimentació científica per a educació infantil
. 14
[EXP] Exposició de les propostes d’experimentació científica
. 5 No

Qualificació

CRITERIS COMUNS A TOTS ELS BLOCS:
- Per aprovar l'assignatura cal aprovar amb un 5 les avaluacions de cada bloc. En aquest cas, la nota final serà la mitjana de les notes obtingudes (seguint els percentatges indicats a cada bloc).

- En el cas de falta d'assistència reiterada i no justificada en les sessions, els treballs es realitzaran de manera individual, amb els mateixos criteris.

- La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

- És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d’avaluació. Una acumulació excessiva d’errors ortogràfics o gramaticals pot comportar la qualificació de suspès.

CRITERIS ESPECÍFICS DEL BLOC DE MATEMÀTIQUES:
En el cas del Bloc de Matemàtiques, hi ha el requeriment que totes les tasques estiguin puntuades amb un 5 com a mínim. Fet que implica una recuperació en cas de no arribar-hi.
En cas d'avaluació insuficient per a superar l'assignatura, no es guardarà cap qualificació pel curs següent, i s'hauran de recuperar tots els blocs de l'assignatura.
En el cas del Bloc de Matemàtiques, tots els treballs, proves, etc que continguin més de 15 errors quedaran amb la qualificació de 0.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un No Presentat quan l'alumne/a no lliuri els treballs d'avaluació pertinents d'alguna de les parts de l'assignatura.

Avaluació única:
BLOC D'EXPERIMENTACIÓ CIENTÍFICA:
60% - Prova escrita individual
40% - Proposta d'un espai d'experimentació científica per a educació infantil 0-6. Exposició oral de la proposta (Presencial o virtual en funció de la situació del moment)


BLOC DE MATEMÀTIQUES (DT):
60% - Treball en grup. Disseny i aplicació d'una proposta educativa que fomenti l'educació matemàtica al 0-3 i divulgació dels resultats en format article.
10% - Exposició oral del treball en grup.
30% - Pràctiques d'aula en format individual i en grup.

BLOC DE MATEMÀTIQUES (MEI):
60% - Treball en grup. Disseny i aplicació d'una proposta educativa que fomenti l'educació matemàtica en el marc de la Fira de la Ciència i divulgació dels resultats.
10% - Exposició oral del treball en grup.
30% - Pràctiques d'aula en format individual i en grup.

BLOC DE JOC
60% - Prova teòrica
40% - Proposta d'espai de joc per aula de 0-3. Exposició oral de la proposta (Presencial o virtual en funció de la situació del moment)

Les o els estudiants que es vulguin acollir a l'avaluació única ho hauran de notificar al professorat de l'assignatura i fer una sol·licitud a la secretaria d'estudis entre el
14 i el 16 d'octubre (de 2on a 4art curs, 1er semestre)
2 i el 4 de novembre (1er curs, 1er semestre)
8 i 10 de març (2on semestre)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

BLOC DE JOC
Es farà tutoria sempre que l'alumne i/o la professora ho consideri. La tutoria es farà presencial o virtual en funció de la necessitat)

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

BLOC DE CIÈNCIES:
El correu electrònic s'utilitza per a la comunicació d'aspectes individuals, així com per sol·licitar tutories.
S'envia a l'alumnat les indicacions setmanals per al desenvolupament de la docència a través dels "Avisos" de l'Espai Moodle.
Els dubtes referents al desenvolupament de la docència i d'interès general per al conjunt del grup es vehiculen a través del Fòrum de l'espai Moodle.
BLOC DE JOC
La via de comunicació amb l'alumnat per aspectes individuals es farà a través del correu electrònic.
Els dubtes referents a la docència d'interès generales farà a través del Forum de l'espai Moodle.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
BLOC CIÈNCIES:
Les sessions presencials s'han substituït per càpsules de vídeos on s'expliquen els continguts.
Las tasques relatives als continguts s'han mantingut: lectura d'articles + reflexió d'un diari d'aula.
Les tasques de treball en grup s'han mantingut.

Modificació de l'avaluació:
BLOC CIÈNCIES:
Augment del % de la part corresponent a treball individual per compensar les dificultats del treball en grup virtual.
En la versió presencial el pes es repartia de la següent manera:
30% - individual
70% - grup
En la versió virtual el pes es reparteix de la següent manera:
40 % - individual
60 % - grup

Tutoria i comunicació:
BLOC CIÈNCIES:
El correu electrònic s'utilitza per a la comunicació d'aspectes individuals, així com per sol·licitar tutories.
S'envia a l'alumnat les indicacions setmanals per al desenvolupament de la docència a través dels "Avisos" de l'Espai Moodle.
Els dubtes referents al desenvolupament de la docència i d'interès general per al conjunt del grup es vehiculen a través del Fòrum de l'espai Moodle.
Les sessions de treball virtual sincròniques amb l'alumnat es destinen a resolució de dubtes i seguiment del treball i /o tutories. Aquestes tutories es duran a terme a través de l'eina que posi a disposició la UdG.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.