Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional. Evolució històrica del sistema educativa del país. Experiències internacionals i bones practiques (3-6 anys). Factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels alumnes: espai, temps i relacions socials. Organització del cicle 3-6 en escoles d'infantil i primària. El docent d'infantil a l'escola infantil i a l'escola d'infantil i primària (3-6 anys). Les relacions entre família i escola a l'educació infantil (3-6 anys). Institucions i serveis d'atenció al nen de 3-6 anys. Gestió de l'aula. Organització del treball de l'aula i en l'espai de joc (3-6 anys). Treball en Equip. Procés educatiu a l'etapa 3-6: metodologia, recursos i estratègies. Processos d'interacció i comunicació en grups d'alumnes de 3-6 anys.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup JD

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Rosa Terradellas Piferrer
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Identificar actituds que afavoreixin la relació, la participació i la comunicació de la família en la vida dels centres.
 • Analitzar diferents formes de col•laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i el seu entorn social.
 • Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Identificar i analitzar les condicions històriques i legislatives que emmarquen la pràctica docent.
 • Analitzar centres educatius concrets per trobar elements identificadors de millora i qualitat, a nivell nacional i internacional.
 • Intervenir en l'organització dels centres d'Educació Infantil i Primària i en la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament, a fi d'implicar-se en les tasques globals i millorar la qualitat de la gestió.

Continguts

1. El parvulari, l'escola infantil de 3 a 6 anys. Diferències entre els centres d'educació infantil específics, i els parvularis integrats als centres d'educació infantil i primària. Anàlisi de les diferències entre aquests centres a Espanya i a Europa.

2. El procés educatiu a l'etapa de 3 a 6 anys. Metodologies més rellevants per treballar en aquesta etapa. Criteris metodològics per a treballar amb infants de 3 a 6 anys.

3. Materials i recursos. Organització del treball a l'aula i en els diferents espais del centre. L'organització dels infants en grups. L'organització del temps en els centres de 0 a 6 anys.

4. L'organització material dels centres d'educació infantil de 3 a 6 anys. Característiques dels edificis, espais, mobiliari, materials dels centres de 3 a 6 anys. Condicions higiènic-sanitàries i de seguretat que han de reunir aquests centres. L'organització dels espais i materials en els centres de 3 a 6 anys.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4,00 30,00 10,00 44,00
Elaboració individual de treballs 2,00 37,00 8,00 47,00
Sessió participativa 6,00 27,00 13,00 46,00
Treball en equip 2,00 9,00 2,00 13,00
Total 14,00 103,00 33,00 150

Bibliografia

 • Baráibar López, José Manuel (2005 ). Inmigración, familias y escuela en educación infantil . Madrid: Catarata. Catàleg
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia (1996 ). Aprendre i ensenyar a l'educació infantil . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Blanch, Sílvia (2017). COM REDISSENYAR LES REUNIONS AMB FAMÍLIES? (Primera). Barcelona : Fundació Jaume Bofill .
 • Comellas, María Jesús (2009 ). Família i escola : compartir l'educació . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Decroly, Ovide (1987 ). La Funció de globalització i altres escrits . Vic: Eumo. Catàleg
 • Defis, Otília (1984 ). Els Hàbits al parvulari i cicle inicial d'Educació GeneralBàsica, a partir d'un plantejament de treball per racons . Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Díez Navarro, Carmen (1999 ). Un Diario de clase no del todo pedagógico : [trabajo por proyectos y vida cotidiana en la escuela infantil] . Barcelona: Asociaciónde Maestros Rosa Sensat. Catàleg
 • Domínguez Chillón, Gloria (cop. 2000 ). Proyectos de trabajo : una escuela diferente . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Dubreucq, F. L (1995 ). L'Escola Decroly : una educació global des del parvulari . Barcelona: A.M. Rosa Sensat. Catàleg
 • Fortunati, Aldo (2016). Por un curriculo abierto a lo posible (1a.). San Miniato : La Bottega di Gepeto.
 • Frabboni, Franco (1980 ). El primer abecedario : el ambiente . Barcelona: Fontanella. Catàleg
 • Freinet, Célestin (1990 ). Per l'escola del poble : guia pràctica per l'organitzaciómaterial, tècnica i pedagògica de l'escola popular . Vic: Eumo. Catàleg
 • García-Ruiz, Rosa (DL2013 ). Enseñar y aprender en Educación Infantil a través de proyectos . Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria. Catàleg
 • Geli, Anna M. (1992 ). Reflexions sobre l'ensenyament de les ciències naturals . Vic: Eumo. Catàleg
 • Geli, A.M i Terradellas, M. R. (2019). Formación de maestros mediante Aprendizaje Basado en Retos y procesos de Cocreación. Dins (Ed.), Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, (Primera , p. 291,297). Granada : Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). .
 • González-Agàpito, Josep (1989 ). Ser infants abans d'ara . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Hernández, Fernando (2002). La Organización del currículum por proyectos de trabajo : el conocimiento es un calidoscopio (10a ed.). [Barcelona]: Graó :ICE Universitat de Barcelona.
 • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2015). Reporte Edu Trends: Aprendizaje basado en retos. (1a.). Tecnológico de Monterrey .
 • Intxausti, M. José (2014). L'entrevista: Construir la relació amb les famílies (1a.). Barcelona : Graó.
 • Kamii, Constance (DL 1983 ). El Conocimiento físico en la educación preescolar : implicaciones de la teoría de Piaget . Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Kamii, Constance (1995 ). La Teoría de Piaget y la educación preescolar (4ª ed.). Madrid: Visor. Catàleg
 • Laguía, María José (1994 ). Racons d'activitat a l'escola bressol i parvulari (3a ed.). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Lleixà Arribas, Teresa (cop. 2001 ). La Educación infantil 0-6 años (5ª ed.). Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Majoral, Sílvia (2004 ). Veig tot el món! Créixer junts tot fent projectes . Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Malaguzzi, Loris (1996 ). Malaguzzi i l'Educació infantil a Reggio Emilia . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Montessori, Maria (1984 ). La Descoberta de l'infant . Vic: Eumo. Catàleg
 • Porquet, Madeleine (cop. 2001 ). Les Tècniques Freinet al parvulari . Barcelona: A. M. Rosa Sensat. Catàleg
 • Sabadell, Ll. (2011). Guia pràctica per co-crear a l’escola. Barcelona (1a.). Barcelona : Co-creable .
 • Sáinz, Mª Carmen (DL 1998 ). Educación infantil : contenidos, procesos y experencias . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Selmi, Lucia (1991 ). La Escuela infantil a los tres años (2ª ed.). Madrid: Morata. Catàleg
 • Selmi, Lucia (1988 ). La Escuela infantil a los cuatro años . Madrid: Morata. Catàleg
 • Selmi, Lucia (1989 ). La Escuela infantil a los cinco años . Madrid: Morata. Catàleg
 • Tann, Sarah C (1990 ). Diseño y desarrollo de unidades didácticas en la escuela primaria . Madrid: Morata. Catàleg
 • Terradellas Piferrer, M.R. (2018). Aprendizaje Basado en Retos en la Formación Universitaria. Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) ,,
 • Terradellas Piferrer, M. R., Lleonart Sitjar, A (2018). Formación de maestros mediante Aprendizaje Basado en Retos y procesos de Cocreación (1a.). Monterrey, México: Instituto Tecnológico de Monterrey .
 • Terradellas Piferrer, M.R. (2020). Aprendizaje basado en retos y procesos co-creativos. Una oportunidad para aborda. CITECMA- Ciencia, Tecnología y Mainstreaming Social , (4), 49-60. Recuperat , a http://polipapers.upv.es/index.php/citec

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
5- Individual: Anàlisi dels criteris metodològics per a treballar a parvulari des de la perspectiva constructivista a nivell general.Reflexionar sobre com aplicar-los a parvulari i algunes de les dificultats que ens podríem trobar per portar-los a terme. Caldrà presentar un informe amb exemples sobre la seva viabilitat pràctica i exemples de dificultats que planteja la seva aplicació. S'avaluarà: Nivell d’elaboració i presentació acurada del treball.Correcció i domini de l’expressió escrita (Ortografia i sintaxi). Capacitat d’anàlisi, síntesi i reflexiva sobre com actuar a l’aula.Capacitat d’anàlisi i reflexiva per valorar les dificultats que ens podem trobar.La coherència en les explicacions.Creativitat per aportar noves aplicacions o enfocaments dels criteris
34 No
7- En petit grup. Realització d'un repte, el tema del qual serà elegit pel grup-classe, en relació als continguts 2, 3 i 4 de l'assignatura i centrat en centres de 3 a 6 anys. El repte inclourà: Presentació de la problemàtica que es vol millorar o innovació que es vol introduir. Referents teòrics en què es fonamenta. Descripció dels processos de co-creació que inclourà. Si és pertinent: objectius, espais, materials, normes, avaluació, etc. que ens proposem. Aspectes de sostenibilitat, tecnologies de la comunicació que inclourem.
Tractament de la diversitat familiar i dels estereotips de gènere. Bibliografia consultada i utilitzada. Reflexió final sobre la solució o proposta presentada.

S'avaluarà:
-Aprofundiment en la recerca de les dades.
-Nivell d’elaboració i presentació acurada del treball
-Creativitat i claredat d’idees de la presentació tecnològica.
-Correcció i domini de l’expressió oral i escrita.
-Diversitat de recursos emprats per obtenir les dades.
-La professora avaluarà el treball amb una rúbrica, que presentarà prèviament a l'alumnat. Aquesta avaluació valdrà el 70% de la nota d'aquest treball.
- L'alumnat valorarà el treball en equip realitzat mitjançant una rúbrica que els facilitarà la professora abans d'iniciar el treball. Aquesta avaluació valdrà el 30% de la nota d'aquest treball.
33 No
9- Individual. Es realitzarà una treball de reflexió sobre l'assignatura, mitjançant un DAFO, amb la finalitat de poder constatar els coneixements, habilitats i actituds, desenvolupats en aquesta, les fortaleses i debilitats que constata cadascú a nivell intern; i les oportunitats i dificultats que es podran trobar a nivell extern a la pràctica educativa. S'avaluaran els següents aspectes: Nivell d’elaboració i presentació acurada del treball. La correcció i domini de l’expressió escrita. La reflexió portada a terme en els diferents apartats, tant a nivell de conquestes com de mancances. La coherència en les explicacions. Les capacitats d'anàlisi, crítica i autoreflexió. 33 No

Qualificació

D'acord amb la normativa aprovada per la Comissió de Govern de la FEP, sobre els criteris i pautes d'avaluació en les assignatures dels estudis de grau:

- És responsabilitat de l'estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d'avaluació. Es proposa una penalització de -0,15 per als errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals). Una acumulació excessiva d'aquests tipus d'errors por comportar la qualificació de suspès.
- La copia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l'assignatura.


En l'avaluació continuada, les activitats d'avaluació són obligatòries per l'estudiantat.

Per aprovar caldrà haver aprovat totes les activitats d'avaluació.

Els treballs s'hauran de presentar dins el període establert. La presentació fora de termini no es comptabilitzarà, a no ser que, per raons excepcionals, es pacti un allargament del termini de presentació amb la professora.

Els criteris d'avaluació de cada activitat es detallaran prèviament a la realització de cadascuna d'aquestes.

Per avaluar els treballs la professora utilitzarà rúbriques que prèviament presentarà a l'alumnat.

Respecte a l'avaluació del treball en equip, l'alumnat participarà en la determinació de la nota individual de cadascun dels membres de l'equip, mitjançant una rúbrica que prèviament lliurarà la professora.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant serà qualificat com a NO presentat quan:

- En l'avaluació continuada, no lliuri el 100% de les tasques de l'assignatura
- En l'avaluació única: No realitzi les proves d'avaluació establertes

Avaluació única:
D'acord amb la normativa aprovada per la Comissió de Govern de la FEP, sobre els criteris i pautes d'avaluació en les assignatures dels estudis de grau:

- L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada.

- Caldrà sol·licitar-la dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern del centre.

- El període de sol·licitud, fixat segons el calendari acadèmic de cada curs, s’obrirà un mes després d’iniciada l’assignatura. S’haurà d’omplir la sol·licitud d’avaluació única i presentar-la a la secretaria d’estudis.

- L’avaluació única és recuperable i, es fixarà data de recuperació en el calendari acadèmic.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Mentre no ho permetin les directius de la COVID-19, les tutories es faran de manera virtual des de Google Meet o Blackboard Collaborate i podran ser individuals o de grup de treball.

Els horaris de tutoria es pactaran amb l'estudiantat i s'adaptaran a les necessitats de professorat i alumnat. Es tindrà en compte respectar els períodes de descans de cap de setmana o festius.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat es realitzarà:

- A les sessions presencials, amb la deguda protecció.
- De manera virtual, utilitzant diferents mitjans:

- Correu electrònic
- Llistes de distribució
- Fòrum del moodle.
- Telèfon
- Whatsapp
- Google Meet
- Blackboard Collaborate.

Observacions

Per promoure el desplegament efectiu del treball en equip, posar en pràctica diferents rols, i adaptar-se a diferents grups, en els treballs que es realitzin en grup, la seva composició l'establirà la professora de manera aleatòria.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.