Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Educació, aprenentatge i desenvolupament psicològic. El desenvolupament cognitiu, lingüístic, psicomotor, social i afectiu en l'etapa de l'Educació Primària. Els processos d'ensenyament i aprenentatge a l'aula. El procés de construcció del coneixement a l'escola. Els components cognitius, relacionals i afectius en l'aprenentatge escolar. La interacció entre alumnes i aprenentatge escolar. Els processos d'ensenyament i aprenentatge en l'etapa d'Educació Primària i atenció a la diversitat. Contextos de desenvolupament, escenaris educatius i pràctica educativa. Les pràctiques educatives com contexts de desenvolupament. La continuïtat entre contexts de desenvolupament.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup JD

Durada:
Anual
Professorat:
Esther Argelagós Castañ  / Carla Ferreros Pages  / Josep Maria Serra Bonet  / Francesc Sidera Caballero  / Daniel Turon Llagostera  / Cristina Viegas Lobato
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Identificar les relacions interdisciplinàries entre les àrees curriculars i les estratègies didàctiques per a desenvolupar-les.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Llengües.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Analitzar els principis bàsics del desenvolupament i el comportament saludables.
 • Identificar i descriure els processos d’adquisició de noves llengües en contextos de diversitat lingüística.
 • Descriure i analitzar el desenvolupament de la personalitat dels alumnes per a identificar dificultats.

Continguts

1. Unitat Formativa 1: Psicologia del desenvolupament. 1.1. Introducció a la psicologia del desenvolupament. 1.2. Desenvolupament físic i psicomotor. 1.3. Desenvolupament sensorioperceptiu. 1.4. Desenvolupament cognitiu. 1.5. Desenvolupament lingüístic i comunicatiu. 1.6. Desenvolupament afectiu, social i moral.

2. Unitat Formativa 2: Psicologia de l'Educació. 2.1. Objecte d'estudi i dimensions de la psicologia de l'educació. 2.2. Dimensió teòrico-explicativa. Principals models tèorics en psicologia de l'educació. 2.3. Dimensió tecnològico-projectiva. Planificació i disseny de processos educatius a l'aula.

3. Unitat Formativa 3: Diversitat lingüística a l'aula. 3.1. Diversitat lingüística al món i a Catalunya. Prejudicis lingüístics. 3.2. Sistemes d'escriptura de les llengües parlades a Catalunya. 3.3. Adquisició de segones llengües. Les llengües a l'escola a Catalunya 3.4. L'adquisició del català i del castellà per part dels alumnes estrangers: influències de la primera llengua i estratègies universals (alguns exemples de gramàtica i de lèxic).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30,00 0 30,00 60,00
Prova d'avaluació 50,00 140,00 0 190,00
Total 80,00 140,00 30,00 250

Bibliografia

 • Adrián, J. E. (2008). El desarrollo psicológico infantil. Áreas y procesos fundamentales. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. Catàleg
 • Antonietti, Alessandro (cop. 2006 ). Theory of mind and language in developmental contexts . New York: Springer. Catàleg
 • Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 38. (2005). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Barrieras, Mònica (2000 ). Quadern E.S.O. de la diversitat lingüística . Barcelona: Projecte GELA [etc.]. Catàleg
 • Cole, M., Cole, S. R. i Lightfood, C. (2005). The Development of Children (Fifth Edition). New York: Worth Publishers. Catàleg
 • Berger, K.S. (2015). Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. 9ª Ed.. Panamericana.. Catàleg
 • Berk, L. (2017). Development through the lifespan.. Pearson Education .
 • Coll, C., Palacios, J., y Marchesi, A. (2001). Desarrollo psicológico y educación . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Coll, César (2010 ). Psicologia de l'educació (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Craig, G. J. (2001). Desarrollo psicológico (8ª). Mexico: Pearson. Catàleg
 • Delgado Domenech, Beatriz (2013). ). Psicologia del desarrollo en la infancia (Textos docentes).. Universitat d'Alacant .. Catàleg
 • Delval Merino, J. (2014). Lecturas de psicología del desarrollo I (GRADO). Uned. Catàleg
 • Delgado, B. (coord) (2009). Psicología del desarrollo. Desde la infancia a la vejez. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Doherty, Martin J (2009 ). Theory of mind : how children understand others' thoughtsand feelings . New York: Psychology Press. Catàleg
 • Esteban, M. (2009). L'origen de la identitat humana (primera). Girona: Prisma. Catàleg
 • Esteban, M. (2010). Geografías del desarrollo humano. Una aproximación a la psicología cultural. Barcelona: Aresta. Catàleg
 • Esteban, M. (2013). Principios y aplicaciones de la psicología cultural. Una aproximación vygotskian. Buenos Aires: Miño y Davila Editores. Catàleg
 • Esteban, M. i Vila, I. (2013). Experiencias en educación inclusiva. Vinculación familia, escuela y comunidad. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Giménez-Dasí, M., Mariscal S. (2009). Psicología del desarrollo. Desde el nacimiento a la primera infancia. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Feldman, R. S. (2014). Development across the life span. NJ: Upper Saddle River.
 • Gràcia García, Marta (2009 ). Psicologia de l'educació i de la instrucció . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Gràcia i Solé, Lluïsa (2009 ). LLengua i immigració : la influència de la primera llengua en l'adquisició del català com a segona llengua . Vic: Eumo. Catàleg
 • Hoffman, Lois Norma Wladis (cop. 1995-1996 ). Psicología del desarrollo hoy (6ª ed.). Barcelona [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Levine, L. E. & Munsch, J. (2011). Child Development. An active Learning Approach. London: SAGE Publications. Catàleg
 • Marchesi, Á., Palacios, J., & Coll, C. (2017). Desarrollo psicológico y educación. Alianza Editorial. Catàleg
 • Mitchell, P. & Ziegler, F. (2007). Fundamentals of development : the psychology of childhood . USA & Canada: Psychology Press. Catàleg
 • Mitchell, Peter, 1959- Ziegler, Fenja, 1972- (2012 ). Fundamentals of developmental psychology (2nd ed.). New York: Psychology Press. Catàleg
 • Mitchell, Peter (2012). Fundamentals of developmental psychology (2nd ed.). New York: Psychology Press. Catàleg
 • Moreno Cabrera, Juan Carlos (cop. 2000 ). La Dignidad e igualdad de las lenguas : crítica de la discriminación lingüística . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Muñoz García, Antonio (2010). Psicología del desarrollo en la etapa de educación primaria. . Pirámide. Catàleg
 • Muñoz García, Antonio (2010). Psicología del desarrollo en la etapa de educación infantil. Pirámide. Catàleg
 • Papaleontiou-Louca, Eleonora (cop. 2008 ). Metacognition and theory of mind . Newcastle: Cambridge Scholars Pub.. Catàleg
 • Papalia, D. E, Olds, S. W., i Feldman, R. D. (2001). Psicología del desarrollo . Santa Fe de Bogotá: McGraw-Hill. Catàleg
 • Perinat, Adolfo (2008 ). Psicologia del desenvolupament I . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Piaget, Jean (1999 ). La Psicología de la inteligencia . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Santrock, John W. (2014). Psicología de la educación (Quinta edición). México: McGraw-Hill Education. Catàleg
 • Sadurní Brugué, Marta (cop. 2008 ). El Desarrollo de los niños, paso a paso (3a ed.). [Barcelona]: Editorial UOC. Catàleg
 • Santrock, J. W. (2014). Essentials of life-span development. . McGraw-Hill.
 • Shaffer, D.R. i Kipp, K. (2007). Psicología del desarrollo. Infancia y Adolescencia. . PARANINFO.. Catàleg
 • Shaffer, David R (2014). Developmental psychology :. Hampshire: Cengage Learning. Catàleg
 • Trianes, M. V., Gallardo, J. A. (2004). Psicología de la educación y del desarrollo en contextos escolares. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Trianes Torres, María Victoria (2012). Psicología del desarrollo y de la educación. . Pirámide. Catàleg
 • Vila, I. (1998). Familia, escuela y comunidad. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Vygotskii, L. S (2000 ). El Desarrollo de los procesos psicológicos superiores . Barcelona: Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Unitat 1. Examen Els criteris d'avaluació es comunicaran a l'alumnat abans de realitzar l'activitat.
28 No
Unitat 2. Examen
Els criteris d'avaluació es comunicaran a l'alumnat abans de realitzar l'activitat.
28 No
Unitat 1. Treballs sobre els continguts Els criteris d'avaluació es comunicaran a l'alumnat abans de realitzar les activitats 12 No
Unitat 2. Treballs sobre els continguts. Els criteris d'avaluació es comunicaran a l'alumnat abans de realitzar les activitats 12 No
Unitat 3. Treballs sobre els continguts. Els criteris d'avaluació es comunicaran a l'alumnat abans de realitzar les activitats 20 No

Qualificació

La nota final del mòdul s'obté a partir de la suma ponderada de totes les activitats d'avaluació.

Per aprovar el mòdul cal obtenir el 50% de la nota màxima (5 sobre 10).

No cal obtenir una nota mínima en cap de les activitats d'avaluació.

No hi ha activitats de recuperació.

En cadascuna de les proves d'avaluació escrita, es penalitzaran amb 0,15 punts els errors de normativa lingüística, fins a una puntuació màxima de 1,5 punts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà "no presentat" a l’alumne/a que no es presenti a cap de les proves d'avaluació de l'assignatura.

Avaluació única:
Es realitzarà un examen final sobre els continguts de tota l'assignatura, el qual caldrà aprovar amb una qualificació de 5.
Les o els estudiants que es vulguin acollir a l'avaluació única en aquesta assignatura ho hauran de notificar al professorat de l'assignatura i fer una sol·licitud a la secretaria d'estudis entre el 2 i el 4 de novembre.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories seran concertades amb cada tutor i es realitzaran de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació entre professorat i alumnat es realitzarà a través del correu electrònic i les videotrucades.

Observacions

INFORMACIÓ DE CONTACTE DEL PROFESSORAT

CARLA FERRERÓS
Horaris: a convenir via correu electrònic
Correu-e: carla.ferreros@udg.edu
Telèfon: 972418820
Despatx: Facultat de Lletres

JOSEP MARIA SERRA
Correu-e: josepm.serra@udg.edu
Horari de tutories: a convenir via correu electrònic.
Telèfon: 972418254
Despatx: 234 (Facultat d’Educació i Psicologia)

ESTHER ARGELAGÓS CASTAÑ
Horari de tutories: a convenir via correu electrònic.
esther.argelagos@udg.edu
Telèfon: 972418192
Despatx: 047 (Facultat d’Educació i Psicologia)

DANI TURON LLAGOSTERA
Horari de tutories: a convenir via correu electrònic.
esther.argelagos@udg.edu
Telèfon: 972419670
Despatx: 209 (Facultat d’Educació i Psicologia)

FRANCESC SIDERA (coordinador del mòdul)
Horari de tutories: a convenir via correu electrònic.
Correu-e: francesc.sidera@udg.edu
Telèfon: 972419672
Despatx: 132 (Facultat d’Educació i Psicologia)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.