Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Concepte i història de la psicopatologia de la infantesa i l'adolescència 2. Models en Psicopatologia de la infantesa i l'adolescència 3. Classificació de la Psicopatologia infantil 4. Diagnòstic en Psicologia clínica infantil 5. Causes generals dels trastorns mentals en la infantesa i l'adolescència 6. Principals trastorns d'inici en la infantesa i l'adolescència 7. Models i tècniques d'intervenció en psicologia clínica de la infantesa i l'adolescència 8. Intervenció psicològica en retard mental i trastorns del desenvolupament 9. Intervenció psicològica en trastorns del comportament pertorbador 10. Intervenció psicològica en trastorns emocionals ...
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Aymerich Andreu  / Maria de Las Mercedes Martin Perpiña  / Ferran Viñas Poch
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • Analitzar les situacions presentades pel professor formulant hipòtesis, contrastant alternatives, valorant conseqüències i prenent decisions.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. Unitat Formativa 1: Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència

          1.1. Introducció a la Psicopatologia de la infància i l’adolescència.

                    1.1.1. Definició, conceptes bàsics i història de la psicopatologia.

                    1.1.2. Causes generals dels trastorns mentals a la infància i l'adolescència.

                    1.1.3. Classificació i diagnòstic en psicopatologia infantil.

          1.2. Trastorns del neurodesenvolupament.

                    1.2.1. Discapacitat Intel·lectual.

                    1.2.2. Trastorns de l'Espectre Autista.

                    1.2.3. Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat.

          1.3. Trastorns externalitzants.

                    1.3.1. Conducta oposicionista i antisocial a la infància i l’adolescència.

          1.4. Trastorns internalitzants.

                    1.4.1. Fòbies, pors i trastorns d’ansietat.

          1.5. Trastorns de l'estat d'ànim

                    1.5.1. La depressió a la infància i l'adolescència

                    1.5.2. Trastorn bipolar

          1.6. Conductes suïcides a la infància i a l'adolescència.

2. Unitat formativa 2. Intervenció en Psicologia Clínica Infantil i Juvenil

          2.1. Especificitats de la intervenció psicològica en edat infanto-juvenil.

          2.2. El focus d'intervenció en psicoteràpia infanto-juvenil. El joc com a eina de treball; Enfocaments existents en psicoteràpia infanto-juvenil.

          2.3. Intervenció primerenca o Atenció precoç. Els trastorns del desenvolupament i l'atenció precoç a Catalunya: els CDIAPs.

          2.4. La intervenció preventiva de problemes psicològics en la infància i l'adolescència. Prevenció primària, secundària i terciària. La salut emocional i la seva promoció en la infància i l'adolescència com a eina preventiva.

          2.5. La intervenció clínica en l'etapa infanto-juvenil.

                    2.5.1. El procés d'intervenció en clínica infanto-juvenil

                    2.5.2. Intervenció en pautes parentals

                    2.5.3. Tècniques de modificació de conducta. Quines són i com aplicar-les en l'etapa infantil.

                    2.5.4. Tècniques cognitives: quines són i com aplicar-les en l'etapa infantil i juvenil.

                    2.5.5. El tractament de trastorns psicopatològics específics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 19,00 34,00 0 53,00
Consulta de documents (text, àudio, vídeo,...) 0 68,00 10,00 78,00
Elaboració individual de treballs 2,00 16,00 0 18,00
Exposició dels estudiants 20,00 44,00 0 64,00
Prova d'avaluació 2,00 25,00 1,00 28,00
Resolució d'exercicis 0 0 12,00 12,00
Sessió participativa 15,00 20,00 12,00 47,00
Total 58,00 207,00 35,00 300

Bibliografia

 • Achenbach, Thomas M (cop. 2001 ). Manual for the ASEBA School-Age : forms & profiles : an integrated system of multi-informant assessment . Burlington: ASEBA. Catàleg
 • Barlow, David H (cop. 2003 ). Psicopatología (3ª ed.). Madrid: Thomson. Catàleg
 • Belloch Fuster, Amparo (cop. 1995 ). Manual de psicopatología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Buendía Vidal, José (1996 ). Psicopatología en niños y adolescentes : desarrollos actuales . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Caballo, Vicente E. Simón, Miguel Ángel (cop. 2002 ). Manual de psicología clínica infantil y del adolescente : trastornos específicos . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • CIE 10 : trastornos mentales y del comportamiento : descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico (1992 ). Madrid: Meditor. Catàleg
 • DC:0-3R : Diagnostic classification of mental health and developmental disordes of infancy and early childhood (2005 ) (Rev ed.). Washington: Zero To Three Press. Catàleg
 • Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5 (cop. 2013 ) (5th ed). Washington, Londres: American Psychiatric Association. Catàleg
 • Ezpeleta, L. (cop. 2014 ). Psicopatología del desarrollo . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Fernández-Ballesteros, R., Oliva, M., Vizcarro, C. i Zamarrón, M.D. (2011). Buenas prácticas y competencias en evaluación psicológica.. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Forns, M. (2003). Avaluació psicològica. Barcelona: UOC. Catàleg
 • González Barrón, Remedios (cop. 1998 ). Psicopatología del niño y del adolescente . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • López Ibor, Juan José (cop. 2002 ). DSM-IV-TR : manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales : texto revisado . Barcelona: Masson. Catàleg
 • Maganto, C., Amador, J.A. i González, R.(Coords.) (2001). Evaluación psicológica en la infancia y adolescencia.. Madrid: TEA. Catàleg
 • Rodríguez-Sacristán, Jaime Agüero, Juan Antonio (1998 ). Psicopatología del niño y del adolescente (2ª ed.). Sevilla: Universidad de Sevilla. Catàleg
 • Wicks-Nelson, Rita (cop. 1997 ). Psicopatología del niño y del adolescente (3a ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Verdugo Alonso, Miguel Ángel Jenaro Río, Cristina (cop. 2004 ). Retraso mental : definición, clasificación y sistemas de apoyo (10ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Buendía Vidal, José (1996 ). Psicopatología en niños y adolescentes : desarrollos actuales . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Juffer, F; Bakermans-Kranenburg; van Ijzendoorn.M (2008). Promoting positive parenting. An Attachment-Based Intervention. New York: Lawrence Erlbaum. Catàleg
 • Missio, M & Botet, F (2001). Detección de trastornos psicofuncionales en la primera infancia. Barcelona: Masson. Catàleg
 • Berlín, l.J.;Ziv,L.; Amaya-Jackos, L & Greengerb, M.T. (2005). Enhancing early attachments. Theory, research, intervention and policy. New York: Guildford Press. Catàleg
 • Osofsky, J.D. &H.E. Fitzgerald (2000). Handbook of infant mental health. New York: John Wiley. Catàleg
 • Martin, Garry (cop. 2008 ). Modificación de conducta : qué es y cómo aplicarla (8a ed.). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Lovaas, O. Ivar (1981 ). El Niño autista : el desarrollo del lenguaje mediante la modificación de conducta . Madrid: Debate. Catàleg
 • Urra, J. (2013). Respuestas prácticas para padres agobiados. Disfrutar educando. Barcelona: Espasa Fórum. Catàleg
 • Perpiñán Guerras, Sonsoles (cop. 2009 ). Atención temprana y familia : cómo intervenir creando entornos competentes . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Olivares Rodríguez, José (cop. 2013 ). Intervención psicológica : estrategias, técnicas y tratamientos . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Perpiñán, S. (2013). La salud emocional en la infancia. Componentes y estrategias de actuación en la . Barcelona: Narcea. Catàleg
 • Bunge, E; Gomar, M.; Mandil, J. (2011). Terapia cognitiva con niños y adolescentes : aportes técnicos . Buenos Aires: Polemos. Catàleg
 • González Martínez, María Teresa (2011). Psicología clínica de la infancia y de la adolescencia :. Madrid: Pirámide. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
UF1: Activitats en grup petit. Presencial L’alumne ha de saber identificar un símptoma i valorar-ne la seva severitat, saber diferenciar i classificar els diferents símptomes i analitzar un perfil psicopatològic. S’avaluarà mitjançant la presentació i anàlisi de casos a l’aula. La puntuació d’aquesta activitat oscil•larà entre 0 i 10. 5 No
UF1: Administració, correcció i interpretació de la CBCL. L’alumne ha de conèixer els diferents instruments de mesura de la conducta anormal, Saber identificar un símptoma i valorar-ne la seva severitat, analitzar un perfil psicopatològic, integrar la informació procedent de diferents fonts d’informació i redactar informes a partir dels resultats d’una avaluació psicopatològica i proposar orientacions diagnòstiques. S’avaluarà mitjançant l’anàlisi d’un cas pràctic i la puntuació d’aquesta activitat oscil•larà entre 0 i 10. 10 No
UF1: Prova escrita. L’alumne ha de conèixer els sistemes de classificació de la psicopatologia infantil, els principals trastorns mentals que tenen lloc durant la infància i l'adolescència, la seva classificació, epidemiologia i els principals models explicatius. S’avaluarà mitjançant una prova objectiva, de 30 preguntes. Per tal de controlar la influència de l'atzar s'aplicarà un factor de correcció. La puntuació de la prova serà igual al nombre de respostes encertades menys el nombre de respostes errònies dividit per 3 (nombre d'alternatives de resposta de cada ítem menys 1). Aquesta puntuació global es dividirà per tres, obtenint una nova puntuació que oscil•larà entre 0 i 10 punts.
La prova es realitzarà mitjançant el Moodle i tindrà una duració d’1 hora.
35
UF 2: Activitats pràctiques: realització d'exercicis i lectures individuals i grupals; administració i interpretació del DP-3; administració i interpretació del TAMAI; presentació d'intervencions psicoterapèutiques davant diversos trastorns. Intervencions dels alumnes ben fonamentades i argumentades tenint en compte la documentació de referència. 20 No
UF 2: Proves escrites. L'avaluació d'aquest bloc constarà de dues parts. Una primera de preguntes tipus test i una segona de pregunta/es curta/es sobre tot el contingut treballat amb la professora, al llarg de la unitat temàtica 2 (Intervenció en psicologia clínicia infantil). 30

Qualificació

Per aprovar el Mòdul de Psicologia Clínica Infantil s'han d'aprovar les dues Unitats Formatives (UF).


Unitat Formativa 1 (50% de la nota final). L'avaluació de la UF-1 inclou tres activitats d'avaluació: Administració, correcció i interpretació de la CBCL (amb una ponderació sobre la nota final del 10%), activitats en grup petit /mitjà a l’aula (amb una ponderació del 5%) i una prova escrita (amb una ponderació del 35%). Per considerar aprovada la Unitat Formativa 1 és imprescindible aprovar la prova escrita.

Unitat Formativa 2 (50% de la nota final). L'avaluació de la UF-2 inclou la realització d'una prova escrita (30% ponderat de tot el mòdul) i diverses pràctiques de camp i d'aula (20% ponderat del mòdul). Per considerar aprovada la Unitat Formativa 2 és imprescindible aprovar la prova escrita i les activitats amb un 5.


D'acord amb la Normativa de la UdG reguladora dels processos d’avaluació i qualificació de l’estudiantat (aprovada pel Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 13 de desembre de 2019), per tal de definir en quines circumstàncies es pot acceptar canvi de data d’una activitat d’avaluació, es determinen els supòsits següents:

I. Ingrés hospitalari o baixa mèdica de l’estudiant.
II. Ingrés hospitalari d’un familiar de l’estudiant fins a primer grau o de la parella. Aquest ingrés ha de coincidir amb el dia de l’activitat avaluació i fins a 2 dies després de l’ingrés hospitalari.
III. Defunció d’un familiar de l’estudiant fins a segon grau o de la parella. La defunció ha de coincidir amb dia de l’activitat avaluació i fins a 4 dies després de la defunció.
IV. Impossibilitat transitòria per tractament mèdic de l’estudiant.
V. Maternitat/Paternitat (fins a una setmana després de la data del naixement).
VI. Compatibilització amb proves d’esportistes d’alt nivell.
VII. Compatibilització amb proves d’avaluació d’estudis artístics superiors oficials.
VIII. Acompliment amb deures inexcusables de caràcter públic, com per exemple els càrrecs electes de representació estudiantil.
IX. Altres situacions excepcionals degudament justificades i amb el vistiplau de la coordinació dels estudis.

La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació del mòdul.

La qualificació de MH es considera una valoració qualitativa, a decisió dels professors participants en el mòdul.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l’alumne que no hagi realitzat les dues proves escrites de l'assignatura.

Totes aquelles activitats que es lliurin en retard o per mail a la professora Maria Aymerich seran considerades NO PRESENTADES.

Avaluació única:
Unitat Formativa 1: Consistirà de dues parts. La primera part s’avaluarà mitjançant una prova objectiva de 30 preguntes. Per tal de controlar la influència de l'atzar s'aplicarà un factor de correcció. La puntuació de la prova serà igual al nombre de respostes encertades menys el nombre de respostes errònies dividit per 3 (nombre d'alternatives de resposta de cada ítem menys 1). Aquesta puntuació global es dividirà per tres, obtenint una nova puntuació que oscil•larà entre 0 i 10 punts. La prova es realitzarà mitjançant el Moodle i tindrà una duració d’1 hora.
La segona part consisteix en un exercici que consta de dues parts. A la primera l’alumne, després de visualitzar un vídeo, haurà d’identificar, descriure i valorar la severitat dels símptomes observats. A la segona, a partir d’un perfil obtingutmitjançant la CBCL i d’una anamnesi, haurà d’interpretar les puntuacions, redactar un informe i assenyalar, si s’escau, l’orientació diagnòstica. La duració d’aquest segon exercici és de 1 hora. Cada exercici es valorarà en una escala de 10 punts. La ponderació sobre la nota final del mòdul de la primera part és del 35% i la de la segona del 15%.

Unitat Formativa 2: Pel que fa a la unitat temàtica 2, centrada en els processos d'intervenció psicoterapèutica en clínica infantil,l'avaluació única constarà d'una prova escrita amb una part tipus test i una part de preguntes obertes. Mitjançant aquesta prova s'avaluaran tots els continguts fonamentals tractats en el aquest bloc. La nota resultant computarà el 50% del total de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories amb l’estudiant o grups d’estudiants es realitzarà per videoconferència, prèvia petició i concertació del dia i la hora via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els alumnes es realitzant mitjançant el correu electrònic, els diversos fòrums de que disposa el mòdul i la videoconferència.

Observacions

La professora Maria Aymerich no acceptarà cap treball per mail ni entregat fora de termini.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.