Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
PRINCIPIS EXPLICATIUS DE LA PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT. TEORIES PSICOLÒGIQUES DESENVOLUPAMENT I CULTURA MÈTODES DE RECERCA DE LA PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT INFÀNCIA PUBERTAT, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT ADULTESA VELLESA
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Marc Perez Burriel  / Guillermo Martin Quesada Cabadas  / Marta Sadurni Brugue  / Francesc Sidera Caballero
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Valorar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, a partir d’una guia que possibiliti l’anàlisi i l’elaboració d’estratègies per millorar.
 • Identificar la diversitat de pràctiques culturals i socials (ètniques, sexuals, religioses, de classe social..) en relació a una temàtica o situació concreta.
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Mostrar domini en la difusió del coneixement derivat dels resultats de la investigació, les revisions teòriques i els productes i serveis generats

Continguts

1. MÒDULl 1. INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT 1.1. Principis explicatius del Desenvolupament Humà. Teories psicològiques 1.2. Desenvolupament i Cultura 1.3. Mètodes de la psicologia del desenvolupament

2. MÒDUL 2. INFÀNCIA 2.1. Desenvolupament sensorial i perceptiu. 2.2. Desenvolupament físic i psicomotor. 2.3. Desenvolupament cognitiu. 2.4. Desenvolupament lingüístic i comunicatiu. 2.5. Desenvolupament socioafectiu.

3. MÒDUL 3. PUBERTAT, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT 3.1. La pubertat. Canvis psicobiològics i en les relacions amb els altres. 3.2. L'adolescència. La importància dels amics i del grup i la creació d’una identitat. 3.3. Primera joventut. El vincle afectiu i la sexualitat a l'adolescència i la primera joventut.

4. MÒDUL 4. L'ADULTESA 4.1. La parella. El món laboral. La societat 4.2. Tornem a començar el cicle: abans fills, ara pares 4.3.La crisi de la meitat de la vida 4.4. La cura i adéu als pares

5. MÒDUL 5. LA VELLESA 5.1. El procés d'envellir. Canvis biològics i socials. Adaptació i qualitat de vida 5.2. El vincle afectiu a la vellesa 5.3. La preparació a la mort

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 20,00 2,00 22,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 20,00 2,00 22,00
Elaboració individual de treballs 10,00 23,00 2,00 35,00
Exposició dels estudiants 2,00 18,00 0 20,00
Lectura / comentari de textos 2,00 59,00 2,00 63,00
Prova d'avaluació 22,00 64,00 4,00 90,00
Sessió expositiva 4,00 20,00 2,00 26,00
Sessió participativa 0 20,00 2,00 22,00
Total 40,00 244,00 16,00 300

Bibliografia

 • Blakemore, Sarah-Jayne (2018). La Invención de uno mismo : la vida secreta del cerebro adolescente. Barcelona: Ariel.
 • Bowlby, John (1985-1998 ). El Apego y la pérdida . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Bronfenbrenner, Urie (1987 ). La Ecología del desarrollo humano : experimentos en entornos naturales y diseñados . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Bronfenbrenner, Urie (1993 ). Educación de los niños en dos culturas : comparaciones entre los Estados Unidos y la ex-Unión Soviética . Madrid: Visor. Catàleg
 • Bronfenbrenner, Urie, 1917- (cop. 2005 ). Making human beings human : bioecological perspectives onhuman development . Thousand Oaks: Sage Publications. Catàleg
 • Berger, Kathleen Stassen (2015). Psicología del desarrollo : (9a ed.). Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Brazelton, T. Berry (2005 ). Las Necesidades básicas de la infancia : lo que cada niñoo niña precisa para vivir, crecer y aprender . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Cole, M (1999). Psicología cultural. Una disciplina del pasado y del futuro. Madrid: Morata. Catàleg
 • Delgado Egido, Begoña (2009). Psicología del desarrollo :. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Durkin, Kevin (1995 ). Developmental social psychology : from infancy to old age. Oxford: Blackwell Publishers. Catàleg
 • Esquerda i Aresté, Montse (2010 ). El Nen i la mort : acompanyar els infants i els adolescents en la pèrdua d'una persona estimada . Lleida: Pagès. Catàleg
 • Esteban, Moisès (2009). L'origen de la identitat humana. Girona: Prisma. Edicions Psicopedagògiques. Catàleg
 • Esteban, Moisès (2010). Geografías del desarrollo humano. Una aproximación a la psicología cultural. Barcelona: ARESTA. Catàleg
 • Etxebarría Bilbao, Itziar (2020). Las emociones y el mundo moral. Más allá de la empatía.. Síntesis.
 • Giménez-Dasí, Marta (2008). Psicología del desarrollo :. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Giménez-Dasí, M., i Quintanilla, L. (2018). Desarrollo emocional en los primeros años de vida: Debates actuales y retos. Pirámide.
 • Hoffman, L.; Paris, S y Hall, E. (1996). Psicologia del desarrollo hoy (2 vol.). Madrid: Mc. Graw-Hill. Catàleg
 • Levine, Laura E.. (2011). Child development :. Los Angeles [etc.]: SAGE. Catàleg
 • Mariscal, S., i Giménez-Dasí, M. (2017). Desarrollo Temprano. Cognición, afectos y relaciones sociales (0-6 años). Paraninfo.
 • Mitchell, Peter. Ziegler, Fenja. (2012). Fundamentals of developmental psychology (2nd ed.). New York: Psychology Press. Catàleg
 • Moreno, Amparo (2000 ). La Experiencia adolescente : a la búsqueda de un lugar enel mundo . [Argentina]: Aique. Catàleg
 • Muñoz García, Antonio. (2010). Psicología del desarrollo en la etapa de educación primaria. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Muñoz García, Antonio. (2010). Psicología del desarrollo en la etapa de educación infantil. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Piaget, J. (1983). La psicología de la inteligencia. . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Riviere, A i Nuñez, M (1996). La mirada mental. Buenos Aires: Aique. Catàleg
 • Segal, Hanna (1977 ). Introducción a la obra de Melanie Klein . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Sadurní Brugué, Marta (DL 2003 ). El Desarrollo de los niños, paso a paso (2ª ed.). Barcelona: Editoria UOC. Catàleg
 • Sadurní Brugué, Marta; Rostán Sánchez, Carles i Serrat Sellabona, Elisabet (2008). El desarrollo de los niños, paso a paso (3ªed). Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Sadurní Brugué, Marta (2011 ). Vincle afectiu i desenvolupament humà . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Shaffer, David R (2007). Psicología del desarrollo : (7a ed.). México, D.F. [etc.]: International Thomson Cengage Learning. Catàleg
 • Shaffer, David R.. (2014). Developmental psychology :. Hampshire: Cengage Learning. Catàleg
 • Siegel, Daniel J. (2014). Tormenta cerebral : el poder y el propósito del cerebro adolescente. Barcelona: Alba.
 • Smidt, Sandra (2018). Introducing Trevarthen A Guide for Practitioners and Students in Early Years. NY: Routledge.
 • Thomas, R. Murray (2001 ). Recent theories of human development . Thousand Oaks [etc.]: Sage. Catàleg
 • Triadó, Carme (cop. 2000 ). Psicologia del desenvolupament : adolescència, maduresa isenectud . Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Trianes Torres, María Victoria. (2012). Psicología del desarrollo y de la educación /. Madrid ;: Pirámide. Catàleg
 • Vygotsky, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Winnicott, D.W. (1998 ). Los Bebés y sus madres . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
PROVA D'AVALUACIÓ 1: PRIMER TREBALL S'avaluarà la capacitat de l'alumne per cercar informació, integrar coneixement, iniciar-se en la recerca en el camp de la psicologia del desenvolupament i comunicar els resultats en documents orientats a la publicació, tipus article o informe. 15 No
PROVA D'AVALUACIÓ 2: SEGON TREBALL


S'avaluarà la capacitat de l'alumne per cercar informació, integrar coneixement, iniciar-se en la recerca en el camp de la psicologia del desenvolupament i comunicar els resultats en documents orientats a la publicació, tipus article o informe. 15 No
PROVA D'AVALUACIÓ 3: TERCER TREBALL S'avaluarà la capacitat de l'alumne per cercar informació, integrar coneixement, iniciar-se en la recerca en el camp de la psicologia del desenvolupament i comunicar els resultats en documents orientats a la publicació, tipus article o informe. 15 No
PROVA D'AVALUACIÓ 4. PRIMER EXÀMEN INDIVIDUAL. INFÀNCIA Continguts mòdul infància 20 No
PROVA D'AVALUACIÓ 5: SEGON EXÀMEN INDIVIDUAL. ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT. Continguts mòdul adolescència i joventut. 15 No
PROVA D'AVALUACIÓ 6: TERCER EXÀMEN INDIVIDUAL. ADULTESA I VELLESA Continguts dels mòduls adultesa i vellesa
20 No

Qualificació

Aquesta assignatura fa ús del sistema d'avaluació continuada.

Totes les activitats faran una mitjana ponderada segons el % indicats a cadascuna. Per aprovar cal una nota mitjana de 5. No és necessari obtenir una nota mínima en cap activitat d'avaluació per a poder calcular la nota mitjana.

Les activitats s'han de lliurar en el període de temps establert pel professor/a.

Les possibles situacions de plagi condueixen a l'anul·lació del treball.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'atorgarà una nota de "No presentat" a aquell alumnat que no es presenti a cap de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
Els alumnes que s'acullin a l'avaluació única hauran de realitzar un examen sobre els continguts de tot el mòdul. A principi de curs, s'informarà a l'alumnat de la bibliografia corresponent.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories seran concertades amb cada tutor i seran virtuals.

El Dr. Francesc Sidera té establert com a horari de tutories els dilluns de 17:15 a 20:00, tot i que es poden concretar tutories en altres franges.

La Dra. Marta Sadurní té establert com horari de tutories els dimecres de 17,15 a 20:00 tot i que es poden concretar tutories en altres franges.

El Dr. Marc Pérez té establert com a horari de tutories els dilluns de 19:15 a 20:15, tot i que es poden concretar tutories en altres franges.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La via de comunicació entre l'estudiantat i el tutor serà a través de correu electrònic, videotrucades, i pel xat del Moodle.

Observacions


Cal respectar l'horari d'inici i final de les classes.

Per canvis de grup caldrà sol·licitar-ho formalment a la coordinació d'estudis indicant el motiu i justificació.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.