Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Geografia en un món de canvi és una assignatura optativa que proporciona els continguts disciplinars de la geografia i que complementa als continguts didàctics treballats a l'assignatura Ciències socials I. La Geografia ens ajuda a comprendre millor el món d'on venim i, a partir d'aquí, analitzar el món en què vivim i imaginar el futur que volem, des de la perspectiva de la sostenibilitat. El món actual és molt complex i canviant, per això la Geografia és una ciència que pot ajudar-nos a entendre aquests processos de canvi ambiental, polític, econòmic, social i cultural constants.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jesus Granados Sanchez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea de Ciències Socials amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Ciències Socials.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques en ciències i matemàtiques.
 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Relacionar l’educació dels alumnes amb el seu entorn.
 • Conèixer i valorar críticament l’evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història.
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible, basat en els drets humans, la igualtat de gènere, el pacifisme i la justícia social.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.

Continguts

1. Introducció a la geografia i la sostenibilitat.

2. Geografia Política. Com ens organitzem i quin lloc ocupem en el món?

3. Geografia de la població. Quants som? Per què i com ens movem?

4. Geografia urbana I. La urbanització i el sistema urbà mundial. Estem anant cap a un món de ciutats?

5. Geografia urbana II. La ciutat sostenible. Com construïm ciutats més sostenibles?

6. Geografia física I: El relleu. Com ens determina la vida el relleu?

7. Geografia física II: Aigua i clima. Com canviarà el món el canvi climàtic?

8. Paisatges i sistemes naturals. Com s'interrelacionen la natura i la societat?

9. Geografia econòmica I: Recursos naturals. Quina relació hi ha entre recursos naturals i conflictes bèl·lics?

10. Geografia econòmica II: Activitats econòmiques. Quines són les principals activitats econòmiques i com estan canviant?

11. Altres geografies.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 10,00 6,00 19,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3,50 15,00 6,50 25,00
Treball en equip 1,00 25,00 5,00 31,00
Total 7,50 50,00 17,50 75

Bibliografia

 • Introducción a la geografía (2013). [Valencia]: Arcís. Catàleg
 • Anton Clavé, Salvador (2000). Geografía de Europa. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Azcárate, Blanca (2010). Geografia regional del mundo :. Madrid: UNED. Catàleg
 • Azcárate, Blanca (2017). Geografía de los paisajes culturales (Primera edición). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Azcárate, Victoria (2013). Geografía de Europa. Madrid: UNED. Catàleg
 • Callizo Soneiro, Javier (2014). Aproximación a la geografía del turismo. Madrid: Síntesis, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9788499584935
 • Capel Sáez, Horacio (2012). Filosofía y ciencia en la geografía contemporánea : (Nueva ed. ampl.). Barcelona: Ediciones del Serbal. Catàleg
 • Gérard CHALIAND (2004). Atlas del nuevo orden mundial. Barcelona: Paidós.
 • Escolano Utrilla, Severino (2015). Sistemas de información geográfica: una introducción para estudiantes de geografía (1.ª edición, 2015). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, a https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaudg-ebooks/detail.action?docID=5214004 Catàleg
 • Fernández Fernández, Antonio (2015). Iniciación a la geografía :. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. Catàleg
 • Fernández Fernández, Antonio (2010). Geografía. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. Catàleg
 • Fernández, G. (2019). Atlas de geografía humana de España. Madrid: Paraninfo.
 • Josep FONTANA (2013). El futuro es un país extraño. (1). Barcelona: Pasado & Presente. Catàleg
 • Harvey, David (2018). Justícia, naturaleza y la geografía de la diferencia / (Primera edición). Madrid: Traficantes de Sueños. Catàleg
 • Higueras Arnal, Antonio (2003). Teoría y método de la geografía :. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Kaplan, Robert D. (2013). La Venganza de la geografía :. Barcelona: RBA. Catàleg
 • Lacoste, Yves (1977). La Geografía :. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Lindón, Alicia (2006). Tratado de geografía humana. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa División de Ciencias Sociales y Humanidades. Catàleg
 • López i Palomeque, Francesc (2019). Geografía de Europa :. Valencia: Tirant Humanidades. Catàleg
 • López Trigal, Lorenzo (2013). Diccionario de geografía política y geopolítica. [León]: Universidad de León Área de Publicaciones. Catàleg
 • Morera Beita, Carlos (2013). Geografía, paisaje y conservación. Heredia: Universidad Nacional Heredia Escuela de Ciencias Geográficas. Catàleg
 • Ojeda Rivera, Juan Francisco (2013). El Viaje en la geografía moderna :. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía. Catàleg
 • Panadero Moya, Miguel (2010). Las Escalas de la geografía :. Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Catàleg
 • Prats, Joaquim (2011). Geografía e historia :. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Prats, Joaquim (2011). Didáctica de la geografía y la historia. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Romero, Joan (2004). Geografía humana :. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Seguí Pons, Joana Maria (2004). Geografía de los transportes. Palma (Illes Balears): Universitat de les Illes Balears. Catàleg
 • Strahler, Arthur Newell (1989). Geografía física. Barcelona: Omega. Catàleg
 • TERMCAT, Centre de Terminologia (2003). Diccionari de geografia física. Barcelona: TERMCAT Centre de Terminologia. Catàleg
 • Tuan, Yi-fu (2018). Yi-Fu Tuan, el arte de la geografía (Primera edición). Barcelona: Icaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució de problemes Es valorarà que l'alumne/a apliqui correctament els continguts apresos i resolgui favorablement el problema plantejat.

- És responsabilitat de l'estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d'avaluació. Es proposa una penalització de -0,15 per cada error de normativa lingüística (ortogràfics i gramaticals). Una acumulació excessiva d'aquest tipus d'errors pot comportar la qualificació de suspès.

- La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l'assignatura.
35 No
Anàlisi i resolució de casos Es valorarà la correcta anàlisi del cas plantejat, l'argumentació i la resolució del mateix.

- És responsabilitat de l'estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d'avaluació. Es proposa una penalització de -0,15 per cada error de normativa lingüística (ortogràfics i gramaticals). Una acumulació excessiva d'aquest tipus d'errors pot comportar la qualificació de suspès.

- La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l'assignatura.
30 No
Treball cooperatiu en equip Es valorarà el treball en equip, l'interès, la cooperació, la correcta presentació de l'informe i una bona exposició oral.

- És responsabilitat de l'estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d'avaluació. Es proposa una penalització de -0,15 per cada error de normativa lingüística (ortogràfics i gramaticals). Una acumulació excessiva d'aquest tipus d'errors pot comportar la qualificació de suspès.

- La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l'assignatura.
35 No

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es farà mitjançant les activitats i qualificacions següents:

1. Treball individual de creació d'una guia geogràfica que consta de:
- Anàlisi de casos (30%)
- Resolució de problemes (35%).

2. Treball en petit grup cooperatiu d'elaboració d'un vídeo crític sobre la regió (35%).

3. Participació activa i contributiva a les sessions presencials i virtuals (+10%).

Cada element d'avaluació ha de superar el 4 per poder fer mitjana.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT si l'alumne/a:

- Ha faltat, de manera injustificada, al 20 % o més de les sessions presencials i virtuals.

Avaluació única:
1. Tipus de prova: Prova escrita final sobre els continguts de l'assignatura.
2. Període de sol·licitud (durant el primer mes des de l'inici de l'assignatura).
3. Aquesta prova és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran de forma virtual a partir de la plataforma disponible a la UdG.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es farà de forma presencial durant les classes realitzades a les instal·lacions de la FEP, mitjançant el correu electrònic i a partir de plataformes de comunicació simultània online.

Observacions

1. El curs tindrà una part teòrica on es treballaran els continguts propis de l'assignatura i una part pràctica, que tindrà com a eix els treballs pràctics avaluables, els quals impliquen la resolució de problemes, l'anàlisi de casos, el treball cooperatiu i la síntesi d'informació.
2. Es recomana portar ordinador portàtil.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les dinàmiques d'aula i les activitats d'ensenyament i aprenentatge plantejades per fer per cada tema han estat modificades: les presentacions dels temes porten unes noves explicacions, que permeten comprendre millor el significat de les dades, gràfics i mapes utilitzats per a cada tema. Així es pretenen suplir les explicacions orals que es venien fent a l'aula presencial.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació consisteix en les mateixes activitats d'avaluació que apareixen al programa i la fitxa de l'assignatura. L'entrega ja estava programada per fer-se via moodle.
L'únic canvi que s'hi afegeix és la presentació final del vídeo fet en grup, sobre el conflicte de la regió. Els vídeos es penajran a moodle per tal que tot l'alumnat els vegi i s'habilitarà un fórum perquè hi hagi debat sobre els conflictes presentats.

Tutoria i comunicació:
La tutoria es farà per correu electrònic, per skype o altres plataformes de comunicació simultània online (de forma individual) i mitjançant fòrums a moodle.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.