Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Classes en català
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Mariona Niell Colom
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Seleccionar i elaborar recursos didàctics creatius, estètics i sostenibles, adequats al contingut i a l’etapa.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Metodologies per a l'aprenentatge significatiu a través de l'Educació Artística • Com i quant emprar les metodologies participatives en l´EA: innovació, intervenció i recerca • El feedback com a mètode d'aprenentatge • Educació Artística i recursos TIC

2. El tinkering i l'educació maker. Un enfoc construccionista per sensibilitzar en les arts visuals i plàstiques.

3. De l´educació visual a la cultura visual: interpretar les imatges en una societat de la informació.Imatges estereotipades un camí contra la creativitat: diferents usos i pràctiques habituals • Ètica i usos de les imatges: la violència, el consum, el poder, la discriminació i altres valors implícitis. Recursos creatius per no crear estereotips.

4. L´educació artística en l´àmbit formal i no formal. Maneres diferents d´enfocar-ho i relacions mútues. • Els esplais, les colònies, el temps lliure, els museus i centres d´interpretació, • L´educador en el temps lliure. Tipus de mediació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,75 21,00 2,50 27,25
Elaboració individual de treballs 3,75 26,00 2,50 32,25
Sessió pràctica 0 9,00 1,25 10,25
Sortida de camp 1,25 4,00 0 5,25
Total 8,75 60,00 6,25 75

Bibliografia

 • María Acaso y Clara Megías (2017). Art Thinking. PAIDÓS Educación.
 • María Acaso (2014). rEDUvolution hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN. PAIDÓS Contextos.
 • Ron Berger, Leah Rugen, Libby Woodfin (2014). Leaders of their own learning. EL Education.
 • Arizpe, E, Stayles, M (2004). Lectura de imágenes los niños interpretan textos visuales . Mexico: Fondo Cultura Española . Catàleg
 • Balada i Monclús, Marta (1984 ). L'Educació visual a l'escola : didàctica de la plàstica, propostes per als cicles inicial i mitjà . Barcelona: Rosa Sensat [etc.]. Catàleg
 • Eisner, Elliot W (1995 ). Educar la visión artística . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Ritxer, P (2003). El jardí dels secrets:organitzar i viure els espais exteriors a les escoles . Barcelona : Rosa Sensat . Catàleg
 • Roldán, J y Marin, M (2011). Metodologías Artísticas de Investigación en Educación. Malaga : Aljibe . Catàleg
 • Vitta, Maurizio (cop. 2003 ). El Sistema de las imágenes : estética de las representaciones cotidianas . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Albertí, M.; Romero, L. (2010). Alumnado con discapacidad visual. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Combalía, V. (2006). Amazonas con pinzel. Destino.
 • Gratacós, R. (2006). Otras miradas. Artey ciegos: tan lejos, tan cerca. Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Juanola R., Guillaumes M. (2007). Ester Boix i Ricard Creus, creadors del taller d'arts visuals de l'Arc.. Documenta Universitària. Catàleg
 • Michelet (1977). Los útiles de la infancia. Herder. Catàleg
 • Morón, Mar (2007). La creación artística en la educación de las personas con discapacidad intelectu. Documenta Universitaria.
 • Rubert de Ventós, X. (2007). Teoria de la sensibilitat. Edicions 62. Catàleg
 • Soler, E (1992). La educación sensorial en la escuela infantil. Rialp. Catàleg
 • Vila, B.; Cardo,C. (2005). Material sensorial (0-3 anys). Maniipulación y experimentación. Graó. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctica 1 - El feedback En aquesta activitat aprenem a donar feedback amable, útil i concret. Aprenem a millorar la tècnica i destresa del dibuix a partir del feedback que ens donen els companys. Per avaluar aquesta experiència d'aprenentatge es demana un document que contingui un mínim de 3 dibuixos amb diferents tècniques i elements del llenguatge visual, el feedback que hem donat i que ens han donat, els dibuixos treballats després del feedback i reflexions pedagògiques. 15
Pràctica 2 - Tinkering i educació maker. Un videojoc unplugged Part equip:

- videojoc

- Evidències del procés creatiu: idees, esbossos, reflexions

- Evidències del treball col.laboratiu


Part individual:

- Reflexions sobre els processos d’aprenentatge

25
Pràctica 3 - TIC i Educació Artística. Aquesta activitat és un exercici per aprendre a observar, aprendre a expressar-se amb el llenguatge visual i plàstic, aprendre a gaudir del dibuix i de l’art, descobrir tècniques i materials, tenir una experiència d’aprenentatge significativa d'art digital i la utilització i descoberta d'eines TIC.
Per avaluar aquesta experiència d'aprenentatge es demana un document que contingui un mínim de 3 dibuixos i/o animacions digitals on es mesclin diferents tècniques i elements del llenguatge visual, i reflexions pedagògiques.
15
3. De l´educació visual a la cultura visual. Anàlisis crítica de les imatges estereotipades que formen part de la cultura visual (i/o material escolar). Recursos creatius com alternativa a l´ús dels estereotips
Anàlisis crítica de les imatges estereotipades que formen part de la cultura visual (i/o material escolar). 10
4. Disseny, programació i presentació d'una experiència d'ensenyament-aprenentatge en l'àmbit de l'Educació artística en espai no formal - Disseny i programació de la experiència d'ensenyament-aprenentatge

- Presentació de l'experiència

- Observacions i co-avaluacions de les experiències de les companyes
35

Qualificació

En aquesta assignatura no hi ha exàmens.


Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que es proposen a les estudiants tenen l'objectiu d'aprendre a dissenyar activitats i projectes fonamentats, creatius i sostenibles per l’educació dels sentits i l’educació de la percepció, la sensibilitat i el judici crític, utilitzant el potencial de les arts visuals.


Per fer el seguiment i avaluació de l'assignatura es fa servir el moodle de l'assignatura on organitzat per tasques, les estudiants hauran d'adjuntar els entragables de les diferents activitats d'aprenentatge, on registraran les evidències del procés de creació i aprenentatge que comporten les diferents activitats. Els documents contindran esbossos, idees, reflexions, etc. S'en farà un seguiment al llarg de totes les sessions (ja sigui presencial o telemàticament).


En aquesta assignatura es proposen 5 activitats d'aprenentatge que es realitzen de manera individual i en equip, i que tenen el següent pes:

- Pràctica 1 - El feedback (activitat individual) 15% del total de l'assignatura

- Pràctica 2 - Tinkering i educació maker (treball en equip, conté una part individual) 25% del total de l'assignatura

- Pràctica 3 - TIC i Educació Artística (treball en equip, conté una part individual) 15% del total de l'assignatura

- De l'educació visual a la cultura visual (activitat individual) 10% del total de l'assignatura

- Disseny, programació i presentació d'una experiència d'ensenyament-aprenentatge en l'àmbit de l'Educació artística en espai no formal (treball en equip, conté una part individual) 35% del total de l'assignatura

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat NP:

Quan l'estudiant no presenti cap de les 5 activitats d'ensenyament-aprenentatge

Avaluació única:
En la presentació de l'assignatura s'indicaran clarament els mecanismes i les dates per poder acollir-se a l'avaluació única. L'avaluació única substitueix l'avaluació continuada.

En què consisteix l'Avaluació Única?

Per l'avaluació única hi haurà una entrega final que consistirà en l'adaptació de les 5 activitats plantejades en l'assignatura per fer-se de manera individual.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima global de 5.0

Tutoria

A les classes presencials es farà un seguiment individualitzat i/o d'equip del progrés de les estudiants. Per ajudar a l'estudiantat en totes les activitats d'aprenentatge, a mesura que vagin apareixent dubtes i qüestions, actualitzarem un FAQs (penjat al moodle), compartint (amb el seu permís i de manera anònima) totes les preguntes i respostes que vagin arribant.
Per tal d'assegurar que totes i cadascun dels estudiants segueixen amb les activitats proposades de forma no presencial, farem un seguiment personalitzat en la classe presencial i via email, procurant saber de tots i totes.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es farà directament a les classes presencials i també utilitzant el correu electrònic i els missatges a través del moodle de l'assignatura.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de que per una emergència sanitària, la FEP i la UdG indiquessin que cal adaptar l'assignatura al mode no-presencial, s'adaptaran totes les activitats planificades per fer un desenvolupament i seguiment online.

Per ajudar a les estudiants en totes aquestes activitats, es crearà un FAQs (penjat al moodle), compartint (amb el seu permís i de manera anònima) totes les preguntes i respostes que van arribant.
Per tal d'assegurar que totes i cadascun dels estudiants segueixen amb les activitats proposades de forma no presencial, es farà un seguiment personalitzat via email, procurant saber de tots i totes.

Modificació de l'avaluació:
En aquesta assignatura no hi ha examens.
En el cas que no es poguessin realitzar les activitats d'ensenyament-aprenentatge proposades en el disseny de l'assignatura, i haguessim de passar a fer l'assignatura de forma 100% no presencial, s'adaptaria l'avaluació inicialment proposada i es realitzaria de manera no presencial i via online.
Els estudiants disposaran d'un document que explicarà el detall de la nova manera d'avaluar l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
La comunicació i la tutoria es fa utilitzant el correu electrònic i els missatges a través del moodle de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.